Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 679 Personel Alacak!

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

Gumruk ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik hükümteri
doğrultusunda aşağıda sınıfı, genel ve özel şartları, atanacak görev yerleri ile sayıları belirtilen
kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır.

Başvuru Tarihi : 27.08.2013-05.09.2013 Sözlü Sınav Tarihleri : 01.10.2013-11.10.2013 – 21.10.2013-
01.11.2013 Sözlü sınava girmek isteyenlerin Bakanlığımızın kurumsal internet sitesinde |www gtb gov
tr| yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat etmeleri gerekmektedir.
Adaylar aynı anda açılan birden fazla unvan için başvuruda bulunamazlar Posta ile veya diğer
şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir 2012 yılı KPSS puanı ile merkezi yerleştirme
sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar ataması yapılanlar veya
yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar! başvuramazlar Söz konusu adayların atamaları
yapılmayacaktır .

Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır
Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü
sözlü sınava çağrılacaktır – Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav
yerleri sözlü sınav tarihinden en az on gun önce Bakanlık kurumsal ınternet sitesinde ilan edilmek
suretiyle duyurulacaktır Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Sözlü Sınavda başarılı
olan adayların ad, soyad, atanacağı unvan ve aday numaralarının yer aldığı listeler, sozlu sınavın
bitimi tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilân
edilecektir Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler
bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamaydcak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları
çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi Inüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb ile
girebileceklerdir.

Sözlü sınavda adayın, “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve
tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, bilgi düzeyi, genel yeteneği
ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yuz tam puan üzerinden
değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile
sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır – Başarı puanı en yüksek adaydan
başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir –
Adayların başarı puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde
aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı
olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir – Sınavı kazanan adayların atamaları,
istenilen belgelerin ilan edilecek oian son teslim tarihini takıp eden otuz gün içerisinde bilgisayar
ortamında kura usulü ile yapılacaktır.

Atamalara ilişkin liste Bakanlık kurumsal ınternet sitesinde ilân edilecektir Ayrıca ilgililere yazılı tebligat
yapılacaktır – Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları
gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR
1 Genel Şartlar: – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara
sahip olmak

2012 yılı KPSS de lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğrenim
mezunları için KPSSP94 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 679 Personel Alacak! yazısına yapılan yorumlar
  1. erhan çiftçi dedi ki:

    işsizim 05372341015

  2. erhan çiftçi dedi ki:

    işsizim işe çok ihtiyacım var

  3. emine dedi ki:

    Ben emine muhasebe vergi uygulamaları programı,mezunuyum stajımı batman belediyesinde yaptım,bilgisayar sertefikası ve eğitim sertefikam var.diş hekiminde doktor asistanlığı yaptım kendime güveniyorum bana uygun açık pozisyon varsa değerlendirmeye alınmak isterim saygılarımı sunarım.