Sağlık Bakanlığı Memur Alımı

Sağlık Bakanlığı Memur Alımı yapmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’na KPSS puanı en az 60 olan adaylar arasından 10 sözleşmeli personel alacak.Sağlık Bakanlığı personel alımı için yazıyı lütfen dikkatle okuyun.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

(4B) Sözleşmeli Redaktör ile Mütercim-Tercüman Alım İlanı

I. Genel Açıklamalar Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında boşbulunan 1 Adet Redaktör ile İngilizce dilinde 1 Adet Mütercim-Tercüman pozisyonunda istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 Tarihli ve 7/15754 SayılıBakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” Başlıklı Ek 2 nci Maddesinin (C) bendinde belirtilen yönteme göre, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun4/B Maddesi gereğince sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

II. KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı İle Taban Puanı

ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu PersonelSeçme Sınavında (KPSS) (B) grubu KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5 ve KPSSP6puan türünün herhangi birinden 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olanadaylar başvuruda bulunabilecektir. (Başvurular sınav komisyonuncadeğerlendirilerek başvuru şartlarına göre sıralama oluşturulacak ve ilk 10 adaysözlü sınava davet edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvurusahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.)

III. Sınav Tarihi ve Yeri: Sözlü sınav 25/04/2013 Perşembe günü Saat 10.00′da Strateji Geliştirme Başkanlığı 3.kat toplantı salonunda, (Ceyhun Atıf KansuCaddesi No: 102 Balgat/ANKARA) adresinde yapılacaktır. (Sözlü sınavagirmeye hak kazanan adaylar, son müracaat tarihinden sonraki iki iş günü içersinde ilan metninde belirtilen internet adresinde yayınlanacaktır.)

IV. BAŞVURU ŞARTLARI

A- Genel Şartlar: Redaktör ve Mütercim-Tercüman İçin

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.

b) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

B- Özel Şartlar: Redaktör İçin;

a) Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmak,

b) Kamu İdarelerince hazırlanan Faaliyet Raporları v.b dokümanların redaksiyon işlemlerini yapmış olmak,

c) Kitap ve benzeri doküman / yayın redaksiyonu alanında daha önce özel ya da kamu sektöründe en az 3 yıl çalışmış olmak,

d) Sağlık Terminolojisi ve kavramları konusunda deneyim sahibi olmak,

e) Uzmanlık alanı konusunda eğitim verebilecek yetkinlikte olmak,

f) Ms Office, Indesign Programları ile Raporlama Sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak.

Mütercim-Tercüman İçin;

a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren İngilizce Mütercim-Tercümanlık/Çeviribilim bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılarak en az (B) veya İngiliz dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 213 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) puan veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 7,5 puan düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek (Belgelerin KPDS için son 5 yıl, diğer sınavlar için son 2 yıl geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.)

c) Akıcı bir Ingilizceye sahip olmak,

d) Ardıl tercüme yapabiliyor olmak.

V. Başvuru Şekli, Süresi, Başvuru için Gerekli Belgeler Başvurular, en geç 18/04/2013 Perşembe günü saat 18.00′e kadar T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 102 06570 Balgat/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. (İstenilen belgeler “(4B) Sözleşmeli Redaktör Alım İlanı Formu ve Mütercim-Tercüman Alımı İlan Formu”nda belirtilmiştir.) Sözleşmeli “(4B) Sözleşmeli Redaktör ve Mütercim-Tercüman Alımı İlanı Formu” başvuru adresinden veya internet aracılığı ile veya http://www.saglik.gov.tr adresinden indirilebilir.

VI. Değerlendirme ve Sonuçların İlanı Başvuru şartlarına göre her bir unvan için en fazla 10 aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Sözlü Sınav; Sağlık terminolojisine yönelik olarak, mesleki bilgi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığıma suç duyurusunda bulunulacaktır.

VII. Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve İtiraz Sınava girmeye hak kazanan adaylar, sınav sonuçları sözlü sınavın tarihi ve yapılacağı yer ile atanmaya hak kazanan adayların listesi Strateji Geliştirme Başkanlığının ve http://www.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Strateji Geliştirme Başkanlığına yapılır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

VIII.Diğer Hususlar Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda başvuruda istenilen belgelerin aslı veya onaylı suretleri gönderilecektir.

Şahsen yapılan müracaatlarda ise belge asıllarının ibrazı halinde örnekleri tasdik edilerek asılları iade edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalar dışında 0 (312) 573 71 70 nolu telefondan bilgi alınabilir.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...