Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı en az ortaöğretim mezunu, tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini belgeleyen sözleşmeli 75 işaret dili tercümanı alacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SINAV DUYURUSU

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hakma uyarınca, “Aile vc Sosyal Politikalar Bakanlığı” Merkez ve Taşra Teşkilatında bulunan birimlerde görev yapmak üzere mesleki uygulama sınavı ile 75 adet (ekli listede belirtilen illere) sözleşmeli personel alınacaktır.

A – BAŞVURU ŞARTLARI:

Teşkilat Birimi Unvanı Sayısı Nitelikleri
Merkez Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşaret Dili Tercümanı 2 En az ortaöğretim mezunu ulmak , tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren geçerli belge veya sertifikaya sahip olmak.
Taşra Aile vc Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (Boş Pozisyonların Bulunduğu İl Listesi Ekte’dir ) işaret Dili Tcrcümanı 73
Toplam 75

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nutı 48’nci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak,

2– Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisinin bulunmaması, {Muaf, tccilli veya yapmış)

3– Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları,

4– Tercümanlık yapacak seviyede Türk İbaret Dili’ni bilmek, bildiğini belgelemek

5– İlgililer sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabi olacaktaıdır.

6– Eksik belge vc bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvuruların tespiti halinde müracaatları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılanlar iptal edilir.

B – BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1. En sotı öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli örneği (Yurt dışında eğitim alanlar için YÖK tarafından verilen Denklik Belgesi)

2. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösterir geçerli belge veya sertifika,

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4. Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet 4,5×6 ebadında vesikalık fotoğraf,

5. özgeçmiş (CV) bilgisi,

6. İş Talep Formu

7. Varsa geçerliliği devam eden KPSS sonuç belgesi

C – SINAV ŞEKLİ:

I- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kanın ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasına İlişkin Esaslar” Ek Madde 2 uyarınca, işaret dili tercümanlığı konusundaki bilgisinin ölçüleceği mesleki uygulama sınavına tabi tutulacaktır.

D – YERLEŞTİRME USULÜ:

Uygulama sınavında başarılı olanlar puan üstünlüğü vc tercihlerine göre yerleştirme yapılır. Atamaya esas belgelerini eksiksiz teslim edenlerden atamaya hak kazanan adayların atamalan yapılır.

E-SINAV TAKVİMİ:

1- Başvuru Tarihi: 28/04/2014 – 09/05/2014 tarihleri arasında şahsen (elden) yapılacak olup, posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Başvuru Yeri : Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı (Eskişehir Yolu/Söğütözü Mah. 2177 Sokak No: 10/A Kat:l Çankaya/Ankara)

3- Mesleki Uygulama Sınav Tarihi: Başvuruların bitim tarihine müteakip. Bakanlığımız web sayfasında www.aile.gov.tr) duyurusu yapılacaktır.

4- Mesleki Uygulama Sınav Yeri: Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı (Eskişehir Yolu/Söğürözü Mah. 2177 Sokak No: 10/A Kat:l Çankaya/Ankara)

5- Bakanlığunız tarafından belirlileri nitelikteki sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Bakanlığımız veb www.aile.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı yazısına yapılan yorumlar
  1. Mehmet Akkar dedi ki:

    merhaba çok zor durumdayım üç çocuğum var bana acil bir iş istiyorum sayın bakanım çok bunalımdayım çok borçluyum ne olur bana yardımcı olun.
    Mehmet Akkar – Saraykent Yozgat

  2. çiğdem dedi ki:

    bende zor durumdayım, taa bimere yazdım ne kadar zor durumda olduğumu ama robotlaşmış, vicdandan uzak bir mesajla cevap verdiler, malesef burası türkiye, torpilin yoksa aç kalmaya mahkumsun..