Ege Üniversitesi Personel Alımları

Ege Üniversitesi sözleşmeli personel şartlarına göre hemşire, sağlık teknikeri, sağlık personeli ve biyolog olmak üzere 22 sözleşmeli personel alacak.

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan esaslar ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar , Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere (giderleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır) KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için aşağıda belirtilen boş sözleşmeli personel pozisyonunun yazılı ve / veya sözlü sınav yapılmaksızın puan sırasına göre sözleşmeli personel alınacaktır.

Unvanı Adet Aranan Nitelikler

Hemşire 18 Adet 4 yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik bölümü veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak

Sağlık Teknikeri 2 Adet Sağlık Meslek Yüksekokulu Anestezi veya Anestezi Teknikerliği bölümü mezunu olmak.

Diğer Sağlık Personeli 1 Adet Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoterapi bölümü mezunu olmak. Tam Teşekküllü Resmi Bir Hastanede 2 yıl çalışmış olmak. (Diğer Sağlık Personeli kadrosuna atanan personel Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında görevlendirilecektir.)

Biyolog 1 Adet Fen Fakültesi Biyoloji bölümü mezunu olmak (Biyolog kadrosuna atanan personel Patolop Anabilim Dalı Laboratuvarında görevlendirilecektir.)

Genel Şartlar:

a)Türk vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48′inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 53′üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Lisans mezunları için 2012 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP3, Ön Lisans mezunları için KPSS93 puanı esas alınacaktır

f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

g) Deneyim istenen sözleşmeli personel kadrolarına müracaat edecek adayların ilgili kadro için gereken deneyimlerin yazılı olduğu hizmet belgesi ve SGK Prim Dökümü ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

h) Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket ı etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” Hükmüne uygun olması

İstenilen Belgeler:

1- Aranan nitelikler ve genel şartlar kısmında istenen belgeler

2- Başvuru dilekçesi

3- Öğrenim belgesi (Aslı veya onaylı fotokopisi)

4- 2 adet fotoğraf

5- 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

6- Nüfus cüzdanı Fotokopisi

7- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge isteklilerin; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Üniversitemiz http://hastane.ege.edu.tr adresinde bulunan örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Hastanemiz Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

İşe alınmaya hak kazananların isimleri, 2 iş günü içinde hastane.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunduğu http://hastane.ege.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Hastanemiz Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar, sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

Detaylı Bilgi İçin : 0232 3901852 -1928



yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...