Hangi akademisyen ne kadar zam alacak?

Akademisyenlere zam öngören kanun tasarısı, 14 Ekim itibariyle Meclise sevk edildi.

14 Ekim’de TBMM’ye sevk edilen Kanun tasarısına göre, akademik personelin maaş unsurlarına iki yeni kalem daha eklenmektedir.

Bunlardan birisinin adı “Yükseköğretim tazminatı”, diğerinin de “Akademik teşvik ödeneği” olacak.

YÜKSEKÖĞRENİM TAZMİNATI

Tasarıda yer alan oranlara göre akademisyenlere verilen zam miktarları şu şekildedir:

Unvan 657’e tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının; Net olarak tutar (Sadece damga vergisi kesintisi yapılmıştır)
Profesör Yüzde 100 725,88 TL
Doçent Yüzde 100 725,88 TL
Yardımcı Doçent Yüzde 100 725,88 TL
Araştırma görevlisi Yüzde 115 834,25 TL
Öğretim görevlisi ve okutman Yüzde 115 834,25 TL

Tasarıda yer alan düzenleme gereğince, “Yükseköğretim tazminatı” öğretim elemanı kadrosunda yer alanuzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı unvanlı kadrolarda bulunanlara verilmeyecektir.

YÜKSEKÖĞRENİM TAZMİNATI, NE ZAMANDAN İTİBAREN VERİLECEK?

Bu tasarı önce Meclis komisyonunda sonra Genel Kurulda görüşülüp kabul edilecektir. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilip, Resmi Gazetede yayımlanacaktır.

Kanunun yürürlük maddesine göre, yükseköğrenim tazminatı “yayımını izleyen ayın onbeşinde,” yürürlüğe girecektir. Bu da şu anlama geliyor. Eğer tasarı 15 Kasım’dan önce Resmi Gazetede yayımlanırsa, zam 15 Kasımda alınabilecektir. 15 Kasımdan sonra Resmi Gazetede yayımlanırsa, zammı almak 15 Aralık’a kalacaktır.

Memurlar.net