Beydağ Belediyesi İş Başvurusu Personel Alımı

Beydağ Belediyesi
Beydağ Belediyesi personel alımı yapmaya devam ediyor. Beydağ Belediyesi yayınladığı iş ilanı ile belediye bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacak. Beydağ Belediyesi iş başvurusu yapmak isteyen aday için iş başvuru şartları aşağıdaki gibidir.

Beydağ Belediyesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, adedi, cinsiyeti, öğrenim durumu belirtilen tam zamanlı sözleşmeli 1 personel alımı yapılacaktır.

BEYDAĞ BELEDİYESİ İŞ BAŞVURUSU

1- Giriş Sınavı: Sözlü / mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü Sınav tarihleri müracaat eden adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaktır.

Sözlü sınav sonucu adaylara tebligat yapılacaktır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Üniversitenin “Unvan ile ilgili” bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

3- Görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5- İzmir İli sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

6- Adaylar için askerliğini yapmış olmaları.

İŞ BAŞVURU ŞEKLİ: Adayların 12.06.2014 tarihi saat 17:00′ ye kadar Beydağ Belediye Başkanlığın şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.(posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

İŞ BAŞVURUSU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.

2- Nüfus cüzdan fotokopisi.

3- Yerleşim yeri belgesi.

4- Özgeçmişi anlatan CV.

5- Sağlık raporu.

6- 2 Adet vesikalık fotoğraf.

Mehmet ŞENKAL Beydağ Belediye Başkan V.

Sözlü mülakat Sınav Tarihi : 13.06.2014 Saat : 10:30  • beydağ belediyesi personel alımı
yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...