Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜK VE TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

1- Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Genel idare Hizmetleri Sınıfında görevlendirilmek üzere,

– 74 Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır.

Giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

– İlgili KPSS puanı başarı sırasına göre tabloda belirtilen bölümlere ayrılan kontenjanın 10 katı kadar aday ve bu adaylardan en düşük puana sahip adayla aynı puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacaktır.

Sıra No Bölüm Kontenjan KPSS Puan Türü
1 İktisat 9 1 KPSSP22
2 İşletme 9 KPSSP23
3 Maliye 5 KPSSP 24
4 Hukuk 5 KPSSP103
5 Kamu Yönetimi 7 KPSSP 30
6 Uluslararası İlişkiler 3 KPSSP 33
7 İstatistik 8 KPSSP 25
8 Ekonometri 3 KPSSP 34
9 Endüstri Mühendisliği 5 .KPSSP 7
10 Bilgisayar Mühendisliği 5 KPSSP7
11 Elektrik-Elekîronik Mühendisliği 5 KPSSP7 –
12 Elektronik Mühendisliği 5 KPSSP 7
13 Yazılım Mühendisliği 5 KPSSP7
Toplam 74

2- Sınava katılacak adaylarda aranılan şarttan .

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini müracaatları sırasında kurumsal internet sitesinden ulaşacakları iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.)

c) 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

ç) Yazılı sınav tarihinden önceki son iki yıl içinde alınmış olmak kaydıyla, Almanca, Fransızca veya ingilizce dillerinin birinden KPDS’den en az (C) seviyesinde belgeye veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak veya KPSS’nin yabancı dil bölümündeki sorulardan en az %70’ine doğru cevap vermiş olmak,

d) Yazılı sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 102.03.1978 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.!

e) Erkek adayların askerliğini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

3- Sınav konuları:

a) iktisat, işletme, Maliye, Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslararası ilişkiler, istatistik. Ekonometri, Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları için sorular mezun oldukları bölüme ilişkin alan bilgisinden oluşacaktır. Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümü mezunları için ise sorular ortak olacaktır.

b) Yabancı dil (ingilizce, Almanca, Fransızcal. Alan bilgisi bölümünün ağırlık puanı %65, Yabancı dil bölümünün ağırlık puanı %35’tir.

4- Değerlendirme yöntemi: Yazılı sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için, her bölümden 60 tam puandan az almamak şartıyla iki bölümün ağırlıklı ortalamasının en az 70 tam puan olması gerekir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması başarı sırasını oluşturur.

5- Sınav başvuru tarihi ve şekli: Sınav başvuruları 27 Ocak – 04 Şubat 2013 tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.gtb.gov.tr) yapılacaktır.

6- Sınav giriş belgeleri: Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini 25-28 Şubat – 01 Mart 2013 tarihleri arasında Personel Dairesi Başkanlığımdan veya sınav sabahı sınav yerinden elden alacaklardır.

7- Sınav tarihi ve yeri: Yazılı sınav 02 Mart 2013 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.

8- Diğer Hususlar: Giriş sınavını kazananlardan, sınav başvurusunu gerçeğe aykırı yaptıkları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumlan çalıştıkları kurumlara bildirilir.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...