Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Aksaray ÜniversitesiAksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Aksaray Üniversitesi birimlerinde açık bulunan kadrolara öğretim üyesi alımı yapılacaktır.

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz web sayfası (www.aksaray.edu.tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar üniversitemizin web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine göre düzenleyecekleri Yardımcı Doçent kadroları için 4 takım dosyayı, ikişer vesikalık resim ile birlikte ilan edilen birimlere, Profesör kadroları için (6 takım dosyayı) ve Doçent kadroları için (4 takım dosyayı) ise Personel Daire Başkanlığı’na imzalı bir dilekçe ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat veya posta ile teslim edeceklerdir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

BİRİMİ BÖLÜMÜ ABD / PR. UNVANI ADETİ AÇIKLAMA
Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık Doçent 1 Koyunlarda laparoskopik cerrahi konusunda doktora yapmış olmak. Veteriner klinik bilimleri bölümü dölerme ve suni tohumlama ABD’da doçentlik unvanı almış olmak.
Doçent 1 Dondurulmuş aygır spermaları konusunda doktora yapmış olmak. Veteriner klinik bilimleri bölümü dölerme ve suni tohumlama ABD’da doçentlik unvanı almış olmak.
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Kimya Teknolojisi Yrd. Doç. 1 Fen Edebiyat Fakültesi veya Fen Fakültesi kimya bölümü mezunu olmak. Moleküler modelleme ve ilaç tasarımı konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 Fen Edebiyat Fakültesi veya Fen Fakültesi kimya bölümü mezunu olmak. DNA hasarı konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 Çevre Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Çevre kimyası konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Tıbbi Aromatik Bitkiler Yrd. Doç. 1 Ziraat Fakültesi veya Tarım Bilimleri Fakültelerinin, tarla veya bahçe bitkileri bölümü; Fen Edebiyat Fakültesi veya Fen Fakültesi biyoloji bölümü mezunu olmak.
Yrd. Doç. 1 Ziraat Fakültesi veya Tarım Bilimleri Fakültelerinin, toprak bilimi ve bitki besleme, tarla bitkileri veya bahçe bitkileri bölümü; Fen Edebiyat Fakültesi veya Fen Fakültesi biyoloji bölümü mezunu olmak.
Yrd. Doç. 1 Fakültelerin Biyoloji bölümünden mezun olmak.
Veteriner Fakültesi Klinik Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Veteriner iç hastalıkları alanında atların davranış problemleri konusunda çalışmış olmak.
Doğum ve Jenekoloji Yrd. Doç. 1 Veteriner doğum ve jinekoloji alanında ovaryum USG konusunda doktora yapmış olmak.
Klinik Öncesi Farmokoloji ve Toksikoloji Yrd. Doç. 1 Veteriner Farmokoloji alanında biyoeşdeğerlilik konusunda doktora yapmış olmak.
Mikrobiyoloji Yrd. Doç. 1 Veteriner mikrobiyoloji alanında brucella konusunda doktora yapmış olmak.
Temel Bilimler Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Yrd. Doç. 1 Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji alanında doktora yapmış olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Yrd. Doç. 1 1-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. 2- Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Mekanik Doçent 1 Makine Mühendisliği Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak. Polimerik malzeme mekaniği alanında bilimsel yayınları olmak.
Termodinamik Doçent 1 Makine Mühendisliği Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak. Jeotermal Enerji ile Hidrojen üretimi alanında bilimsel yayınları olmak.
Maden Mühendisliği Maden İşletme Doçent 1 Maden Mühendisliği Bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Doğal Taş İşlemeciliği ve Kesim Teknolojileri alanında bilimsel yayınları olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik Makineleri Yrd. Doç. 1 Elektrik Eğitimi Anabilim Dalında doktorasını yapmış olmak. Titreşimlerden Elektrik Enerjisi Üretimi alanında bilimsel yayınları olmak.
Jeoloji Mühendisliği Mineroloji Petrografi Yrd. Doç. 1 Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak. Granit Petrolojisi ve RAMAN Spektroskopisi alanında bilimsel yayınları olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Doçent 1 Hadislerin Anlaşılmasında Kapalılık Problemi Konusunda Araştırmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Zooloji Profesör 1 Balıklarda Antioksidan Hematoloji ve Ağır Metal Konularında Çalışmaları olmak.
Zooloji Doçent 1 Sucul Böcek Sistematiği Konularında Akademik Çalışmaları olmak.
Zooloji Doçent 1 Memeli Hayvanlar Sistematiği ve Ekolojisi üzerinde çalışmaları olmak.
Genel Biyoloji Doçent 1 Balıklarda ve Sıçanlarda Antioksidan ve Ağır Metal Konularında Çalışmaları olmak.
Fizik Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Doçent 1 Leptokuarklar üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Doçent 1 Gama spektroskopisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Atom ve Molekül Fiziği Doçent 1 Killerin spektroskopisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Kimya Fizikokimya Prof. 1 Metal-Karbonil koplekslerinin sentesi ve katalitik etkenler alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Analitik Kimya Doçent 1 İleri oksidasyon teknikleri, kemometri , kromatografi ve ekstrasyon tekinkkeri alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Analitik Kimya Doçent 1 Adsorpisyon , afinite teknikleri ve spektroskopik yönetme geliştirme alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Tarih Genel Türk Tarihi Doçent 1 Doçentliğini Genel Türk Tarihi anabilim dalında almış olmak. Hazar denizi ve çevre coğrafyası hakkında çalışmalar yapmış olmak.
Yakın Çağ Tarihi Doçent 1 Doçentliğini Yakın Çağ Tarihi anabilim dalında almış olmak. Yakın Çağ Tarihi ile Meşrutiyet dönemi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji Doçent 1 Probiyotik konusunda çalışmaları olmak.
Moleküler Genetik Yrd. Doç. 1 Karbonhidrat izolasyonu ve karakterizasyonu alanında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Resim-İş Eğitimi Doçent. 1 Çağdaş Görsel Kültür Konularında Çalışmaları olmak.
Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent. 1 Öğrenme Psikolojisi ve Kişilik Ölçekleri Geliştirme Konusunda Çalışmaları olmak.
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Yrd. Doç. 1 Sınıf Öğretmenlerinin Olumlu Sınıf Ortamı Oluşturması ve Sosyal Bilgiler Eğitiminde Empati Konusunda Çalışmaları olmak.
Sosyal Bilgiler Eğitimi Yrd. Doç. 1 Değer Eğitiminde ve Bilişsel Alana İlişkin Konularda Çalışmaları olmak.
Sosyal Bilgiler Eğitimi Yrd. Doç. 1 Osmanlı Teşkilat Sistemi ve Tarihi Üzerine Çalışmaları olmak.
Okul Öncesi Eğitimi Yrd. Doç. 1 Öğretmen-Çocuk Etkileşimi ve Niteliği Konularında Çalışmaları olmak.
Sınıf Öğretmenliği Doçent 1 Sürdürülebilir kalkınma için eğitim, çevre eğitimi üzerine çalışmaları olmak.
Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Yrd. Doç. 1
Ş.Koçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yrd. Doç. 1 Ticaret Hukuku alanında doktora yapmış olmak. Ve ulusalararası ticaret ile ilgili çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Doçent 1 Kazanç yönetimi ve muhasebe eğitimi alanında çalışmaları olmak.
Yönetim ve Organizasyon Prof. 1 Girişimcilik ve örgütsel davranış alanında çalışmaları olmak.
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent 1 Tüketici davranışları ve pazarlama iletişimi alanında çalışmaları olmak.
İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Doçent 1 Doçentliğini Gelişme İktisadi alanında almış olmak. Sağlık ekonomisi alanında çalışmaları olmak.

 yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...