Genel müdürün görevi nedir ve ne iş yapar?

Kimi zaman övgü ile söz edilir onlardan, kimi zamansa günah keçisi ilan ediliverirler. Kim mi bunlar, tabii ki Genel Müdürler.

A. Nevzat Çelebi genel müdürlerin üstlendikleri rollerle ilgili güzel bir yazı kaleme almış. Yazı da genel müdürlerin ekonomist, yatırımcı, lider, koç, diplomat, asker, kapitalist ve benzer bir çok farklı rolü üstlendiklerinden bahsediyor.

Bu yazıyı dikkatle okuyun, bakalım siz hangi rolleri üstleniyorsunuz?

Ne adamlardır şu genel müdürler değil mi? Dışı siz içi onları yakar.

Genel müdür hiç bir iş yapmaz. daha doğrusu sizin bildiğiniz klasik işlerden hiçbirini yapmaz, ama birçok rol üstlenir. O, bu rolleri başarılı oynayarak sonuç alır. Nasıl mı?

Bu cengaver adamlar, aşağıdaki örnek olarak verdiğim rolleri üstlenirler:

 •  Ekonomist’tir ; Piyasadaki ekonomik trendleri izler, verileri analiz eder; firmanın mali/finansal durumunu analiz eder ve yorumlar.
 • Stratejist’tir ; Uzun vadeli hedeflere ulaşacak yolları ve alternatiflerini kurgular.
 • Siyaset’çidir; Firmanın pay sahipleri, çalışanları, tedarikçileri, iş ortakları, müşteri ve kamu oyu beklentileri arasında denge kurar.
 • Kapitalist’tir ; Firmanın varlığını sürdürebilmesi ve gelişebilmesi için karlılığı ve sermaye birikimini sağlar.
 • Yatırımcı’dır ; Firmanın finansal analizlerini yapar ve varlıklarını en etkin şekilde değerlendirir.
 • Lider’dir ; Ekibini motiive eder, yönlendiririr.
 • Yöneticidir ; Gerektiğinde ekibinin”rol”lerinin gerekliliklerini yerine getirmesini sağlar.
 • Koç’tur ; Ekibine vizyon verir ve geliştirir. Bilgi birikimini, aldığı dersleri ve tecrübelerini paylaşır.
 • Reformist’tir ; organizasyonun tüm fonksiyonları ile ilgili sürekli gelişim ve değişimi yönlendirir, organize eder.
 • Diplomat’tır ; Kamuoyunda, firmanın uluslarası ilişkilerinde, mesleki organizasyonlarda, kamu yönetimi olan ilişkilerde firmanın yüzünü temsil eder.
 • Asker’dir ; Disiplinlidir, savaşçıdır, zor koşullarda yılmaksızın çalışır, krizleri soğukkanlılıkla yönetir.
 • Üretici’dir ; Firmanın faaliyet gösterdiği alanın çıktılarının en etkin ve verimli bir şekide üretilmesini sağlar.
 • Kalite’cidir ; Firmanın ürünlerinin müşteri beklentilerine uygunluğunu sağlar.
 • Satınalmacıdır ; Mal ve hizmet girdilerinin niteliklerini, önemini ve en uygun şekilde tedarik etme yöntemlerini bilir.
 • Satıcı’dır ; Firmasının, ekibinin ve kendisinin ürünlerini en iyi şekilde sunar, talep yaratır ve kabulünü sağlar.
 • Bilişimci’dir ; “Bilgi”yi anlar ve yönetir, bilgi teknolojiilerini izler ve kullanır.
 • Bütçeci’dir ; Firmanının hedeflerini parasal hedeflere dönüştürür ve ulaşılmasını takip eder.
 • Muhasebecidir ; Muhasebe ilkelerini bilir, Fayda/ maliyet analizini yapar, herşeyin “muhasebesi”ni eder.
 • Denetçi’dir ; Ekibinin hedeflerine ne olçüde ulaştığını ve “nasıl” ulaştığını izler, değerlendirir.
 • Hukukçu’dur ; Firmanın faaliyetlerininin mevzuata uygunluğunun ve yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlar.
 • Operatör’dür ; Az sayıda da olsa kendisine delege ettiği işleri en iyi şekilde yürütür.

Tüm bul rolleri üstlebilmek için ise, aşağıda örnekleri verilen bir çok niteliğe sahip olmak gerekir.

 • Vizyoner’dir ; Geleceği hayal eder ve görür, hayallerini resmeder (canlandırır) ve hayaline ekibini ortak eder.
 • Müşteri Odaklı’dır ; Organizasyonun diğer üyeleri gibi varlık nedeninin ve başarısının müşteri beklentilerinin tam tatmini olduğunu özümser.
 • Güvenilir’dir ; Yaptığı işlerin, verdiği kararların içtenliğine ve doğruluğuna tüm paydaşlar inanır.
 • Sorumlu’dur ; Tüm paydaşlara, topluma, çevreye ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarını bilir. Kararlarının ve faaliyetlerinin sorumluğunu hisseder ve üstlenir.
 • Tecrübeli’dir ; Aynı veya benzer sektörde çalışmıştır, ya da “iş”in işleyişini bilir.
 • Eğitimli’dir ; Formal ya da tecrübe yolu ile neyin, nasıl yapılacağını öğrenmiştir.
 • İstatistikçi’dir ; İstatistik teknikleri bilir, olasıklıkları hesap eder.
 • Analist’tir ; karşılaştığı problemleri teşhis eder; veri, enformasyon ve bilgi ile çözer.
 • Cesur’dur ; “öngörülebilir” riskleri hesap eder ve “katlanılabilir” riskleri göze alır, insiyatif kullanır.
 • Katalizör’dür ; Firmanın başarılı sonuçlar alması için tüm çalışanların tüm niteliklerinin (fizik ve beyin gücünün ) ve “gönül”lerinin işe katılmasını sağlar.
 • Yaratıcı’dır ; Konusu ile ile ilgili özgün stratejiler, politikalar, projeler ve uygulamalar geliştirebilir.
 • Araştırmacı’dır ; Küresel, ulusal, sektörel değişimleri, alanı ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder, her gün yeni bir şey öğrenir, öğrenmeyi bilir.
 • Yazar’dır ; Yazılı iletişimi ve raporlamayı bilir.
 • İdealist’tir ; Kurum değerlerini kendi değerleri ile özdeşleştirir ve geliştirir.
 • Realist’tir ; “Olması gereken” ve “olan” arasındaki farkı görür ve ayakları yere basar.
 • Demokratik’tir ; Çalışanların kararlara katılımını sağlar.
 • Etik’tir ; Evrensel, toplumsal ve kurumsal etik kurallarını özümser ve uygular.
 • Adil’dir ; Firmadan beklentileri olanlara ve çalışanlara karşı adil bir tutum sergiler, taraf tutmaz..
 • Uzlaşmacı’dır ; Müzakere etmesini ve yararlarını bilir, olumlu tutum sergiler, kazan-kazan formülü çerçevesinde uzlaşır.
 • Esnek’tir ; Hedeflerine ulaşmak için ilkeleri doğrultusunda alternatif yollar bulur ve izler.
 • Enternasyonel’dir ; Farklı kültürleri anlayabilir, farklı kültürlerde yaşayabilir ve kendi dillerinde anlaşabilir.
 • Ağabey-kardeş’tir ; Firmanın pay sahipleri, çalışanları, tedarikçileri, iş ortakları ve müşterileri ile açık, yakın ve içten ilişkiler kurar, güven kazanır.
 • Hümanist’tir ; “İnsan”ı tanır ve saygı duyar, tüm bu rollerinin ve niteliklerinin ötesinde ve özünde kendisinin de bir “insan” olduğunu farkına varır.

Gördüğünüz gibi Genel Müdür olmak o kadar da kolay değil, ne dersiniz ?yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...