Geniş bant internet stratejisine odaklandılar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), geniş bant internet stratejisi oluşturmak için, Ulusal Geniş bant Stratejisi Çalışma Grubu kurarak telekom sektörünün taraflarıyla toplantılara başladı. Bu toplantılar nisan ayı sonuna kadar sürecek.

geniş bant internet

Planlanan stratejide, içinde kamunun da olacağı bir ortak şirketle fiber yatırım yapılması, imar kanunu değişikliği ve fiberin kamu altyapı yatırımı olarak ele alınması gibi başlıklar var.

1 Nisan itibariyle başlayan 4,5G teknolojisinin GSM pazarına büyük ivme kazandırması beklenirken, sektör şimdi geniş bant internet stratejisinin oluşturulmasında odaklandı. Çünkü mobil ve sabit hatlar üzerinden iletişim hızlarını artıran 4,5G teknolojisini tam anlamıyla kullanabilmek için cep telefonu baz istasyonlarının sabit fiber optik altyapıya bağlanması gerekiyor. Ayrıca bu hızlara kullanıcıların evden de ulaşabilmesi için, fiber şebekenin evlerin kapısına kadar uzatılması lazım.

Geniş bant verilerine bakıldığında, 9,5 milyonu sabit geniş bant abonesi, 39,1 milyonu mobil geniş bant abonesi olmak üzere toplam 48,6 milyon geniş bant internet abone sayısı bulunuyor.  10’uncu Kalkınma Planı’nda 2018 yılı itibariyle geniş bant abone yoğunluğu hedefi yüzde 70 olarak belirlenmişti. 2014-2018 Dönemi Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı’nda ise 2018 yılında 4 milyon fiber internet abonesi hedefleniyor. Şu anda fiber internet abonesi ise 1,7 milyon düzeyinde bulunuyor.

Gözde Yeniova / Ekonomistyurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...