Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Sözleşmeli Personel Memur Alım İş İlanı

Kamuda yapılan sözleşmeli personel memur alımı ilanlarından biri de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Eğitim Yayım ve Yayınlar dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Toplam 33 adet sözleşmeli personel eleman alımı yapılacak olup yayınlanan ilan ve başvuru koşulları şöyledir.

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişiklikleri çerçevesinde Sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) Grubu ve Mesleki Uygulamalı Sınav ile Yazılı Uygulama Sınavı sonucuna göre aşağıda pozisyon sayıları ve başvuru şartlan belirtilen toplam 33 (otuzüç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

S.NO POZİSYON ADI ADEDİ NİTELİKLERİ AÇIKLAMA
1 Elektronik Mühendisi 1 1. Üniversitelerin Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olmak. 2. KPSSP3 Puan türünden en az 50 puan almış olmak. 3. Alanında 2 yıl tecrübe sahibi olmak. ( Sözkonusu çalışmanın mezuniyet tarihinden sonra ve ilan tarihinden önce geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelen- mesi ve bu sürede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmiş olması gerekmektedir.) KPSSP3 Puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.
2 Grafiker 3 1. Güzel Sanatlar Fakültesi veya Fakültelerin Grafik Tasarım, Grafik Sanatları Bölümleri veya Resim İş Eğitimi Bölümü (en az 4 yıllık) ya da Mimari Dekoratif Sanatlar önlisans Programından mezun olmak. 2. KPSSP3, KPSSP93 Puan türünden en az 50 puan almış olmak. 3. Alanında 2 yıl tecrübe sahibi olmak. ( Sözkonusu çalışmanın mezuniyet tarihinden sonra ve ilan tarihinden önce geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacaklan onaylı belgelerle belgelen- mesi ve bu sürede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmiş olması gerekmektedir.) KPSSP3 ve KPSSP93 Puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.
3 Kurgucu 2 1. Fakültelerin Sinema, Radyo, TV bölümlerinden mezun olmak. 2. KPSSP3 Puan türünden en az 50 puan almış olmak. 3. Alanında 2 yıl tecrübe sahibi olmak. ( Sözkonusu çalışmanın mezuniyet tarihinden sonra ve ilan tarihinden önce geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacaklan onaylı belgelerle belgelen- mesi ve bu sürede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmiş olması gerekmektedir.) 4. Tercihen yabancı dil bildiğini belgelemek. KPSSP3 Puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.
4 Muhabir 1 1. İletişim Fakültelerinin Gazetecilik Bölümünden mezun olmak. 2. KPSSP3 Puan türünden en az 50 puan almış olmak. 3. Alanında 2 yıl tecrübe sahibi olmak. ( Sözkonusu çalışmanın mezuniyet tarihinden sonra ve ilan tarihinden önce geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelen- mesi ve bu sürede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmiş olması gerekmektedir.) KPSSP3 Puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.
5 Resim Seçici 2 1. Fakültelerin Sinema, Radyo, TV bölümlerinden (en az 4 yıllık) mezun olmak. 2. KPSSP3 Puan türünden en az 50 puan almış olmak. 3. Alanında 2 yıl tecrübe sahibi olmak.( Sözkonusu çalışmanın mezuniyet tarihinden sonra ve ilan tarihinden önce geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelen- mesi ve bu sürede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmiş olması gerekmektedir.) 4. Tercihen yabancı dil bildiğini belgelemek. KPSSP3 Puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.
6 Sesci 2 1. Fakültelerin Sinema, Radyo, TV bölümlerinden (en az 4 yıllık) mezun olmak. 2. KPSSP3 Puan türünden en az 50 puan almış olmak. 3. Alanında 2 yıl tecrübe sahibi olmak. ( Sözkonusu çalışmanın mezuniyet tarihinden sonra ve ilan tarihinden önce geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelen- mesi ve bu sürede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmiş olması gerekmektedir.) 4. Tercihen yabancı dil bildiğini belgelemek. KPSSP3 Puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.
7 Set Teknisyeni 1 1. Teknik lise veya meslek liselerinin Radyo TV, Sinema bölüm- lerinden mezunu olmak. 2. KPSSP94 Puan türünden en az 50 puan almış olmak. 3. Alanında 2 yıl tecrübe sahibi olmak. ( Sözkonusu çalışmanın mezuniyet tarihinden sonra ve ilan tarihinden önce geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelen- mesi ve bu sürede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmiş olması gerekmektedir.) KPSSP94 Puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.
8 Stüdyo Yönetmeni 1 1. Fakültelerin Sinema, Radyo, TV bölümlerinden (en az 4 yıllık) mezun olmak. 2. KPSSP3 Puan türünden en az 50 puan almış olmak. 3. Alanında 2 yıl tecrübe sahibi olmak. ( Sözkonusu çalışmanın mezuniyet tarihinden sonra ve ilan tarihinden önce geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelen- mesi ve bu sürede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmiş olması gerekmektedir.) 4. Tercihen yabancı dil bildiğini belgelemek. KPSSP3 Puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.
9 Teknik Yönetmen 1 1. Fakültelerin Elektrik, Elektronik Bölümlerinden mezun olmak. 2. KPSSP3 Puan türünden en az 50 puan almış olmak. 3. Alanında 2 yıl tecrübe sahibi olmak. ( Sözkonusu çalışmanın mezuniyet tarihinden sonra ve ilan tarihinden önce geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelen- mesi ve bu sürede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmiş olması gerekmektedir.) 4. Tercihen yabancı dil bildiğini belgelemek. KPSSP3 Puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.
10 Kameraman 4 1. İletişim Fakültelerinin veya Meslek Yüksekokullarının Sin- ema , Radyo, TV bölümlerinden mezun olmak. 2. Alanında 2 yıl tecrübe sahibi olmak. ( Sözkonusu çalışmanın mezuniyet tarihinden sonra ve ilan tarihinden önce geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelen- mesi ve bu sürede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmiş olması gerekmektedir.) 3. Tercihen yabancı dil bildiğini belgelemek. Mesleki Uygulamalı Sınav Sonucuna göre yerleştirme yapılacaktır. Sınav sonuç puanlarının eşit olması halinde yabancı dil tercihi önceliklidir.
11 Mücellit 1 1. Lise ve dengi okul mezunu olmak. 2. Alanında 3 yıl tecrübe sahibi olmak. ( Sözkonusu çalışmanın mezuniyet tarihinden sonra ve ilan tarihinden önce geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelen- mesi ve bu sürede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmiş olması gerekmektedir.) Mesleki Uygulamalı Sınav Sonucuna göre yerleştirme yapılacaktır.
12 Senarist 3 1. Fakültelerin Sinema, Radyo, TV bölümlerinden veya Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak. 2. Alanında 2 yıl tecrübe sahibi olmak. ( Sözkonusu çalışmanın mezuniyet tarihinden sonra ve ilan tarihinden önce geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelen- mesi ve bu sürede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmiş olması gerekmektedir.) 3. Tercihen yabancı dil bildiğini belgelemek. Mesleki Uygulamalı Sınav Sonucuna göre yerleştirme yapılacaktır. Sınav sonuç puanlarının eşit olması halinde yabancı dil tercihi önceliklidir.
13 Yapımcı 4 1. Fakültelerin Sinema, Radyo, TV bölümlerinden (en az 4 yıllık) veya 4 yıllık Yüksekokulların birinden mezun olmak. 2. Güzel ve etkili konuşma becerisine sahip, diksiyon eğitimi almış, dilbilgisi ve fonetiği iyi, metin seslendirebilen, gerektiğinde program sunuculuğu yapabilecek özelliklere sahip olmak. 3. Alanında 2 yıl tecrübe sahibi olmak. (Söz konusu çalışmanın mezuniyet tarihinden sonra ve ilan tarihinden önce geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelen- mesi ve bu sürede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmiş olması gerekmektedir.) 4. Tercihen yabancı dil bildiğini belgelemek. Mesleki Uygulamalı Sınav Sonucuna göre yerleştirme yapılacaktır. Sınav sonuç puanlarının eşit olması halinde yabancı dil tercihi önceliklidir.
14 Yönetmen 4 1. Fakültelerin Sinema, Radyo, TV bölümlerinden (en az 4 yıllık) mezun olmak. 2. Alanında 2 yıl tecrübe sahibi olmak. ( Sözkonusu çalışmanın mezuniyet tarihinden sonra ve ilan tarihinden önce geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelen- mesi ve bu sürede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmiş olması gerekmektedir.) 3. Tercihen yabancı dil bildiğini belgelemek. Mesleki Uygulamalı Sınav Sonucuna göre yerleştirme yapılacaktır. Sınav sonuç puanlarının eşit olması halinde yabancı dil tercihi önceliklidir.
15 Programcı 3 1. Lisans düzeyinde mezun olmak. 2013 yılında ilk defa işe alınacaklarda fakülte veya yüksekokul (4 yıllık) mezun olmak. Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun olmak tercih sebebidir. 2. Yükseköğretimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Bilgisayar Kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı programcı sertifikasına sahibi olmak. 3. İlk defa işe alınacaklarda Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. Ancak, yurtiçi ve yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte veya yüksekokul (4 yıllık) mezunu olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğretim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language”(TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “International English Language Testing System ” (IELTS) sınavından en az 6 puan ile ODS sınavından en az 60 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) olarak kabul edilir. 4. KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak. 5. Yazılı Uygulama Sınavından en az 50 puan almış olmak. Yerleştirme, Yazılı Uygulama Sınavı ile yapılacaktır.

1. Adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1,4, 5,6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2. Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

3. Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak.

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

5. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.

6. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; başvurulan pozisyon için zorunlu olan okuldan mezun olunmasından sonra edinilmiş aynı konulu pozisyonlarda çalışmış olmak kaydıyla 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SGK’na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

7. KPSS (B) Grubu puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak kaydıyla alımı yapılacak pozisyonlara müracaat edecek adayların; lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan
almaları gerekmektedir. KPSS (B) Grubu puan sıralamasına göre ve Yazılı Uygulama Sınavı sonucuna göre yerleştirme yapılacak programcı pozisyonu için başvuruda bulunan adaylardan KPSS (B) Grubu puan sıralaması en yüksek puandan başlamak kaydıyla (3×10=30) arasına girenler Kurumumuz Sınav Komisyonunca yazılı uygulama sınavına tabi tutulacaktır. Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartlan uyan adaylardan; KPSS (B) Grubu puan sıralamasına göre alımı yapılacak pozisyonlara müracaattan kabul edilenler, Mesleki Uygulamalı Sınavı ile Yazılı Uygulama Sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 29/03/2013 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) ilan edilecektir. Uygulama sınavına katılacak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8. Mesleki Uygulamalı Sınav ile Yazılı Uygulama Sınav sonucuna göre alımı yapılacak pozisyonlar için uygulama sınav notu 50 puan ve üzen olanlar başarılı sayılacak ve uygulama sınav puanı en yüksekten başlamak üzere ilan edilen pozisyonlar kadar yerleştirme yapılacaktır. (Her pozisyon için 1 asil, 2 yedek aday belirlenecektir) Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecek ve uygulama sınav sonucu en geç 04/04/2013 tarihi saat 23:59′a kadar Bakanlığımız internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) ilan edilecektir.

9. Yerleştirmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların ya da hakkından feragat edenlerin yerine, ilan edilen pozisyon sayısına göre en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen yedek aday sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

10. Adayların müracaatlarını Bakanlığımızın www.tarim.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra belirtilen belgelerle birlikte 13/03/2013 tarihinden, en geç 27/03/2013 tarihi mesai bitimine (Saat 18:00) kadar Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı İvedik Caddesi Bankacılar Sokak No: 10 Yenimahalle/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 315 65 55/112-131) adresine şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta, kargo ve diğer yollardan Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına gönderilen, ulaştırılan veya teslim edilen müracaat formları ve ilgili belgeler geçersiz sayılacak, müracaat kabul edilmeyecektir. Son müracaat tarihinden sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

11. Mesleki Uygulamalı Sınav ve Yazılı Uygulama Sınavı sonucuna göre alımı yapılacak pozisyonlar için uygulama sınavı 01/04/2013 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı İvedik Caddesi Bankacılar Sokak No:10 Yenimahalle/ANKARA adresinde saat 10.00′da yapılacaktır. Adaylar sınava alfabetik olarak pozisyon ve isim sırasına göre alınacak olup, aday sayısının fazla olması ve/veya aynı gün içinde tamamlanamaması durumunda ertesi gün (Saat 10:00′da) devam edecektir. Adayların nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

12. Pozisyonlarda ve şartlarda aranan nitelikleri taşımayan ve belgelemeyenlerin başvurulan kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.

13. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle Kurumlarınca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe Bakanlığımızın sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi mümkün değildir. Başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme yapılanlarla 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Sözleşme imzalanmış olsa bile bu durumun anlaşılması halinde sözleşme iptal edilecektir.

14. Başvuru sırasında istenecek belgeler,

a) Başvuru formu (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı internet sitesi “http://www.tarim.gov.tr’ internet sitesinden veya müracaat sırasında edinilerek eksiksiz olarak doldurulacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi.

d) 2012 yılına ait KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı. (KPSS (B) Grubuna göre alımı yapılacak pozisyonlar için)

e) KPDS, UDS, TOEFL, IELTS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı. (Dil şartı aranan pozisyonlar ile niteliklerde tercih aranan pozisyonlar için)

f) Tecrübesini belirtir belgeler.(madde 6′da belirtildiği gibi)

g) 2 Adet vesikalık Fotoğraf, (son 6 ayda çekilmiş)

h) Özgeçmiş.

15. Sözleşme imza aşamasında, başvuruda kopyası alınan belgelerin asılları veya Bakanlık onaylı örneği istenecek olup, ibra edilmediği takdirde yedek listeden alım yapılacaktır.

KPSS (B) GRUBU PUAN SIRALAMASINA GORE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI
SIRA NO POZİSYON ADI POZİSYON SAYISI
1 ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 1
2 GRAFIKER 3
3 KURGUCU 2
4 MUHABİR 1
5 RESİM SEÇİCİ 2
6 SESCI 2
7 SET TEKNİSYENİ 1
8 STÜDYO YÖNETMENİ 1
9 TEKNİK YÖNETMEN 1
TOPLAM 14
MESLEKİ UYGULAMALI SINAV SONUCUNA GÖRE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI
SIRA NO POZİSYON ADI POZİSYON SAYISI
1 KAMERAMAN 4
2 MÜCELLIT 1
3 SENARİST 3
4 YAPIMCI 4
5 YÖNETMEN 4
TOPLAM 16
KPSS (B) GRUBU PUAN SIRALAMASINA VE YAZILI UYGULAMA SINAV SONUCUNA GÖRE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI
SIRA NO POZİSYON ADI POZİSYON SAYISI
1 PROGRAMCI 3yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...