Edirne İl Özel İdaresi Personel Alımı İş Başvurusu

Edirne İl Özel İdaresi

Edirne İl Özel İdaresi

Edirne İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı yapacak. Personel Alım ilanına iş başvurusu yapacak adaylarda aranan şartlar aşağıdaki gibidir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasına göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi ve niteliği belirtilen vasıflara uygun tam zamanlı sözleşmeli statüde istihdam edilmek üzere 1 adet Mimar alınacaktır.

İŞ BAŞVURUSU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak veya en az bir yıl tecilli olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Görevini yapmasını engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya özrü bulunmamak.

4. Başka kurumlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

5. Atanacağı pozisyon için aşağıdaki tabloda belirtilen öğrenim şartlarına haiz olmak.

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olmamak.

7. Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlardan disiplin cezası almamış olmak. ÖZEL ŞARTLAR

1. AUTOCAD, İDECAD Programı kullanması tercih nedenidir.

2. CAD Programlarını kullanıyor olmak.

3. Mimari proje yapımında, ihale dosyası ve hak ediş hazırlama konularında ve kontrollük görevlerinde tecrübeli olanlar tercih nedenidir.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Başvurular 28.05.2014 tarihi mesai bitimine (saat 17:30) kadar Edirne İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

2. Müracaatlar 30.05.2014 tarihine kadar ön değerlendirmeye tabi tutulacak olup, ön değerlendirme neticesinde mülakat sınavına çağrılacak adaylar tespit edilecektir.

3. Sözlü sınav yer ve tarihi kararı adaylara ayrıca bildirilecektir.

4. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için yetmiş ve üzeri alan aday başarılı sayılacak olup, birden fazla başarılı aday bulunması durumunda puanı yüksek olan kazanmış sayılacaktır.

5. En yüksek puan alan adayın birden fazla olması durumunda “özel şartlar bölümünde yazılı niteliklere göre komisyon bir karar verecektir.”

6. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir sebeple gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İSTENEN BELGELER

1. İş Başvuru Formu (İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğünden veya WEB sitesinden temin edilecek)

2. Nüfus Cüzdan sureti.

3. Diploma veya mezuniyet belgesi (aslı veya noter tasdikli fotokopisi)

4. Son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf.

5. Özgeçmişi anlatan cv.

6. Özel şartlara haiz olduğuna dair kanıtlayıcı belgelerin aslı veya noter tarafından tasdik edilmesi.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasına göre tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personel alım listesi;

ALINACAK KADRO ÜNVANLARI SINIFI NİTELİĞİ
MİMAR T.H.S. Fakültelerin Mimarlık bölümünden mezun olmak


  • Kumaş Hazırlama Makinası mail
yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...