Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

afyon-kocatepe-universitesi

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim daimi ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (UAK formatında). Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu (Doçentlik öncesi ve Doçentlik Sonrası olmak üzere 2 adet düzenlenecektir), doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.) nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durumu belgesi ve “öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (UAK formatında). Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, nüfus cüzdanı fotokopisi. Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.), askerlik durumu belgesi ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (UAK formatında). Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, nüfus cüzdanı fotokopisi. Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.), askerlik durumu belgesi ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0272 444 03 03 Dahili: 11350-11351

Adres : A.K.U. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu Afyonkarahisar

BİRİMİ BOLUMU ANABILIM DALI UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA
Fen Edebiyat Fak. Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi Profesör 1 1 Halkalar Teorisi üzerine çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fak. Sosyoloji Kurumlar Sosyolojisi Profesör 1 1 Sanat Sosyolojisi ve Entelektüel üzerine çalışmalan olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 1 Perinatoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 1 Subaortik darlıklarla ilgili çalışması olmak.
Veteriner Fak. Vet.Hek .Temel Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Profesör 1 1
Veteriner Fak. Vet.Hek .Temel Bilimleri Laboratuvar Hayvan Bilimi Profesör 1 1
Devlet Konservatuarı Sahne Sanattan Opera ve Koro Doçent 1 1 Müzik Eğitimi Alanında doçentlik unvanını almış olmak. Koro alanında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Orta Öğrt.Fen ve Mat.AI.Eği . Biyoloji Eğitimi Doçent 1 1 Biyoloji Eğitimi ve Mikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fak. Coğrafya Türkiye Coğrafyası Doçent 1 1 Uygulamalı Klimatoloji İklim Tanm İlişkisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fak. Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doçent 1 1 Atatürk İlkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türk Dünyası Tarihi ve Basın Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak
Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Doçent 1 1 Turizm alanında çalışmalar yapmış olmak.
Veteriner Fak. Klinik Bilimleri Doğum ve Jinekoloji Doçent 1 1
Veteriner Fak. Klinik Bilimleri İç Hastalıklan Doçent 1 1
Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimler Periodontoloji Yrd.Doç . 5 1
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd.Doç . 5 1 Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalında doktora yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fak. Felsefe Sistematik Felsefe Yrd.Doç . 5 1 Sistematik Felsefe alanında doktora yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fak. Sosyoloji Kurumlar Sosyolojisi Yrd.Doç . 5 1 Modern Demokrasi konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
Güz.San .Fak , Sinema ve Televizyon Sinema ve Televizyon Yrd.Doç . 4 1 Türk Sinemasında Mekan Kullanımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fak. Kimya Mühendisliği Kimyasal Teknolojiler Yrd.Doç . 4 1 Toksikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Yrd.Doç . 3 2 Turizm alanında çalışmalar yapmış olmak


yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...

Yorumlar kapalı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.