Adalet Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Personeli Alımı

Adalet Bakanlığı, 160 adet adalet uzman yardımcılığı kadrosuna sözlü sınav ile personel alımı yapacak. Belirtilen KPSS puanlarında, 4 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN ADALET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLÂNI

Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca Bakanlığımız merkez teşkilâtında istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfından 9 uncu dereceli 160 adet adalet uzman yardımcılığı kadrosuna sözlü sınav ile personel alımı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan, 2011 veya 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A Grubu) Ek-1 tabloda her bir grup için belirtilen puan türlerinden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak alım yapılacak kadronun 4 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle Ek-1 tabloda belirtilen alanlardan ilân edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Ek-1 tabloda belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3- Sözlü sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış (18 Mart 1978 tarihinde veya sonrasında doğmuş) olmak,

4- 2011 veya 2012 yılı KPSS’den (A Grubu) asgari (70) puan almış olmak.

II-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular, 04 Şubat 2013 Pazartesi günü başlayıp 18 Şubat 2013 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar devam edecek olup, Adlî ve İdarî Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarına T.C. kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport ile şahsen yapılacaktır.

Başvuru esnasında evrak alınmayacak ve posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Adaylar Ek-1 tabloda belirtilen gruplardan yalnız birine müracaat edebileceklerdir.

III-SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav 18 Mart 2013 tarihinde yapılacak olup sınav yeri Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

IV- SÖZLÜ GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN

İSTENECEK BELGELER

1- Başvuru Formu (Başvuru formu için tıklayınız),

2- KPSS Sonuç Belgesi,

3- Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylanmış örneği, öğrenim durumu belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylanmış örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.),

4- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form için tıklayınız),

5- Fotoğraflı özgeçmiş.

Başvuru koşullarını taşımadığı veya ibraz edilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

V- SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI KONULARI

Sözlü giriş sınavı, adayların;

a-Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c-Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç-Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d-Genel yetenek ve genel kültürü,

e-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden yapılacak değerlendirmeyle gerçekleştirilir.

Adaylar, kurul tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50 puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şarttır.

VI- NİHAİ BAŞARI LİSTESİ VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Nihai başarı sıralaması adayın merkezi sınav puanı ile sözlü sınavda aldığı puanın aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır.

Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir

GRUPLAR ADET SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI BÖLÜMÜ KPSS PUAN TÜRÜ
1.GRUP 60 240 HUKUK FAKÜLTESİ KPSSP11
2.GRUP 50 200 SİYASAL BİLGİLER, İKTİSAT, İŞLETME ve İKTİSADI VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİNİN; İKTİSAT, İŞLETME. MALİYE, MUHASEBE, ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER, EKONOMETRİ, KAMU YÖNETİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMLERİ KPSSP45, KPSSP48, KPSSP73, KPSSP113veya KPSSP117
3.GRUP 22 88 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ, YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ, BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KPSSP3 veya KPSSP8
t.GRUP 15 60 SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ KPSSP3 veya KPSSP8
5.GRUP 2 8 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ KPSSP3 veya KPSSP8
3.GRUP 7 28 ELEKTRONİK ve HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ, BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ KPSSP3 veya KPSSP8
7.GRUP 2 8 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ KPSSP3 veya KPSSP8
3.GRUP 2 8 MİMARLIK KPSSP3 veya KPSSP8

 yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...
Adalet Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Personeli Alımı yazısına yapılan yorumlar
  1. aziz dedi ki:

    iş aramaktayım 0538 218 16 36