Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı ilanı

Fırat-ÜniversitesiFırat Üniversitesi personel statüsünde görevlendirmek üzere öğretim üyesi alımı yapıyor.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 – Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan doldurarak ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, üniversite veya ileri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 – Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri,

5 – Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

6 – Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Fırat Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Ünvanı Prof. Doç. Yrd. Doç. Açıklamalar
Birimi Anabilim Dalı Drc . Adet Drc . Adet Drc . Adet
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları 1-1 Şaşılık cerrahi tedavisinde farklı kas grupları üzerine çalışmaları olmak, Deneysel katarakt konusunda çalışmaları olmak.
Anesteziyoloji 1-1 Anesteziyoloji’de simülasyonlu eğitici eğitimi kursu almış olmak.
Göğüs Hastalıkları 1-1 Göğüs Hastalıkları alanında uzman olmak ve İmmünoloji doktorası yapmış olmak.
Halk Sağlığı 1-1 Halk Sağlığı uzmanı olmak, Çocuk ve kadın istismarı konularında çalışmaları olmak.
Kardiyoloji 1-1 Kardiyak aritmilerin tanı ve tedavisinde elektrofizyoloji kursu almış olmak.
İç Hastalıkları *1-1 **1-1 *İç Hastalıkları Romatoloji yan dal uzmanı olmak. **İç Hastalıkları Hematoloji yan dal uzmanı olmak, miyeloid ve lenfoid malignitelerinde renin- anjiotensin sistemi üzerine gen ekspresyonu konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1-1 Yenidoğan yan dal uzmanı olmak, yenidoğanda tromboz ve glukoz metabolizma bozuklukları üzerine çalışmaları olmak.
Üroloji 3-1 İskemik priapizm patofizyolojisi ile ilgili çalışmaları olmak, Pelvik taban sağlığı ve ürodinami eğitimi almış olmak.
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi *1-1 **1-1 ***1-1 *Nükleer katı hal iz dedektörleri alanında çalışmaları olmak. **Moleküler dinamik simülasyonu alanında çalışmaları olmak. ***Ağır metallerin bitkiler üzerinde etkisi alanında çalışmaları olmak.
Eğitim Programları ve Öğretim 1-1 İngilizce dil öğretiminde modüler öğretim yöntemi alanında çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Uygulamalı Matematik 1-1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri 1-1 Siyaset bilimi ve hukuk sosyolojisi alanında çalışmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 1-1 Kayma yüzeyi hareketli Ağ tabanlı bulanık kayan kipli kontrol alanında çalışmaları olmak.
Yazılım Mühendisliği 2-1 Yapay Zeka ve Veri Madenciliği alanında çalışmaları olmak ve Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent olmak.
Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji 1-2
İç Hastalıkları 1-1
Fizyoloji 1-1 Homosistein konusunda çalışmaları olmak.
Parazitoloji 1-1
Dölerme ve Suni Tohumlama 1-1
Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji 1-1 Periodontoloji uzmanı olmak, manyetik alanların diş ve periodontal dokular üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
Protetik Diş Tedavisi 2-1 Protetik diş tedavisinde doktora yapmış olmak, çocuk dişlerinde protetik uygulamalarla ilgili çalışmaları olmak.
Elazığ Sağlık YO Hemşirelik 4-1 İç hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, Geriatri hemşireliği alanında çalışmaları olmak, hemodiyaliz ve periton diyalizi alanlarında çalışmaları olmak.
Sağlık Hizmetleri MYO 4-1 Tıp Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak, Deneysel diabette reaktif gliozisi önleyici antioksidan ve vitaminlerle çalışmaları olmak.
Teknik Bilimler MYO 1-1 Dönen akışlarda ısı transferi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
TOPLAM 19 4 5


yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...

Yorumlar kapalı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.