47 bin geçici personel alımı yapılacak

Kamu kurum ve kuruluşlarında azami 47 bin geçici personel alımı yapacak.

Bakanlar Kurulu’nun bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak, 1 Ocak 2013’ten geçerli olmak üzere yürürlüğe giren ”Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Kararı”yla, özelleştirme uygulamalarının ardından işsiz kalıp, tekrar kamuya dönen geçici personelin istihdam koşulları düzenlendi.

Buna göre, bu yıl geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarında azami 47 bin kişi istihdam edilecek ve bunların istihdam süresi, 11 ay 28 günü geçmeyecek.

Bu karar uyarınca istihdam edilecek yükseköğrenim mezunu geçici personele 21 bin 250, lise ve dengi okul mezunlarına 19 bin 275, ilköğretim mezunlarına (ilkokul veya okuryazar dahil) 17 bin 275 gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık brüt ücret ödenebilecek.

Geçici personele, bu ücretler dışında herhangi bir ödeme yapılmayacak, sözleşmelere de bu yönde bir hüküm konulamayacak.

Ödemeler, görevin yapılmasını müteakip her ayın 15’inde yapılacak. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kıst olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden ayın başında ödenecek.

Geçici personel ücretleri, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmayacak.

Karar uyarınca geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, çalıştıkları kurumdaki devlet memurları için geçerli süreler dikkate alınacak.

Çalıştıkları her ay için azami 2 gün ücretli izin verilebilecek olan geçici personel, bu izinlerini, sözleşme dönemi içinde toplu olarak da kullanabilecek.

Geçici personel, yıl içinde resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilecek.

Geçici personelin isteği üzerine eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi; eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü halinde, her olay için 7 gün ücretli mazeret izni verilecek.

Geçici kadın personel, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle aylıklı izin kullanacak. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenecek. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile geçici personel, isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilecek. Bu durumda çalışılan süreler, doğum sonrası sürelere eklenecek.

Doğum izni sebebiyle SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, geçici personelin ücretinden düşülecek.

Geçici personele, çocuklarını emzirmeleri için doğum sonrası izin süresinin bitiminden itibaren ilk 6 ayda günde 3, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat süt izni verilecek. Süt izni saatlerini anne seçecek.

Geçici personel, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici bir başka iş yapamayacak.

Memurlar için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar, geçici personel için de geçerli olacak.

Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personel için 2012’deki vizeli mevcut tip sözleşme örnekleri, yeni bir vize yapılmasına gerek kalmaksızın kullanılmaya devam olunacak. Ancak bu karar uyarınca ilk defa geçici personel istihdam edecek olan kamu idarelerinin, geçici personele ilişkin tip sözleşme örneklerini Maliye Bakanlığı’na vize ettirmeleri zorunlu olacak. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılmayacak ve herhangi bir ödemede bulunulmayacak.

GEÇİCİ PERSONEL ALACAK KURUMLAR
Kararda, 2013 içinde geçici personel istihdam edecek kuruluşlar ile personel sayıları da şu şekilde belirlendi:

KURUM ADI ADEDİ

Avrupa Birliği Bakanlığı 50

Adalet Bakanlığı 4.500

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 750

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 100

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 200

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 600

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 50

Gençlik ve Spor Bakanlığı 50

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 3.500

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 300

İçişleri Bakanlığı 4.500

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1.000

Maliye Bakanlığı 1.500

Milli Eğitim Bakanlığı 15.000

Milli Savunma Bakanlığı 50

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1.000

Sağlık Bakanlığı 1.000

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 500

Danıştay Başkanlığı 100

Yargıtay Başkanlığı 150

Devlet Personel Başkanlığı 50

Gelir İdaresi Başkanlığı 800

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı 1.500

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı 2.500

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 100

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 250

Karayolları Genel Müdürlüğü 250

Orman Genel Müdürlüğü 1.500

Spor Genel Müdürlüğü 150

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1.250

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 250

Üniversiteler 3.500

TOPLAM: 47.000yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...
47 bin geçici personel alımı yapılacak yazısına yapılan yorumlar
  1. fatih öztekin dedi ki:

    mrb ben uzman çavuşluktan sözleşmem gerreği 31 12 2012 tarihinde istifa ettim şimdi boştayım boş olan kodronuzda görev yapmaktan gurur duyarım gereğinin yapılmasını arz ederim 05447653884

  2. zekeriya adıgüzel dedi ki:

    ben tokat elektirik bölümü mezunuyun 2yıl maaşımı gününde alacak insan degerinde calışacak elektirik kılima beyez eşşa gibi işlerde calışmak istiyorum maaş durumuna göre her yer olur