Diyanet nakil sınavlarını nasıl yapacak?

Diyanet nakil sınavlarını nasıl yapacak
Açık kalan cami kadroları için yeni sisteme göre yapılacak olan nakil sınavlarında, uygulanacak olan başvuru, sınav ve tercih işlemlerinin nasıl yapılacak?

Diyanet nakil sınavlarını nasıl yapacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 17.06.2014- 18.06.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyanet işleri Başkanlığı Atama ve yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili açıklayıcı bilgiyi yayımladı.

Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ‘Diyanet İşleri Başkanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cami görevlilerinin yer değiştirmelerine esas olmak üzere illerde il müftüsünün başkanlığında, durumu görüşülecek görevlinin bağlı bulunduğu müftü dâhil beş kişiden oluşan bir ‘Değerlendirme ve Yer Değiştirme Komisyonu’ kurulacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte cami görevlilerinden görev yaptığı camide 25 yılını tamamlamış olanların yer değişiklikleri 2014 yılı haziran-eylül döneminde yapılacak.

Görev yerinde 20 yılını tamamlayanların yer değişiklikleri 2015 yılı haziran-eylül döneminde, 15 yılını tamamlayanların yer değişiklikleri ise 2016 yılı haziran-eylül döneminde yapılacak.

Zorunlu yer değişikliklerine 2017 yılından itibaren görev yaptığı camide sekiz yılını tamamlayan rotasyona tabi tutulacak.

Rotasyon uygulamasının yıllara göre dağılımı

♦ 2014 yılında aynı yerde 25 yılını dolduran görevlileri,

♦ 2015 yılında aynı yerde 20 yılını dolduran görevlileri,

♦ 2016 yılında aynı yerde 15 yılını dolduran görevlileri,

♦ 2017 yılında ise en az aynı yerde 8 yılını dolduran görevlileri kapsayacaktır.

Cami görevlileri nakil sınavları genelgesi

1: İl müftülükleri tarafından yapılacak cami görevliliği yarışma sınavları, ilgili müftülük tarafından Başkanlık internet sitesindeki İKYS programında sınav başvuru süresinin bitiminden 15 gün süre ile ilan edilecektir. İlan günlerini rastlayan resmi tatiller ile cumartesi ve pazar günleri 15 günlük ilan süresinden sayılacaktır.

2: Yarışma sınavı açılması planlanan münhal kadroların İKYS programına giriş işlemleri sınav ilanından önce, yani her ayın son Salı gününden 15 gün önce, tamamlanacaktır. İlan süreci başladığı an İKYS programını münhal kadro girişine kapanacaktır.

3: Yarışma sınavlarına müracaatler, ilgili personelin kendisi tarafından İKYS programı aracılığıyla yapılacaktır. Müracaat edenler başvuru belgesini İKYS programından alabileceklerdir.

4: Yarışma sınavına katılmak isteyenler, mevzuatta belirtilen şartları taşıması ve cami grupları için belirlenen MBSTS taban puanına sahip olması halinde İmam-Hatip veya Müezzin-Kayyım unvanlarından sadece birine bir İl’e başvurabilecektir.

5: Yarışma sınavlarına müracaatlar her ayın son Salı günü mesai bitiminde sona erecek, İKYS programına aynı saatte otomatik olarak müracaatlara kapanacaktır.

6: (A) grubu camiler ile üniversite kampüslerindeki camilerde münhal bulunan cami görevliliği kadroları için yarışma sınavları Başkanlığın görüşü doğrultusunda il müftülükleri veya Başkanlık tarafından yapılabilecektir.

7: Yarışma sınavları il müftülükleri sınav kurulunca her ayın ilk Salı günü yapılmaya başlanacaktır. Sınav kurullarından münhal kadronun bulunduğu ilçe müftüsünün olması şartı aranmayacaktır.

8: Bir sınav kurulunda günlük ortalama 30 kişi sınava alınacaktır.

9: Adaylara İKYS programı aracılığı ile sınav giriş belgesi verilecektir.

10: Yarışma sınavı, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ekinde yer alan EK-1 (A) yarışma sınavı Değerlendirme Formu (sınav konuları ve puan değerleri) esas alınarak yapılacaktır. Yarışma sınavında başarılı olabilmek için yetmiş veya herhangi bir puan barajı uygulanmayacaktır.

11: Yarışma sınavı sonuçlarının il müftülüklerince İKYS programındaki ilgili kısma girişi yapılacak ve sonuçlar sınavın bitiminden itibaren iki gün içinde ilgililere İKYS programı üzerinden duyurulacaktır.

12: Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atamalarda, geçerlilik süresi dolmamış en yüksek MBSTS puanının yüzde 40’ı, Diyanet işleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ekinden yer alan EK-1 (A) Yarışma Sınavı Değerlendirme Formundan alınan puanın yüzde 40’ı ve EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formundan alınan (yarışma sınavı) puanın yüzde 20’sinden oluşan “toplam puan” esas alınacaktır.

13: Yarışma sınavına katılan adaylardan “toplam puan”ı en az 70 olanlar, müracaatta bulunduğu unvanda en fazla 5 münhal kadro için yer tercihinde bulunabileceklertir. “Toplam puan”ı yetmişin altında kalanlar münhal kadrolara naklen tayin müracaatında bulunamayacaklartır.

14: Yer tercihi yapmaya hak kazananlar, sınav sonuçlarını ilan edildikten sonra, ilanın yapıldığı gün hariç iki gün süreyle tercih yapabileceklerdir. Tercih sonuçları tercih işlemlerinin sona ermesinden itibaren iki gün içinde ilgililere duyurulacaktır.

15: Tercih edilen münhal kadrolara yerleştirme işlemleri sırasıyla;

a:) “Toplam puan”ı yüksek olana eşitlik halinde,

b:) MBTS puanı yüksek olana,

c:) Görev yılı fazla olana,

d:) Hafız olana

e:) Öğrenim düzeyi yüksek olana, öncelik verilecektir.

16: (D) grubu camilerde bulunan münhal kadrolara tek tercih olması halinde ilgilinin bu cami için aranan MBSTS taban puanına sahip olması kaydıyla naklen ataması yapılabilir.

Açıklama: (D) grubu camilerin taban puanı ise 50’dir. Buna göre 50 puan barajı kaldırılmamıştır. (D) grubu camiye sadece bir kişi başvurmuş ise bu adayın MBST puanına bakılacaktır. MBST puanı 50 puan üzeri ise tercih ettiği (D) grubu camiye naklen ataması yapılır.

dinihaber.orgyurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...