Bozok üniversitesi eleman alımı

Bozok üniversitesi eleman alımı yapıyor.Bozok Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan ilana göre Üniversiteye öğretim üyesi alınacak.Bozok üniversitesi eleman alımı için başvuruda bulunacak olan adaylar bozok.edu.tr internet adresinden gerekli bütün bilgilere ulaşabilirler.

 

Bozok üniversitesi öğretim üyesi alımı için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet memurları kanununun 48.maddesi belirtilen şartları sağlaması, Furandion ve İmidazoldion Bileşikleri üzerine sentez çalışmaları yapmış olması gerekmektedir.Doçent kadrosu daimi statüde olup,adaylar dilekçesinde başvurmuş oldukları anabilim dalını belitmek zorundadırlar.Bunun dışında özgeçmiş,yayın listesi,resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumunu gösteren belge,doçentlik belgesinin resmi kurumlar tarafından onaylanmış sureti,2 adet fotoğraf,varsa hizmet cetveli,bilimsel yayınlarını,kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflarını,bunlara ilişkin dökümanlarını,eğitim-öğretim faaliyetlerini,yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmlarını veya yükseklisans çalışmalarını,Üniversitelere veya Yüksek teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan belgelerini dört takım dosya yaparak başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosu için ise adaylar dilekçelerinde,Yabancı dillerini ve başvurdukları anabilim dalını,varsa hizmet belgesini,yayın listesini,resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösteren belge,özgeçmişlerini,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile beraber başvurularını yapmaları gerekmektedir.22 Mart 2013 tarihinde yayımlanan ilana başvuru yapacak olanların şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.Şartları taşımadıkları halde başvuru yapanlar,şartları taşımadıkları anlaşıldığı anda atamaları yapılmış dahi olsa iptal olacaktır.Bozok üniversitesi eleman alımı için daha fazla bilgiye üniversitenin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.



yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...