Hakkari Belediyesi Personel Eleman Alımı

Hakkari Belediyesi Personel Memur İşçi Alımı 

Hakkari Belediyesinde iş arıyorsanız ve mesleğinize uygun diplomanız varsa bu yazımızda sizlere Hakkari belediyesinin personel alımları hakkında bilgi vereceğiz.

Hakkari Belediyesi her yıl olduğu gibi 2013 – 2014 yılları arasında da personel, memur, işçi alımlarına devam etmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

PERSONEL ALIM İLANI

Çukurca ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nca 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine dayanılarak 5510 sayılı Sosyal Sigorta Kanunu uyarınca Belirsiz Süreli Sözleşmeli 1 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 adet Yardımcı Hizmet Görevlisi olmak üzere toplam 2 (iki) personel alınacaktır.

ARANAN NİTELİKLER:

Başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) Windows, Word, Excel vb. temel Bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

9) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

10) Hakkari / Çukurca’da ikamet ediyor olmak.

 

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi:

a) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak (ihtiyaç durumuna göre Mütevelli Heyeti tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji. Psikoloji. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri) tercih edilebilir.

b) İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

c) Windows, Word, Excel, Powerpoint vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek ve bilgisayar sertifikası sahibi olmak.

d) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

2) Yardımcı Hizmetler Görevlisi:

a) En az İlköğretim Okulu mezunu olmak.

b) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

c) Sürücü belgesine sahip olmak

C) BAŞVURU ŞEKLİ ve SÜRESİ

1) Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi online adresinden sistem üzerinden yapılacaktır.

2) Başvuruda bulunacak adayların Çukurca İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na istenilen belgeler ile birlikte 04.05.2012 – 09.05.2012 tarihleri arasında son günü saat 17.00’e kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. Alınan belgeler incelendikten sonra postadaki gecikmeler ile eksik belgesi olanların ve bu tarihten sonra müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

4) Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday (3 kişi) sözlü mülakata çağrılacaktır. Başvuran adayların KPSS puanına göre sıralanmış tam listesi 10.05.2012 Salı günü saat 17:00’de www.cukurca.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Mülakat 11.05.2012 günü saat 10:00’da Çukurca SYDV toplantı salonunda yapılacaktır. Belirtilen gün ve saatte sözlü sınavı için hazır bulunmayan aday sınava girmemiş sayılır ve hiçbir hak talebinde bulunamaz.

 

5) Mülakat sınavında sorulacak sorular T.C. Anayasası, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği,657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Türkiye’nin idari yapısı, Genel Türk Tarihi, İnkılap Tarihi ve muhasip pozisyonu için muhasebe konularından oluşacaktır.

 

 

D) BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

1) Özgeçmiş

2) Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (Aslı müracaat esnasında getirilecektir.)

2) Nüfus cüzdan fotokopisi ile Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus ve Vatandaşlık Müd. Onaylı)

3) Geçerli dönem KPSS Sınav sonuç belgesi fotokopisi:

4) Askerlik terhis belgesi fotokopisi

5) Adli Sicil Kaydı.

6) Bilgisayar Sertifikası, varsa iş deneyim belgeleri

7) 2 adet Vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

8) Tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu ( Sınavı kazananlardan sınav sonrası istenecektir.)

9) İkametgâh belgesi

E) DİĞER HUSUSLAR

1) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

2) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

NOT: İstenilen belgelerin suret veya fotokopileri ile başvuru yapılabilecek ancak asılları mülakat sırasında ibraz edilecektir.

İlanen Duyurulur

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Vakıf Müdürü Sabri DUMAN Tel: 0438 511 2351

Ayrıca bunun ile birlikte belediye hakkında personel alımı ilanlarını iskur.gov.tr den daha kolay bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...