Devlet Gelir Uzmanı Olmanın Kestirme Yolu

Devlet-Gelir-Uzmanı-Olmak
Devlet Gelir Uzmanı olmak mı istiyorsunuz? İşte Devlet Gelir Uzmanı olmanın kestirme yolu…

SGK’nın teşkilat kanunda Şubat ayında yapılan düzenleme ile merkez teşkilatında genel müdür yardımcısı, daire başkanı, taşrada ilde il müdürü olarak en az 3 yıl görev yapmış olanların sosyal güvenlik uzmanı olarak atanabilmelerinin yolu açıldı.

Benzer bir düzenleme Torba Kanunda yer almaktadır.

Torba Kanunun 122.maddesi ile 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat Kanunun 29 uncu maddesine “Başkanlık merkez teşkilatında grup başkanı, daire başkanı veya taşra teşkilatında vergi dairesi başkanı kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, atama tarihi itibarıyla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak şartıyla Devlet Gelir Uzmanı kadrosuna atanabilir.” Şeklinde eklenen fıkra ile grup başkanı, daire başkanı, vergi dairesi başkanı kadrosunda 3 yılgörev yapan ve atama tarihi itibariyle de fiilen bu kadrolarda bulunanların Devlet Gelir Uzmanı olarak atanabilmesi için idareye yetki verilmiştir.

SGK’nın teşkilat kanununda bu yönde yapılan düzenlemenin iptali (Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneğinin yoğun kulis faaliyetleri sonucunda) için Anayasa Mahkemesine gidilmiş ve bu düzenleme halen Anayasa Mahkemesinde görüşülmektedir.

kaynak: sgkrehberi.com



yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...