Çalışan annelerin hukuki hakları neler?

Çalışan annelerin hukuki haklarıBatı Ortak Avukatlık’tan Av. Burcu Kuman’dan çalışan annelerin yasak hakları hakkında güncel bilgiler aldık.

Çalışan annelerin hukuki hakları neler? Çalışan kadının süt izni ne kadardır? Emziren kadın iş yerinde en fazla kaç saat çalıştırılabilir?

4857 Sayılı İş Kanunu‘nda analık halinde çalışma ve süt izni konularında düzenleme bulunmaktadır. Söz konusu kanunun 74. maddesine göre; kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmaları esastır.

Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu taktirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önce üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir.

Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Ayrıca hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. Hekim raporu ile gerekli görüldüğü taktirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.

Emziren annelere ise; bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. Geve ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik yönünden de gebe ve emziren kadınlara bazı haklar tanınmıştır.

2013’te koruyucu hükümler eklendi

Söz konusu yönetmelik hükümlerince kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar. Aynı şekilde yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca da çalışan gece çalıştırılmaz. Ayrıca gebe ve emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

2013 yılında yürürlüğe giren yönetmelik ile çalışan annelerin iş hayatında daha aktif olabilmeleri için birçok destekleyici, haklarını koruyucu hükümler getirilmiştir. Bu hükümlere örnek vermek gerekirse;

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100 – 150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta ve belirli şartlar taşıyan bir emzirme odasının kurulması zorunlu hale getirilmiştir.

YENİ HÜKÜMLER NELER?

Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 16.08.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürülüğe girmiştir. Söz konusu yasanın gebe ve emziren kadınlar için birçok yeni hüküm getirmektedir. Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bakılması, bakım ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın belirli şartları taşıyan bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür. Söz konusu yönetmelik ile işyerinde çalışan sayıları dikkat alınarak, belirli sayıda çalışanın olduğu iş yerlerinde, kadın çalışanların çocuklarını bırakabilmeleri için, işveren tarafından belirli şartlarda yurtların kurulması yükümlülüğü getirilmiştir.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...