İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

2013 İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı , 2013 Memur Alımı , ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”m Ek Madde-2/b Fıkrasına göre aşağıda belirtilen Unvanlarda 1 (bir) sözleşmeli personel alınacaktır.

Bütçesi Unvan Adedi Aranan Nitelikler
Merkezi Bütçe Sağlık Teknikeri 1 1) Pertüzyon, Perfüzyon Teknikleri, AcilBakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknıkeriıği.Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği,Paramedik,Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım,ilk ve Acil Yardım,Anestezi,Anestezi Teknikerliği, Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, AmeliyathaneHizmetleri, Cerrahi, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlısans programlarının birinden mezun olmak.2) Sağlık Bakanlığı Perfüzyonist yetki belgesine sahip olmak.

I. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR :

1 – Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen nitelikler ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- Adayların bu sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22-23 Eylül 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) girmiş olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde KPSSP93 puanı kullanılacaktır,

3- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır

II. BAŞVURU:

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Diploma fotokopisi

3- KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi,

4-1 adet fotoğraf,

5- Sağlık Bakanlığı Perfüzyonist Yetki Belgesi Fotokopisi,

6- Adayın son bir yıl içinde kamu kurum ve kuruluşlarının 4/B Sözleşmeli Personel pozisyonlarında çalışmadığını taahhüt ettiği “TAAHHÜT BELGESİ” ile “Başvuru Formu” Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığından temin edilecek olup adayların şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir)

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI :

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi, başvuru süresi bitiminden 15 (on beş) gün içinde www.ibu.edu.lr adresinden ilan edilecektir, İlan edilen kadronun iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilanda tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...