Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

adnan menderes üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi personel statüsünde görevlendirmek üzere öğretim üyesi alımı yapılacaktır.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi Alım İlanı

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 – Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına, teslim edeceklerdir.

2 – Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

BİRİMİ ANABİLİM DALI/PROĞRAMI ÜNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMALAR
Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Profesör 1 1 Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Psikoloji Profesör 1 1 Sosyal Psikoloji alanında doçent olmak, gruplar arası ilişkiler, iletişim becerileri ve sağlık davranışları alanlarında çalışmaları olmak.
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali İktisat Profesör 1 1 İç borçlar ve elektronik vergilendirme konularında bilimsel çalışmave makaleleri bulunmak.
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bütçe ve Mali Planlama Profesör 1 1 Bütçe açıkları, vergi ahlakı konusunda çalışmaları bulunmak.
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Profesör 1 1 Uluslararası İktisat, Sürdürülebilir enerji ve İklim değişikliği alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Profesör 1 1 Kronik hastalıklar, metabolik sendrom konularında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Fizyoloji Profesör 1 1 Tıp Doktoru olmak, yurt dışında doktora yapmış olmak.
Veteriner Fakültesi Patoloji Profesör 1 1 Farklı hayvan türlerinde miyokardial hasarın belirlenmesinde kardiyak troponinlerin etkinliğinin immunohistokimyasal yöntemlerle araştırılmasına yönelik çalışmaları bulunmak
Veteriner Fakültesi Biyokimya Profesör 1 1 Farklı türlerde ve patolojik durumlarda akut faz proteinleri üzerine çalışmaları bulunmak
Aydın Sağlık Yüksekokulu Doğum-Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Doçent 1 1 Doğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doçent ünvanını almış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Doçent 1 1 İnşa ve Münşeat konusunda çalışmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Doçent 1 1 Türk–İslam Sanatı alanında doçent olmak. Osmanlı mimarisi ve kütüphaneleri konusunda çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Farmakoloji uzmanı olmak.
Veteriner Fakültesi Patoloji Doçent 1 1 Balık hastalıkları patolojisi konusunda çalışmaları bulunmak.
Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Doçent 1 1 Farklı hayvan türlerinde enfeksiyon hastalıkları, antimikrobiyel duyarlılıklar ve farmakokinetikleri üzerine çalışmaları bulunmak.
Veteriner Fakültesi Parazitoloji Doçent 1 1 Tek tırnaklılarda gastrointestinal sistem helmintleri ve deve helmintleri konusunda çalışmaları bulunmak.
Ziraat Fakültesi Tarım Politikası ve Yayım Doçent 1 1 Traktör pazarlaması üzerine doktora çalışması olmak.
Ziraat Fakültesi Arazi ve Su Kaynakları Doçent 1 1 Evapotranspirasyonun Uzaktan Algılama ile Belirlenmesi Konusunda Çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Doçent 1 1 Özel fonksiyonlar ve distribüsyonlar üzerine çalışmaları olmak.


yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...

Yorumlar kapalı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.