Erdemir Ereğili Demir Çelik Fabrikası Staj Başvurusu

Erdemir Ereğili Demir Çelik Fabrikası staj başvuruları ve stajyer alımı 3 Mart – 6 Nisan tarihleri arasında alınır. Bu tarihlerden sonra gelecek başvurular kabul edilmez. Başvuruda bulunacak adaylar, www.erdemir.com.tr adresinde yer alan “Kariyer” menüsündeki “Staj Başvuruları” bağlantısını kullanacaktır.

Staj takvimi, Lisans ve Önlisans öğrencileri için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında gerçekleşecek şekilde planlanır.

Staj Başvurularının Değerlendirilmesi:
Staj başvuruları değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmektedir: İşe alımda tercih edilen üniversitelerin not ortalaması en az 2.6/4.0 olan öğrencilerine ve “Diğer” üniversitelerin not ortalaması en az 3.0/4.0 olan öğrencilere staj imkânı sağlanır. Okullara staj dönemleri hakkında bilgilendirme amaçlı (ek olarak, işe alımda tercih edilen üniversitelere staj sürecinde öncelik sağlanacağının iletileceği) resmi yazı gönderilir. Şirketlerimizde mesleki eğitim görecek meslek lisesi öğrencilerinin kabulünde; bir önceki sınıfa ait yılsonu başarı ortalaması, kısa süreli uzaklaştırma cezasından daha ağır ceza almamış olması ve genel durumu dikkate alır.

Yukarıda belirtilen kriterler sonrasında kontenjan sayısının dolmaması durumunda, kalan kontenjan, işe alımda tercih edilen üniversiteler öncelikli olmak üzere değerlendirilir. Bu değerlendirme, Grup Şirketleri çalışanlarımızın birinci derecedeki akrabaları (çocuk, kardeş), emekli personelimizin çocukları ve şirketimizin referans olduğu öğrenciler için yapılır. Bu öğrencilerin okul ve bölüm puanları dikkate alınarak yapılan sıralama ile staj başvuruları kabul edilir.

Staj için Gerekli Belgelerin Teslimi
Müracaat süresi bittikten 30 gün sonra kesin liste ilan edilir. Stajı olumlu değerlendirilen stajyer adaylarından aşağıda belirtilen belgeler istenir:

 • Transkript (Öğrencinin Not Ortalamasını Gösteren Belge)
 • Staj Zorunluluk Belgesi
 • Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
 • Öğrenci Belgesi
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf – Son 6 Ay İçinde Çekilmiş
 • Savcılık Temiz Kâğıdı – Son 3 Ay İçinde Alınmış
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Staj başvuruları kabul edilen öğrencilerden, istenilen belgeleri 30 Mayıs tarihi mesai bitimine kadar Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etmeleri talep edilir. Belgelerinde eksiklik bulunanlar staja başlatılmaz.

Staj Başvurusu İçin Genel Esaslar

 • Staj zamanı her yılın Haziran-Eylül ayları arasındaki dönemini kapsar.
 • Staj zorunluluğu olmayan bölümler için staj imkânı bulunmamaktadır.
 • Öğrenci, bir staj döneminde sadece bir “staj türü” yapabilir ve staj dönemi tüm
 • öğrenciler için 45 iş gününden fazla olamaz.
 • İlan edilen staj dönemleri haricinde yapılan staj başvuruları kabul edilmez ve öğrenci staja başlatılmaz.
 • Stajyer öğrenciler, ERDEMİR çalışanları için geçerli olan Kurumsal Giyim ve Özel Giyim Eşyaları Prosedürü’ne uymakla yükümlüdür.
 • ERDEMİR, stajyer öğrencilere barınma yeri temin etmekle ve staj çalışması karşılığında ücret ödemekle yükümlü değildir.
 • Stajyer öğrenciler, işe geliş-gidiş amacıyla servislerden yararlanabilirler.
 • Stajyer öğrenciler, ERDEMİR’e ait yemekhanelerde öğle yemeklerini sadece mesai günlerinde ücretsiz yararlanabilirler. Bununla birlikte, ERDEMİR Sosyal Tesislerinden istifadeleri, tesislerimizin imkânları dâhilinde dikkate alınır.

Stajyerler, Pazartesi-Cuma günleri dâhil olmak üzere haftada beş iş günü
(07:30-12:00 ve 13:00-17:30 saatleri arasında) çalışırlar. Staj yapacak öğrencilerin ferdi kaza sigortasına ait primleri, okuduğu üniversite tarafından yapılır. “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” belgesini getirmeyen öğrenci staja başlatılmaz.

Stajyer öğrenciler ERDEMİR Sağlık Birimi’nde muayene olabilirler. Ancak, işyeri hekiminin vereceği reçetedeki ilaçları, bedelini ödeyerek herhangi bir eczaneden alırlar.

Erdemir Ereğili Demir Çelik Fabrikası İnsan Kaynakları Müdürlüğü, iş gücü planlamaları kapsamında, Grup Şirketleri’nde staj sürecini başarı ile tamamlayan öğrencileri mezuniyetleri sonrasında işe alım sürecinde öncelikli olarak değerlendirir.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...