Bülent Ecevit Üniversitesi Personel Eleman Öğretim Üyesi Alımı

Üniversite Personel memur alımları devam ediyor. 2013 yılında akademik memur alımı yapan üniversitelerden birisi de Bülent Ecevit Üniversitesi. yayınlanan iş ilanı kapsamında öğretim üyesi alımı yapılacaktır. İş başvurusu ile ilgili diğer koşullar şöyledir.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat Süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgiliFakülteDekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde;

1 – T.C.Kimlik No’larını gösterir beyanları,

2 – Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgeleri,

3 – Üç adet fotoğrafları,

4 – Başvuracak adayların başvuru formu,

5 – Üniversitemizin sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör,Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma ilkelerinde yer alan formları,

6 – Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde. Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4(Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT:- Müracaat edenlerin üniversitemiz sayfasında yayınlanmış olan “Üniversitemiz Birimlerinde Profesör. Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri”nde belirtilen şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

– Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

– Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ANABİLİM DALI Profesör Doçent Yrd. Doç. AÇIKLAMA
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Hidrobiyoloji 1 Paleolimnoloji alanında doktora yapmış olmak.
Topoloji 1 Doktorasını Korovkin tipli yaklaşımlar teorisi üzerine yapmış olmak.
Prehistorya 1 Orta Anadoluda ölü gömme adetleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Klasik Arkeoloji 1 Orta Anadolu maden sanatı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Atom ve Molekül Fiziği 1 Biyomoleküler üzerine moleküler dinamik ve Monte-Carlo simülasyon çalışmaları yapmış olmak.
Fonksiyonel Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi 1 Doktorasını integral dönüşümler üzerine yapmış olmak.
Zooloji 1 Memelilerin karyolojik ve morfolojik özellikleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Göz Hastalıkları 1 Pediatrik oftalmoloji ve şaşılık konusunda deneyimli olmak.
Göz Hastalıkları 1 Konvansiyonel ve torsiyonel (OZİL) fakoemülsifikasyon yöntemlerinin karşılaştırılması ile ilgili çalışması olmak.
Göz Hastalıkları 1 Glokom cerrahisi sonrası oluşan bleb yetmezliklerinde yapılan revizyon teknikleri ile ilgili çalışması olmak.
Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 Yardımcı üreme teknikleri sertifikası olmak. Laparaskopik över cerrahisinde hasta kontrollü analzeji üzerine çalışması olmak.
Tıbbi Patoloji 1 Tıbbi Patoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Deri ve Zührevi Hastalıklar 1 Psoriasisde okside LDL ile ilgili çalışması olmak.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 2
Nöroloji 1 ilk inme ataklı hastalarda sessiz serebral lezyonlarla ilgili çalışması olmak.
Radyoloji 1 Romatoid artritli hastalarda orbital kan akım hızları ile ilgili Doppler Ultrasonografi çalışması olmak.
Radyoloji 1 Multinodüler guatrlı hastalarda dominant nodul ile nondominant nodüllerin Ultrasonografi eşliğinde yapılan biyopsi sonuçlarının karşılaştırılması ile ilgili çalışması olmak.
Tıbbi Farmakoloji 1
Tıbbi Genetik 1
Tıbbi Mikrobiyoloji 1 Tıbbi Mikrobiyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 Çocuk immünolojisi uzmanı olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Bilimleri 1 Çevre Mühendisliği lisans mezunu olmak. Doçentliğini Çevre Bilimleri alanında almış olmak.
Elektronik 1 Seramiğe dönüştürülebilen polimerlerin elektriksel özellikleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Hadis 1 Metin tenkidinde tarihe arz konusunu çalışmış olmak.
AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MES.YÜK .OK.
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 1 Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Doktorasını Moleküler Biyoloji anabilim dalında yapmış olmak. Serbest radikaller ve antioksidan sistemler konusunda çalışma yapmış olmak


yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...