"Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı"

/ 29 Eylül 2013 21:15

KPPS – Kamu Personel Seçme Sınavı nedir?

Kamu Personel Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konan sınav. Türkiye’de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Yönetmeliğinin amacı Madde 1’de Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak […]