Gümrük Bakanlığı Memur Alımı

Gümrük.ve Ticaret Bakanlığına ilk defa yapılacak atamalar hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıda sınıfı, genel ve özel şartları, atanacak görev yerleri ile sayıları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır.

Başvuru Tarih : 17 Ocak 2013 – 26 Ocak 2013
Sözlü Sınav Tarihleri : 27 Şubat 2013 – 02 Nisan 2013

Sözlü sınava-girmek isteyenlerin; Bakanlığımızın kurumsal internet sitesinde  yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Adaylar aynı anda açılan birden fazla unvan için başvuruda bulunamazlar. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 2012 yılı KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar ve yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır.

Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının iki katı aday çağınlacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

– Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzclanı, ehliyet, pasaport vb.)” ile girebileceklerdir.

– Sözlü sınavda adayın; “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyâkall, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

– Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir.

Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.

– Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin ilan edilecek olan son teslim tarihini takip eden otuz gün içerisinde bilgisayar ortamında kura usulü ile yapılacaktır. Atamalara ilişkin liste Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır.

Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni Alımı

1- İletişim Fakültesi mezunu olmak.

2- Milli Eğitim Bakanlığınca veya üniversitelerce düzenlenen ve hizmet içi eğitim niteliğinde olmayan bilgisayar kursunu başarıyla bitirdiğine ilişkin sertifika veya yükseköğrenimde bilgisayar eğitimi aldığına dair transkript sahibi olmak.

Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni Alımı

1- Güzel Sanatlar Fakültelerinin Gfdfik veya Grafik Tasarım bölümlerinin birinden mezun olmak.

2- Milli Eğitim Bakanlığınca veya üniversitelerce düzenlenen ve hizmet içi eğilim niteliğinde olmayan bilgisayar kursunu başarıyla bitirdiğine ilişkin sertifika veya yükseköğrenimde bilgisayar eğitimi aldığına dair transkript sahibi olmak.

Avukat

Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

Gümrük Bakanlığı Muhafaza Memuru Alımı

1- En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, fakülte, yüksekokul veya bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak

2- Sınava başvuru tarihinde 30 yaşından gün almamış olmak, 126/01/1984 tarihi ve daha sonra doğanlor başvurabilir I

3- Erkekler en az 172 cm, bayanlar ise en az 165 cm boyunda olmak. “Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel ozurlu olmadığını, psikiyatrik bir hastalık, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılık, körlük, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten, “Yurdun.her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu” almak (Söz konusu rapor, sözlü sınavda başarılı olanlardan atam»öncesi istenecektir Rapor ibraz edemeyenlerin ve sözlü sınav esnasında yapılacak ölçümde boy şartını taşımayanların kurumumuzca ataması yapılmayacaktır.)

Gümrük Bakanlığı Muayene Memuru Alımı

1- En az “dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iktisat, İşletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler fakülte, yüksekokul veya bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafındon onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının fakülte, yüksekokul veyo bölümlerinden mezun olmak.

2- Sınava son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak 126.011978 tarihi ve doha sonra doğanlar başvurabilir.

Gümrük Bakanlığı Memur Alımı

En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idarî bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullannın gümrük işletme bölümünden ya do bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlorının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak.

Gümrük Bakanlığı İcra Memuru Alımı

En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idarî bilimler fakültelerinden ya da uygulamalı bilimler yüksekokullannın gümrük işletme bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veyo yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlorının fakütte.yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak.

Gümrük Bakanlığı Bilgisayar İşletmeni Alımı

Meslek Yüksekokullarının, Bilgisayar Operatörlüğü. Bilgisayar, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikeriiği, Bilgi İşlem programlannın birinden mezun olmak.

Gümrük Bakanlığı Anbar Memuru Alımı

Meslek Yüksekokullannın , Mağazcf İşletmeciliği, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Perakendecilik ve Moğaza Yönetimi, Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim. Endüstriyel Yönetim. İşletme Yönetimi programlarının birinden mezun olmak. • gmrk bakanl
 • gümrük muhafaza memuru alımı
 • gümrük memur alımı
yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...
Gümrük Bakanlığı Memur Alımı yazısına yapılan yorumlar
 1. emine dedi ki:

  muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü olmuyor mu acaba anbar memurluğu için

 2. yusuf dedi ki:

  bende aynı bölüm emine nasıl yapcaz aslında istişare yapsak bilgi paylaşımı yapsak ben başvurdum bir kaç yere daha iyi olur sanırım istersen 531 782 66 54 senin

 3. selma doğu dedi ki:

  selma doğu 30 06 1991 buro yonetımı ve yonetıcı asıstanlıgı bolumu mezunuyumm

 4. fatih dedi ki:

  fatih yıldırım 08/10/1983 doğumluyum konya selçuk dış ticaret önlisans mezunuyum daha sonra açık öğretimden lisans olarak mezun oldum 05433441277 03862334037

 5. yunus emre çakmak dedi ki:

  istanbul üniversitesi teknik bilimler yüksekokulu makina bölümü mezunuyum..

  herhangi bir gümrük pozisyonuna girebilirmiyim

 6. Emin dedi ki:

  gümrük atanma puanları

 7. Ali dedi ki:

  gümrük memuru olma şartları nelerdir arkadaşlar?

 8. Dilber dedi ki:

  gümrük memuru atama puanları hakkında bilgisi olan var mı?

 9. Ahmet Keleş dedi ki:

  gümrük muhafaza memuru olma şartları

 10. Eda dedi ki:

  gümrük muhafaza memuru alımı kpss kaç puanla alıyor

 11. m.ali dedi ki:

  bu ülkede hiçmi güncel birşey yok ya 2013den bakıyorz alımlara.

 12. İlhan dedi ki:

  kpss ile gümrük memuru alımı ne zaman başlayacak?

 13. ceren dedi ki:

  Bölümlerin en son kaç puanla aldiklarini nerden ogrenebiliriz?