Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sivil Memur Alımı

Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na sivil memur alımı yapılacak. 

genel kurmayGenelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda sivil memur olarak istihdam edilmek üzere belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, sivil memur kadrolarına ilk defa devlet memurluğuna atanacaklar için yapılacak sınavla personel alımı yapılacaktır.

Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı sivil memur alım kılavuzunun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme faaliyetleri ile sivil memurluğa ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında sivil memur olarak görev almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

Sivil memurluğa aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar, TABLO-2’de belirtilen unvanlar için başvurabilir.

Başvuru Koşulları: 

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (22 Eylül 2015 tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak), 

(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olmamak, 

(3) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak, 

(4) Sevk edilecekleri asker hastanesinden “Sivil Memur Adayı Olur” kararlı rapor almış olmak (Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sevk edilecekleri asker hastanelerinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre muayene edilerek sağlık raporu alacaklardır), 

(5) Başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak, 

(6) Erkek adaylar için; sınavların son günü (22 Eylül 2015) itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak, 

(7) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2), 

(8) Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) mezunları için 2014 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve her bir unvan için belirlenecek asgari puanı almış olmak. 

NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır. (Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.) 

Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır? 

(1) Çevrimiçi ön başvurular, 14 Temmuz-12 Ağustos 2015 tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx adresi üzerinden yapılacaktır. 

NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır. 

(2) Adayların bu kılavuzda yer alan unvanları tercih edebilmeleri için, 05-06 Temmuz 2014 ve 27-28 Eylül 2014 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2014- KPSS Lisans ve 2014-KPSS Ortaöğretim/Ön lisans) birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

(3) 19 Ağustos 2015 tarihinden sonra ön başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

(4) Ön başvurusu kabul edilen adaylar, 31 Ağustos 2015 tarihine kadar posta/kargo veya şahsen müracaat ile istenilen belgeleri Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/Ankara)nda bulunduracaklardır. (31 Ağustos 2015 tarihinden sonra Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığına ulaşan evraklar işleme tabi tutulmayacaktır.)

(5) Belgelerini gönderen/teslim eden adayların KPSS’den aldıkları notlar esas alınarak (en yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, TABLO-1’de belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve belirlenen adaylar sınavlara (uygulamalı sınav ve/veya mülakat sınavına) çağrılacaktır.

Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sivil Memur Alım İlanı hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...