Artvin Hopa Belediyesi Personel Alımı İş Başvurusu

Hopa Belediyesi iş ilanlarıHopa Belediyesi personel alımı yapmaya devam ediyor. Personel alımı ilanına iş başvurusu yapacak adaylarda aranan şartlar aşağıdaki gibidir.

ARTVİN/HOPA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL ALIMI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre, boş bulunan, aşağıda; sınıfı, iinvanı, derecesi, adedi, cinsiyeti, , öğrenim durumu, iş deneyim süreleri belirtilen 3 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Teknik Personel alımı yapılacaktır.

HOPA BELEDİYESİ İŞ BAŞVURUSU ŞARTLARI:

1) 657 sayılı D.M.K.’nuıı 48. maddesi A fıkrası şartlarını taşıyor olmak

2) Sağlık açısından herhengi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak.

3) Askerlikle ilişkisi olmadığına dair beyan.

4) Mesleğinde en az 5 yıllık tecrübesi olmak

Belediye Başkanı

6) Başvuru Tarihi olan 14/05/2014 tarihi İtibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

ALIM YAPILACAK BOŞ KADRO:

SINIF UNVAN ADEDİ CİNSİYET EĞİTİM DURUMU
TH İnşaat Mühendisi 1 E Lisans ( 4 Yıllık) Yükseköğrenim
TH Şehir Plancısı I E Lisans ( 4 Yıllık) Yükseköğrenim
TH Mimar 1 E Lisans ( 4 Yıllık) Yükseköğrenim

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvurular 30/ 05 /2014 Cuma günü 17:30 ‘ a kadar Hopa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Faks, Posta ve Elektronik Posta (e-mail) ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

NOT :Başvurıı sırasında istenilen belgeleri hazırlayanlar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat edebilirler. BAŞVURU SİRASİNDA İSTENİLECEK BELCELER:

1) Adaylar tarafından doldurulacak olan Başvuru formu ( Boş Başvuru formu örneği kurumdan temin edilecektir.)

2) Sağlık Raporu

3) Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi (T.C. Vatandaşlık no.su olan)

4) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.

5) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf ( I adedi Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)  • artvin hopa iş ilanları
  • Hopa Belediyesi is İlanları
yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...