Armağan Oyuncak İş Başvurusu Personel Alımı

Armağan Oyuncak’ta çalışmak ister misiniz? Armağan Oyuncak iş başvurusu ve Armağan Oyuncak personel alımları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmanız için Armağan Oyuncak insan kaynaklarını araştırdık. Armağan Oyuncak iş başvurusu yapmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

1990 yılından beri kalitesini ve güvenirliliğini kanıtlamış markalarla sektörde perakendeci olarak hizmet veren Armağan Oyuncak; 200’ ü aşkın çalışanlarıyla bir aile gibidir. En önemli sermayesi insan olan Armağan Oyuncak; proaktif, stratejik düşünebilen, hızlı ve atak, çözüm odaklı çalışanları ile bu aileyi büyütmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsam da Armağan Oyuncak’ ın temel İnsan Kaynakları politikası;

  • Çalışanlarının kuruma bağlılıklarını ön planda tutmak ve motivasyonlarını arttırmak,
  • Çalışanlarına eğitim ve gelişim ihtiyaçları doğrultusunda imkan sağlamak,
  • İş sağlığı ve güvenliği ilkelerini göz önünde bulundurarak sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı hazırlamak,
  • Çalışanlarının performansını objektif kriterlere göre değerlendirmek,
  • Türkiye’ nin önde gelen ve içinde görev alınmak istenen bir kurumu olmaktır.

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız:

  • Seçme ve Yerleştirme: Seçme ve yerleştirme uygulamalarının amacı, İnsan Kaynakları politikaları doğrultusunda doğru iş ile doğru çalışanı bir araya getirir. Kurumun gelecekte başarılarının devamlılığını sağlayacak nitelikte adayları bünyesinde istihdam etmektedir. Bu amaca hizmet etmek üzere İnsan Kaynakları çalışanları; kurumun değerlerini ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak adayları; mülakat, değerlendirme merkezi, genel yetenek testi, kişilik envanteri gibi yöntemlerle seçmektedir.
  • Eğitim ve Geliştirme: Gerçekleştirilen eğitimler; çalışanlara görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri, ve mesleki uzmanlığı kazandırmaya yöneliktir. Bu eğitimlerle çalışanların iş performanslarının ve motivasyonlarının maksimum düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.
  • Çalışan Memnuniyeti: Sürekli gelişim ve iyileştirme hedefi ile çalışanlarının memnuniyetini arttırma amacıyla yılda 2 defa “Çalışan Memnuniyet Anketi” çalışması yapılmaktadır. Bu çalışma ile hedeflenen; çalışanların görüş ve önerileri doğrultusunda iyi bir çalışma ortamı sağlayabilmek ve bu sayede kurumun verimliliği ile performansını yükseltmektir.
  • Ücret ve Sosyal Haklar: Temel olarak ücret artışları; bölge ve kademe bazında belirlenen minimum ve maksimum ücret aralıkları, kurum içi denge, bireysel performans sonuçları, ücret araştırma raporlarının değerlendirilmesi ve ekonomik göstergeler doğrultusunda yılda bir defa değerlendirilerek güncellenir. Bu güncelleme dışında çalışanların terfi etmeleri, nakil olmaları, görev değişikliği yaşamaları durumunda ücretlerin gözden geçirilmesi ve yeniden düzenlenmesi söz konusu olmaktadır.


yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...