Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik dördüncü maddesinin |B| fıkrası uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların” “Sınav Şartı” başlıklı Ek ikinci maddesinin l/c bendi doğrultusunda, 2012-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir unvan için boş bulunan pozisyonun 4 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 14 adet çözümleyici ve 1 adet programcı pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A – GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde ingilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek. (Ancak, yurt içi veya yurt dışında ingilizce dili ile öğretim yapanüniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde ingilizce dilinde master veya doktora yapanlar, ingilizce dilinde TOEFL sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya IELTS sınavından en az 6 puan alanların ingilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)

Ayrıca; Çözümleyici pozisyonu için;

a) En az lisans mezunu olmak,

b) 2012-KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

c) Birisi Java programlama dili olmak üzere diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet transcript belgesi kabul edilecektir.)

ç) En az 1 yıl Bilgi işlem Merkezlerinde programcı olarak çalışmış olmak,

Programa pozisyonu için;

a) En az ön lisans mezunu olmak,

b) Ön lisans mezunları için 2012-KPSSP93 puan türünden, lisans mezunları için 2012-KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

B- ÖZEL ŞARTLAR

Çözümleyici (1. Grup) (5 kişi). Programcı (1 kişi);

a) J2EE platformunda uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

b) Nesne tabanlı analiz Ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak, (tercihen design patternleri etkin olarak kullanabilmek)

c) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel seviyede SQL bilgisine sahibi olmak, (tercihen PL/SOL bilgisi)

ç) ORM (Object-relationalmapping) araçları kullanılarak proje gerçekleştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

d) Çözümleyici kadrosu için üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren; Mühendislik Fakültelerinden veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, istatistik veya Matematik Bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

e) Programcı kadrosu için fakülte, yüksekokul veya bilgisayar programcılığı alanında, meslek yüksekokulu mezunu olmak, tercihen üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren, Mühendislik Fakültelerinden veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik veya Matematik Bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

Çözümleyici (2. Grup) (9 kişi);

a) UNIX/LINUX İşletim Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak (tercihen herhangi bir UNIX/LINUX işletim Sisteminde sistem yöneticisi sertifikasına sahip olmak, (2 kişi)

b) Network bilgisine sahip olmak (tercihen CCNA sertifikasına sahip olmak), (3 kişi)

c) Yüksek ölçekteki disk sistemleri ve SAN sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, (2 kişi)

ç) MS işletim Sistemleri ve etki alanı yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, (tercihen MCSE sertifikası, PERL veya VBScript programlaması hakkında bilgi sahibi olmak), (1 kişi)

d) Güvenlik sistemleri (IPS, IDS, Firewall) hakkında bilgi sahibi olmak, (tercihen CCSA (Check Point Certified Security Administratorl) sertifikasına sahip olmak, (1 kişi)

e) Üniversitelerin en az 4 yıl süre ile eğitim veren; Mühendislik Fakültelerinden veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik veya Matematik Bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, şartları aranmaktadır

II- İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru formu,

2) 2012-KPSS sonuç belgesi,

3) Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, öğrenim durumu belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır)

4) Programcı pozisyonuna başvuranlar için yükseköğrenimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

5) Her pozisyon için aranılan niteliklere dair belgeler,

6) Öz geçmiş (fotoğraflı),

7) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (KPDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi, yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgelerden, KPDS belgesinin geçerlilik süresi beş yıl, diğer belgelerin geçerlilik süresi ise iki yıldır.)

8) Görevin uygun yürütülmesine sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazıjı beyan,

9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

III- BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalandıktan sonra, formda belirtilen belgelerle birlikte başvuruların 14 Ocak 2013 tarihinden 25 Ocak 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

IV- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru sonuçları, 2012-KPSS puan sırasına göre Bakanlığımızın internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.

V-SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ

Tarihi: 06-07 Şubat 2013, Yeri ve Saati: istanbul Yolu 13. km Hava Müzesi Karşısı Şaşmaz – Yenimahalle /ANKARA adresinde bulunan Adalet Bakanlığı Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı Binası Toplantı Salonunda saat 09:30’da yapılacaktır. Sözlü sınav sonuçları (www.adalet.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir.

VI- SÖZLÜ SINAVIN KONULARI

A- Çözümleyici (l.Grup) ve Programa;

1) Java ve Nesne tabanlı program analiz ve tasarım,

2) Oracle Veri Tabanı,

3) SOL, 4) ilanın özel şartlar bölümünde açıklanan mesleki bilgi ve deneyime yönelik konular,

B- Çözümleyici (2.Grup);

1) Unix/Linux işletim Sistemleri,

2) Network Bilgisi,

3) Disk Sistemleri ve SAN,

4) MS işletim Sistemleri ve Etki Alanı,

5) Güvenlik sistemleri, (IPS, IDS, Firewall)

6) ilanın özel şartlar bölümünde açıklanan mesleki bilgi ve deneyime yönelik konular,

Kamuoyuna duyuruluryurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...
Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı yazısına yapılan yorumlar
 1. HUSEYİN AKDUMAN dedi ki:

  Özgeçmiş
  HÜSEYİN AKDUMAN
  KİŞİSEL BİLGİLER
  Boy / Kilo : 172cm / 85kg

  Askerlik Durumu : Yaptı (Er / Erbaş)
  Askerlik Sınıfı : ULAŞTIRMA

  Vatandaşlıkları : TÜRKİYE
  18103317802
  Pasaport : Yok
  Cinsiyeti : Erkek
  Sürücü Belgesi :
  B [ 24.03.2005 ]

  ÖĞRENİM BİLGİLERİ
  Öğrenim Seviyesi : İlköğretim
  BUCA GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU – Ortaokul , — İlköğretim 1992 – 2002

  İŞ TECRÜBELERİ
  YAYLA METAL – Metal Ürünleri İmalatı ve Metal Sanayii 20.06.2002 – 15.08.2012
  Kalfa / Soğuk Demirci
  MESLEK BİLGİLERİ
  Mesleği Öğrenme Türü Belge Türü Belge Tarihi
  Soğuk Demirci Kurstan KAYNAK /METAL İŞLERİ 10.09.2005

  NİTELİKLERİ
  Meslek Belgeleri ve Sertifikaları : Kalfalık Belgesi
  Bilgisayar Sertifikaları : Bilgisayar İşletmenliğİ

  ADRES.637/53 NO.13 YEŞİLBAĞLAR
  BUCA /İZMİR
  TEL.0232 276 33 86
  GSM.0535 087 88 25 0507 421 59 98