Girişimci olmak isteyenlerin oranı hızla artıyor

Gençler girişimci olmak istiyor. Gençler arasında girişimci olmak isteyenlerin sayısı giderek ve hızlı bir şekilde artıyor.

girişimci olmak

Çalışma hayatında en önemli konularından biri esneklik. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de her 100 kişiden 35’inin önümüzdeki üç yıl içinde girişimcilik faaliyetinde bulunmak istediğini gösteriyor.

Gençler arasında girişimci olmak isteyenlerin oranı hızla artıyor. Gençler herhangi bir yere bağlı olmaktansa, daha çok özgürlük ve yaratıcılık istiyorlar. Bu yüzden işverenler genç yeteneklerle çalışmak için yeni iş ve çalışma modelleri geliştirmek zorunda kalabilirler.

Şirketler dijital dönüşümle birlikte operasyonlar, iş süreçleri daha ölçülebilir hale geldi. Bu da performans ve ödül yönetiminde şirketlere önemli bir avantaj sağlıyor, buna bağlı olarak değişken ücret dediğimiz performansa bağlı prim, bonus, yan haklar gibi uygulamaların çeşitlenmesi bekleniyor. Bu nedenle verilerle iş yapma kültürü, teknoloji okuryazarlığı, medya okuryazarlığı çalışma hayatında önem kazanıyor. Bilgiyi ve ilişkileri iyi yönetmek, bunlardan değer üreten işbirlikleri yaratmak öne çıkıyor. Bunun için sahip olduğumuz ilişkiler önemli, artık hemen her pozisyondaki kişinin sosyal ve iş ağının olması ve bunu iyi yönetebiliyor olması bekleniyor.

En çok aranan meslekler, bugünden şekillenen ve önümüzdeki on yıla, hatta daha sonrasına yayılacak bazı önemli trendler var. Bu alanlarda önemli miktarda yetişmiş personele ihtiyaç duyulacak ve bu alanlardaki profesyoneller çok iyi koşullarda iş bulabilecek. Bunlar; nanoteknoloji, dijital reklamcılık, robotik, genetik ve biyoteknoloji.

BİLİŞİM ÖNE ÇIKACAK

2016 yılında özellikle dijital iş tanımı içeriği bulunan pozisyonlar ön plana çıkacak. BT ve Ar-Ge yatırımlarının artmasına paralel olarak mühendislik, danışmanlık, yazılım, teknik eleman ve proje yöneticisi gibi meslekler yükselirken, finans sektöründe yurtdışı uygulamaların Türkiye ile entegrasyonu çerçevesinde yeni görev tanımlarının oluşması ve pozisyonların da artış göstermesi bekleniyor.

Özellikle istihdam bilişim sektörü öne çıkacak. Yine bu yıl gayrimenkul sektörü, AVM yatırımları, inşaat ve yan sanayiide de istihdam artışı söz konusu. Bankacılık, finans, sigorta sektörü de hareketliliğini koruyacak.

Teknolojinin gelişimiyle birlikte sektörler birbiriyle iç içe geçiyor ve her gün yeni ürünler, iş alanları ortaya çıkıyor. Örneğin, işe alım sürecinde veri madenciliği teknikleri kullanılarak yeni seçme ve değerlendirme araçları geliştiriyor, mobil onboarding uygulamları, video ile sorular gönderilerek tamamen online ortamda yapılan mülakatlar var.

2016’da her sektörde yeni teknoloji kullanarak yaratılan yeni iş alanlarına daha çok şahit olacağız.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...