EÜAŞ Personel Alımı İş Başvurusu

EÜAŞ personel alımı yapacak. İş Başvurusu yapmak isteyen adaylar için bilgileri aşağıdaki gibidir.

EÜAŞ iş başvurusu yaparak sizde EÜAŞ’ın gücünden güç alabilirsiniz. EÜAŞ personel alımı haberlerinin yanı sıra bazı ilan sitelerinde yer alan EÜAŞ eleman alımı ilanlarını sizler için burada paylaşmaya devam edeceğiz. EÜAŞ insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu şekilde:

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
EÜAŞ, devletin genel enerji ve ekonomik politikasına uygun olarak, verimlilik ve karlılık ilkelerine göre elektrik üretim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla teşkil edilen bir kamu kuruluşudur.

MİSYONUMUZ
Halkımızın refahını artırmak yolunda, ülke kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, yasa ile kendisine verilen yetkiler çerçevesinde güvenilir, ekonomik, kaliteli ve çevreye duyarlı bir şekilde elektrik enerjisi üretmektir.

VİZYONUMUZ
Elektrik üretim sektöründeki öncülüğünü devam ettiren, modern ve temiz enerji teknolojilerinin kullanımıyla üretim performansını sürekli artıran bir şirket olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ
– Süreklilik
– Verimlilik
– Çevreye Duyarlılık
– Güvenilirlik
– Üretimde Emreamadelik
– İşbirliğine Açıklık
– Yeniliğe ve Sürekli Gelişime Açıklık
– Şeffaflık
– Katılımcılık
– Hesap Verebilirlik
– Etkinlik.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE ÖNCÜ KURULUŞ

Ülkelerin enerji ihtiyacı; nüfus, sosyal ve ekonomik gelişme düzeyi, sanayileşme, kentleşme, teknolojik gelişmişlik gibi birçok sosyo-ekonomik faktöre bağlı olarak şekillenmektedir. Sosyo-ekonomik kalkınmanın en önemli girdilerinden biri olan elektrik enerjisinin zamanında, kaliteli ve yeterli miktarda, ekonomik şartlar ve çevre etkileri de dikkate alınarak temini büyük önem taşımaktadır.

Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kaynakların sınırlı olması sebebiyle, bu kaynakların kullanımı gelecek kuşakların dünyasını belirleyeceği gibi, bunların sınırsız ve sorumsuz kullanımının geleceğe olumsuz etki yapacağı muhakkaktır. Bu yüzden ülkemizin, hem bugününü hem de geleceğini dikkate alan yerli kaynaklara dayalı bir enerji politikası oluşturma ve tercihleri buna göre yapma zorunluluğumuz bulunmaktadır. Bu anlamda, kamuya ait santrallardaki elektrik enerjisi üretiminden sorumlu olan Kuruluşumuz EÜAŞ bu görev bilinciyle çalışmalarını sürdürmekte olup, yerli kaynakların değerlendirilmesi için azami gayreti göstermektedir.
EÜAŞ; 24.774,8 MW kurulu gücü ile 2012 yılında Türkiye kurulu gücünün %43,4′üne sahiptir. Bu kurulu gücün %49,3′ü hidrolik, %16,63′ü doğal gaz, %31,33′ü linyit ve taş kömürü, %2,75′i ise sıvı yakıtlara dayalıdır. Toplam 90.823 GWh elektrik enerjisi üretilerek Türkiye üretiminin %38′i karşılanmıştır. Bu üretimin 38.311 GWh’ini hidroelektrik, 52.512 GWh’ini termik santrallardan gerçekleştirmiştir.

Ülkemizde de tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi enerji sektöründe serbest piyasa ve rekabet ortamına geçiş öngörülmüş ve bu çerçevede çıkartılan bir dizi mevzuatla yeniden yapılanma süreci başlatılmıştır. Serbestleşen piyasada rekabet ortamının oluşması ile elektrik daha kaliteli, daha güvenilir, daha yeterli ve daha ekonomik olarak üretilecek, çevresel etkiler azami olarak dikkate alınacaktır.

Şirketimiz, yeniden yapılanan elektrik piyasası gibi, bu piyasaya uyum sağlamak üzere yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bu süreçte, bilgi işlem ve iletişim alt yapımız, elektrik üretim tesislerimiz ve insan kaynaklarımız önemli bir değişim içindedir.
Bütün çabamız, ülkemizde toplumsal refahın artması için elektriğin daha kaliteli ve daha ucuz üretilmesini sağlamaya yöneliktir.

Buradan bilgi edinebilirsiniz.  • eüaş iş başvurusu
yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...
EÜAŞ Personel Alımı İş Başvurusu yazısına yapılan yorumlar
  1. Zakir dedi ki:

    eüaş personel alımı ne zaman yapacak? eüaş nasıl iş başvurusu yapılır?

  2. orhan dedi ki:

    işe ihtacım var calışmak istiyorum personel alımı ne zaman oluyor acaba