2014 Önlisans ve Ortaöğretim KPSS’de çıkabilecek sorular ve cevapları

Vatandaşlık soruları hukukun temel kavramları 3 soru, anayasa hukuku 3 soru ve idare hukuku 3 soru olarak gelecektir.

Güncel konuların soru sayısı ise 6 tanedir.

* 2014 yılı TÜİK verilerini mutlaka kontrol etmelisiniz.

* 2013 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine dikkat edelim.

• İslam bilim ve teknoloji tarihi alanında yaptığı değerli çalışmaları için Prof. Dr. Fuat SEZGİN’e,
• Klasik büyüme ve kalkınma teori ve modellerine farklı bir perspektifle yaklaşımı nedeniyle Sosyal Bilimler dalında Prof. Dr. Daron ACEMOĞLU’na,
• Türk edebiyatının geniş kitlelerce benimsenmesine ve toplumumuzda kültür tarihine yönelik ilginin oluşmasına sağladığı önemli katkılar için Edebiyat dalında Prof. Dr. İskender PALA’ya,
• “Batıya Doğru Akan Nehir” belgeseli ile insanlık tarihinin doğudan batıya yürüyüşünü güçlü bir görsellik ve zengin bir anlatımla aktarmadaki başarısı ve bu doğrultuda medeniyetler arası uzlaşıya getirdiği değerli bakış açıları için Belgesel dalında Prof. Dr. Bekir KARLIĞA’ya,
• Doğal ve kültürel çevre konuları ile kentlerdeki kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında gösterdikleri yoğun çabalar ve kent kültürü alanındaki toplumsal farkındalığın artmasında sergiledikleri başarılı çalışmaları ile Kültür ve Sanat Kurumu olarak Tarihi Kentler Birliği’ne,
• Müziği, yorumu ve söylemiyle farklı görüşlerden çok sayıda insanı biraraya getirdiği gerekçesiyle Müzik alanında merhum Ahmet KAYA’ya verilmiştir.

* İşsizlik oranlarına dikkat edelim.

• Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Şubat döneminde 2 milyon 825 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise %10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %9,6, kadınlarda ise %11,5 oldu. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı %12,1 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı %17 iken, 15-64 yaş grubunda ise %10,3 olarak gerçekleşti.
* Oscar ödüllerine dikkat edelim.

• En İyi Film: 12 Years A Slave (12 Yıllık Esaret)
• En İyi Yönetmen: Alfonso Cuarón / Gravity
• En İyi Kadın Oyuncu: Cate Blanchett / Blue Jasmine (Mavi Yasemin)
• En İyi Erkek Oyuncu: Matthew McConaughey / Dallas Buyers Club (Sınırsızlar Kulübü)
• En İyi Animasyon: Frozen
• En iyi Kısa Film: Helium / Anders Walter ve Kim Magnusson
• En İyi Belgesel: 20 Feet From Stardom / Morgan Neville, Gil Frieseri ve Caitrin Rogers
• En İyi Yabancı Film: The Great Beauty (Muhteşem Güzellik) / Paolo Sorrentino – İtalya
• En İyi Özgün Senaryo: Spike Jonze / Her (Aşk)

* Dünya’nın yeni 7 harikası dikkat edelim. (2007 Temmuz ayında yeniden düzenlenmiştir.)

• Chichen Itza – Meksika
• Kurtarıcı İsa Heykeli – Brezilya
• Çin Seddi – Çin Halk Cumhuriyeti
• Machu Picchu Antik Kenti – Peru
• Petra Antik Kenti – Ürdün
• Kolezyum / İtalya
• Tac Mahal Anıt Mezarı – Hindistan

* Değişen Bakanlıklara dikkat edelim.

• Başbakan Yardımcısı: Emrullah İşler
• Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ
• İçişleri Bakanı: Efkan Ala
• Avrupa Birliği Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
• Ulaştırma Bakanı: Lütfi Elvan
• Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybek
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Fikri Işık
• Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağatay Kılıç
• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Ayşenur İslam
• Çevre ve Şehircilik Bakanı: İdris Güllüce

* 2014 Dünya Futbol Şampiyonasına dikkat edelim.

• Brezilyada düzenlenmiştir.
• Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Onguç Dünya Kupasında ilk kez hakemlik yapacaklardır.
* Nobel Ödüllerine dikkat edelim.

• Nobel Barış Ödülü Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne verilmiştir.
• Nobel Edebiyat Ödülü ALİCE MUNRO’YA verilmiştir.
• NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ François Englert ve Peter W. Higgs’e verilmiştir.
• NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ varlık fiyatları konusundaki deneysel analizleri sebebiyle Eugene Fama, Lars Peter Hansen ve Robert Shiller’e verilmiştir.

* Siyasi Partilerin devlet yardımı alabilmelerine dikkat edelim.

• Siyasi Partilerin devlet yardımı alabilmesi için gerekli olan baraj %3’e indirilmiştir.
* Ehliyet türlerine dikkat edelim.
1. Tam Ehliyetliler;
• Fiil ehliyetinin bütün koşullarına sahiptirler.
• Ayırt etme gücüne sahip, ergin ve kısıtlı olmayan kişilerdir.
• İşledikleri haksız fiillerden dolayı sorumlulukları vardır.

2. Sınırlı Ehliyetliler;
• Aslında tam ehliyetli oldukları halde bazı sebeplerden dolayı ehliyetleri belli konularda sınırlandırılmış bulunan kişilerdir.
• “Evli kişiler” ile “kendilerine yasal danışman atananlar” sınırlı ehliyetlidir.

3. Sınırlı Ehliyetsizler;
• Fiil ehliyetinin koşullarının tamamına sahip olmayan ancak bazı durumlarda fiil ehliyetleri olan kimselerdir.
• Sınırlı ehliyetsizler kategorisine giren kişiler; “ayırt etme gücüne sahip küçükler” ile “ayırt etme gücüne sahip kısıtlılardır.”

4. Tam Ehliyetsizler;
• Ayırt etme gücüne sahip olmayan kişilerdir.

* Dürüstlük kurallarının uygulandığı yerlere dikkat edelim.
• Hakların kullanılmasında
• Borçların ödenmesinde (ifasında)
• Sözleşmelerin yorumlanmasında
• Sözleşmedeki boşlukların doldurulmasında
• Sözleşme öncesi müzakere yapılmasında
• Sözleşmelerin değişen kurallara uyarlanmasında uygulanır.

* Borçlar hukukuna hâkim olan ilkelere dikkat edelim.
• Nispilik ilkesi
• İrade özerkliği ilkesi
• Dürüstlük ilkesi
• Kusurlu sorumluluk ilkesi
• Üçüncü kişi aleyhine borç kurulamaması ilkesi
• Sözleşmelerde ivaz (karşılık) ilkesi
• Borçlunun ikametgâhında (yerleşim yerinde) ifa ilkesi

* Borcu sona erdiren nedenlere dikkat edelim.
• İfa, ibra, yenileme, alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi, kusursuz imkânsızlık, takas, zamanaşımı

* 1982 Anayasasının Özelliklerine dikkat edelim.
• Hükümet sistemi; Parlamenter Sistemdir.
• Kazuistik yani uzun ve ayrıntılı anayasadır.
• Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükümlere yer verdiğinden dolayı sert anayasadır.
• Askeri müdahale ve halkoylaması vardır.
• Bir geçiş dönemi öngörmüştür.
• Otorite – hürriyet dengesinde otoritenin ağırlığını arttırmıştır.
• Yürütme organını ve özellikle yürütme organının içinde Cumhurbaşkanlığı makamını güçlendirmiştir.
• Siyasal karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklıkları giderici hükümler getirmiştir.
• Daha az katılımcı bir demokrasi modelini benimsemiştir.
* Milletvekili adayı olmak için görevlerinden çekilmeleri gerekenlere dikkat edelim.

• Hâkim ve savcılar
• Yüksek yargı organı mensupları
• Silahlı kuvvetler mensupları
• Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları
• Yükseköğretim kurulu üyeleri
• Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri
• Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri
• NOT: Hâkim ve savcılar, yüksek yargı organı mensupları ile silahlı kuvvetler mensupları görevlerinden çekildikten sonra bir daha görevlerine dönemezler.

* Milletvekilliğinin düşmediği hallere dikkat edelim.

• Milletvekilinin dokunulmazlığının kalkması
• Milletvekilinin partisinden istifa etmesi
• Milletvekilinin Bakan olması
• Milletvekilinin Başbakan olması
• Milletvekilinin TBMM Başkanı olması
• 2010 Anayasa değişikliğine göre; beyan ve eylemleri ile partisinin kapatılmasına sebep olan milletvekilinin milletvekilliğinin düşeceği hükmü kaldırılmıştır.

* Nitelikli çoğunluk hallerine dikkat edelim.

• Anayasanın değiştirilmesi (TBMM üye tam sayısının 3/5’i)
• Genel veya özel af ilânı (TBMM üye tam sayısının 3/5’i)
• Güven isteminin reddi (TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu)
• Bir bakanın Yüce Divana sevki (TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu)
• Devamsızlık nedeniyle milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi (TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu)
• Cumhurbaşkanının vatana ihanetten suçlanması (TBMM üye tam sayısının 1/3’ünün teklifi üzerine, üye tam sayısının 3/4′ünün kararı)
• Meclis Başkanı’nın seçimi (İlk iki turda TBMM üye tam sayısının 2/3’ü, üçüncü turda TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu)
• Kamu Baş Denetçisi’nin seçilmesi (İlk iki turda TBMM üye tam sayısının 2/3’ü, üçüncü turda TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu)
• Anayasa Mahkemesine üye seçimi (İlk turda TBMM üye tam sayısının 2/3’ü, ikinci turda TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu)

* TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarına dikkat edelim.

• Soru
• Meclis araştırması
• Genel görüşme
• Gensoru
• Meclis soruşturması

* Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemlere dikkat edelim.

• Yüksek yargı organlarına üye seçmek
• Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ne geri göndermek
• Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmak
• Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek
• Bakanlar Kurulunu toplantıya çağırmak
• Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek
• Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek
• Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerini seçmek
• Anayasada sayılan hâllerde TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
• HSYK’nun 4 asıl üyesini ve Anayasa Mahkemesinin 14 üyesini seçmek

* Yönetmeliklere dikkat edelim.

– Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince çıkarılır.
– Yönetmeliklerin hepsi Resmi Gazete’de yayımlanmaz. Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanacağı kanunla düzenlenir.
– Resmi Gazete’de yayımlanacak yönetmelikler; Kamuyu ilgilendiren yönetmelikler, Kamu personeline ait esasları kapsayan yönetmelikler, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin işbirliğine, yetki ve görev alanlarına ilişkin hükümleri düzenleyen yönetmelikler Resmi Gazete’de yayımlanırlar.
– Bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin ülke çapındaki yönetmeliklerinin yargısal denetimini DANIŞTAY, belli bir yörede uygulanacak yönetmeliklerin yargısal denetimini İDARE MAHKEMESİ yapar.

* Olağanüstü hâl ve sıkıyönetime dikkat edelim.
Olağanüstü Hâl ve Sıkıyönetim, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilir.
Olağanüstü Hâl ve Sıkıyönetim, 6 ay için ilan edilir.
Olağanüstü Hâl ve Sıkıyönetim, Resmi Gazete’de yayımlanır ve yayımlandığı gün TBMM’nin olayına sunulur.
Olağanüstü Hâl ve Sıkıyönetim, 4 ay için TBMM tarafından uzatılabilir.

* Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerine dikkat edelim.

• Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, TBMM İçtüzüğünün anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetler.
• Anayasa değişikliklerini sadece şekil yönünden anayasa uygunluğunu denetlemek
• Siyasi partilerin kapatılması hakkındaki davalara bakmak
• Siyasi partilerin mali denetimini yapmak
• Uyuşmazlık mahkemesine başkanlık edecek üyeyi kendi üyeleri arasından görevlendirmek
• Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve üyeliklerinin düşmesi kararlarına karşı açılan iptal davalarına bakmak
• Anayasada belirtilen kişileri Yüce Divan sıfatıyla yargılamak
* Anayasa Mahkemesinin yüce divan sıfatı ile yargıladıklarına dikkat edelim.

• Cumhurbaşkanı
• TBMM Başkanı
• Bakanlar Kurulu üyeleri
• Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri
• Yargıtay üyelerini, başkanlarını ve başsavcılarını
• Danıştay üyelerini, başkanlarını ve başsavcılarını
• Askeri Yargıtay üyelerini, başkanlarını ve başsavcılarını
• Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, başkanlarını ve başsavcılarını
• Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
• Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili
• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini ve başkanlarını
• Sayıştay üyelerini ve başkanlarını
• Genelkurmay Başkanı
• Kara Kuvvetleri Komutanı
• Hava Kuvvetleri Komutanı
• Deniz Kuvvetleri Komutanı
• Jandarma Genel Komutanı

* Mahalli idarelere dikkat edelim.
• İl özel idaresi, belediye idaresi, büyükşehir idaresi ve köy idaresinden oluşmaktadır.

* Yetki genişliğine dikkat edelim.
• Yetki genişliği ilkesini sadece İl genel idaresinin başında VALİ kullanır.

* Genel idari kolluk makamlarına dikkat edelim.
• Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanı, Valiler, Kaymakamlar ve Bucak Müdürleridir.

* Halkın oyları ile göreve gelenlere dikkat edelim.
• Cumhurbaşkanı, TBMM üyeleri, İl genel meclisi, Belediye başkanı, Belediye meclisi, Muktar ve İhtiyar heyetidir.

* Seçim dönemlerine dikkat edelim.
• TBMM seçimleri 4 yılda bir yapılırken, yerel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir yapılır.

* İdare hukukunun son bölümü olan memurlara dikkat edelim.

2014 yılının sizlere memurluk kapısını sonuna kadar açması dileklerimle…
Ali KOÇ  • 825 @hotmail com @hotmail ca @msn com @outlook com @live com @windowslive com mail
yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...