Bossa İş İlanları

Bossa iş başvurusu yaparak sizde Bossa’ın gücünden güç alabilirsiniz. Bossa personel alımı haberlerinin yanı sıra bazı ilan sitelerinde yer alan Bossa eleman alımı ilanlarını sizler için burada paylaşmaya devam edeceğiz. Bossa insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu şekilde:

BOSSA personelini, ilke olarak, “eğitimini yeni bitirmiş” “işe uygun adaylar” arasından “çağdaş seçme, teknik ve yöntemlerini uyguladıktan” sonra belirler ve işe alır.

BOSSA, çalışanların performanslarını sistematik, objektif ve adil bir şekilde ölçer ve değerlendirir.

BOSSA, personelinin yaptığı işleri, çağdaş iş değerlendirme yöntemleri ile tanımlar, gruplandırır ve göreceli olarak sıralar. elde edilen bu verilerden yola çıkarak, ücret yönetim modelini oluşturur.

BOSSA, deneyim gerektiren üst kadrolara ve yönetici kadrolarına ilke olarak ve tercihen halen çalışan BOSSA personeli arasından seçim ve atama yapar.

BOSSA, işe alım, iş değişikliği, rotasyon, terfi gibi konularda şirket hedef ve politikalarını da dikkate alarak, önceden belirlenmiş plan ve standartlara uygun hareket eder.

BOSSA, yönetim kademeleri ile çalışanlar arasındaki “iki yönlü” bilgi akışını ve paylaşımını kolaylaştıran ve teşvik eden bir ortamı oluşturmayı ilke olarak kabul eder.

BOSSA, çalışanların fikirlerine değer verir ve bu fikirleri ifade edebilecekleri uygun ortamları yaratır, elde ettiği verileri gelecek planlarında ve politikalarında dikkate alır.

Türkiye’nin, dünya tekstil piyasasında söz sahibi en büyük entegre tekstil işletmesi olan BOSSA, pazardaki gücüne güç katmak için “İnsanı” en önemli “Kaynak” olarak görür ve bu ilke ile işe alım sürecini yönetir. Öncelikle, İnsan Kaynakları Ekibi olarak biz, uluslar arası kabul görmüş modern yöntemlerle, BOSSA’da mevcut her pozisyon için “İş Tanımı”nı yapmış ve bu iş tanımına uygun “Yetkinlikleri”belirlemiş olarak, departmanlardan gelen “Personel Talebi”ni değerlendirir, mevcut aday havuzumuzdan, kullandığımız online insan kaynakları sitelerinden ve Bossa internet sitesinden yapılan başvurulardan, aranılan özelliklere sahip adayları ön görüşmeye davet ederiz. Ön görüşmede, İşe Alım Uzmanlarımız, adaylarla, “Yetkinlik Bazlı Mülakat Yöntemi” kullanarak görüşmesini yapar ve uygun görülen aday, “Yabancı Dil” testine tabi tutulur, buna ilaveten adaya, yine, uluslar arası kabul görmüş olan bir “Kişilik Envanteri” uygulanarak yapılan görüşmede elde edilen veriler “Objektif” bir temele oturtulur. Bu ön eleme sürecinin ardından, adaylar “Personel Talebi” yapan departmanın orta ve üst kademe yöneticileri ile görüşmeye davet edilir. Bu sürecin sonunda, uygun görülen adaya iş teklifinde bulunulur.

Şirketimize iş başvurusu yapmak isteyen adaylar, özgeçmişlerini; kariyer@bossa.com.tr adresine gönderebiliryurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...
Bossa İş İlanları yazısına yapılan yorumlar
  1. TÜRKAN dedi ki:

    Mrb ben Türkân balkı 5 ay önce form vermiştim sizden haber bekliyorum