Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

akdeniz-universitesi

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da akdeniz.edu.tr duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki formun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi ve Profesörlük kadrosuna başvuru dosyasında başlıca araştırma eserinin belirlenmesi, Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserlerini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

Not: Profesör olanlar Doçent kadrosu ilanına başvuramaz.

BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMALAR
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıbbi Mikrobiyoloji ana dalında tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Profesör 1 1 Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmış, Üremeye Yardımcı Tedaviler konusunda Laboratuvar Sorumluluğu sertifikasına sahip, androloji alanında yurtdışında en az bir yıl süre ile çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Profesör 1 1 Romatoloji uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Profesör 1 1 Otoimmün ve otoinflamatuar deri hastalıklarının oral sağlık ile ilişkisinin araştırılması konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Çocuk gastroenteroloji uzmanı olmak. Transplantasyon ve çocuk yoğun bakım konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 1 Sigmoid neovajen yapılması konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 1 Nöroanestezi alanında yurtdışı deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 1 Ortopedik Anestezi konusunda yurtdışı deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 1 Unikondiler artroplasti ve ortopedik kan kayıpları konusunda deneyimli olmak.
Fen Fakültesi Matematik Analiz Fonksiyonları ve Teorisi Doçent 1 1 Fourier-Bessel Harmonik Analizinde deneyimli olmak.
İktisadi ve İd.Bil .Fak . Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Profesör 1 1 Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Yönetim Yapıları konularında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İd.Bil .Fak . İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent 1 1 Pazarlama alanında Doçent unvanı almış olmak ve Marda değeri ve perakendecilik alanında bilimsel eserleri bulunmak.
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Maden Yatakları-Jeokimya Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknoloji Profesör 1 1
Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sos. Alan. Eğitim Türk Dili ve Edebiyatı Profesör 1 1 Çalışmalarını Yeni Türk Edebiyatı alanında yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Dan . Profesör 1 1 Çalışmalarını Ergenlikte Mükemmelliyetçilik ve Kimlik Stilleri alanında yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Mezhepleri Tarihi Profesör 1 1 ” Bektâşî Erkânnâmeleri ” konulu çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Doçent 2 1 Kemik destekli ankraj ve CBCT’e dayalı çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti Profesör 1 1 Lazer Doppler Flowmetri ve bakteriyel ekstrüzyon konusunda deneyimli.
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Hem. Profesör 1 1


yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...