Bu memurlar 8 bin lira maaş alacak!

Memur maaş paraBM’de görev alacak memura 8 bin lira maaş.. 2014 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısında, uluslararası kurumların Türkiye’deki temsilcilerine görevlendirilecek memurlara ilişkin önemli bir madde yer aldı.

Buna göre, YDS’den A düzeyinden puan alan memurlar ilgili bakanın onayı ile 2 yıla kadar bu kurumların Türkiye’deki temsilciliklerine stajyer memur olarak görevlendirilebilecek. Buraya görevlendirilecek memur brüt 8 bin lira maaş alacak.

2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısının E Cetveline eklenen yeni hüküm şu şekildedir:

“10. Merkezi yonetim kapsamındaki kamu idarelerinde gorev yapan kamu gorevlileri; Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşların Turkiye’de yerleşik bulunan merkez veya temsilciliklerinde, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden (A) duzeyinde puan almaları veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası gecerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları şartı ve ilgili Bakanın onayı ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 80 inci maddesi uyarınca belirlenen kontenjanlar dahilinde iki yıla kadar stajyer memur olarak gorevlendirilebilir. Gerekirse bu sure bir katına kadar uzatılabilir. Bu şekilde gorevlendirilenler, mali ve sosyal haklarını kurumlarından almaya devam ederler. Bunlara, mali ve sosyal haklar kapsamında bir ayda yapılan toplam odeme tutarı ile 104.000 gosterge rakamının memur aylık katsayısıyla carpımı sonucu bulunan tutar arasındaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın kurumlarınca ayrıca her ay odenir. Bunlar hakkında 657 sayılı Kanunun ek 34 uncu maddesinin birinci fıkrası ve 79 uncu maddesinin dorduncu ve beşinci fıkraları hükümleri uygulanır. Bu şekilde memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlere ilk gidişleri ve kurumlarına dönüşleri için 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun sürekli görevle atananlara ilişkin hükümleri uyarınca kurumlarınca harcırah ödenir.” Memurlar.net  • yds ile alan kurumlar
  • yds şartı arayan kurumlar
  • yds ile alım yapan kurumlar
yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...