Hangi memurlar ne zaman yeşil pasaport alabilir?

Memurlar ne zaman yeşil pasaport alabilir? Kimler yeşil pasaport alabilir? Yeşil pasaport (hususi damgalı pasaport) alma şartları nelerdir? Emekli memurlar yeşil pasaport alabilir mi?memur yeşil pasaport

Hangi memurlar ne zaman yeşil pasaport alabilir?

Cevap:
15/7/1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu Pasaportların ve vesikaların nevileri, harçları ve bunları vermeye yetkili makamlar başlıklı 12 nci maddesinin A bendinde Türkiye Cumhuriyeti namına verilecek pasaport ve bunların yerini tutmaya mahsus vesikalar 5 çeşit olarak düzenlenmiştir. Hususi(yeşil) pasaportlara ilişkin 14 üncü maddesinin A bendinin 1 inci fıkrasında ise “Hususi damgalı pasaportlar;

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

-Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri,
-Eski bakanlar,
-1, 2 ve 3 üncü kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine “Yeşil Pasaport” verileceği düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1-Yeşil pasaport alabilmek için torba kadro bile olsa 1, 2 ve 3 üncü dereceli memur kadrolarında çalışan memurlara ve bu dereceli kadrolardan emekli olan memurlara verilmektedir.
2-Atandığınız kadronun derecesi 1, 2 ve 3 olması halinde yeşil pasaport (hususi damgalı) almanız mümkün bulunmaktadır.
3-Yıllık izin kullanmada statüsüne bakılmaksızın (memur, sözleşmeli, işçi ve geçici personel)kamu kurumlarında çalışılan süreler ile ve askerlik süresi göz önüne alınarak yıllık izin kullanmanız mümkündür.

4-27/06/2004 çalışmaya başlayan askerlik dahil ara vermeden çalışan kişinin 27/10/2013 (hiç boşluk olmadığı kabul edilirse )tarihi itibariyle toplam çalışma süresi 9 yıl 5 ay eder. Bu sebeple 30 günlük yıllık izin hakkı doğmamıştır.

5- 2013 yılı izninizi kullanmamış olmanız ve yılsonuna kadarda kullanmamış olmanız halinde kullanmadığınız yıllık izninizi 2014 yılında kullanmanız mümkün bulunmaktadır.

Yeşil pasaportu kimler alabilir?

Yeşil pasaport bir diğer anlamıyla hususi pasaport almanın şartları.

Yeşil pasaport bir diğer anlamıyla hususi pasaport aşağıda sıralanan maddelerden herhangi birindeki tanıma uyan kişilere verilir. Yeşil pasaport 4 yıl süreli kullanım için verilir. Yalnızca 18 yaşını doldurmaya 4 yıldan az kalan ve 18 yaşını doldurduğunda yeşil pasaport alma hakkını kaybedecek olanlara, 18 yaşını dolduracağı tarihe kadar kullanım süresi olan yeşil pasaport verilir.

1) TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlar

2) 1.,2. ve 3. derece kadrolarda çalışan ve çalışmakta iken emekli olan devlet memurları

3) 1.,2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken emekli olan devlet memurları

4) Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1.,2. ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ve bu durumda çalışırken emekli olan sözleşmeli devlet memurları

5) Büyükşehir, İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanları (Görevleri süresince)

6) Özelleştirme kapsamına alınan T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;

a) Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,

b) Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olmak,

c) Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,

d) Kamu görevlisi olmak,

e) 4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak

şartlarını taşıyan ve bu şartları taşırken emekli olan veya çekilen personeller.

7) Yukarıdaki maddelerden birinde belirtilen şartları taşıyanların eşleri, 18 yaşından küçük erkek ve kız çocukları ile 18 yaşını bitirdikten sonra, çalışmayan, evli olmayan ve hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden (öğrencilik hariç) reşit kız çocukları hususi pasaport alabilirler.

Kadroya geçen memurlar ne zaman yeşil pasaport alır?

15/7/1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu Pasaportların ve vesikaların nevileri, harçları ve bunları vermeye yetkili makamlar başlıklı 12 nci maddesinin A bendinde Türkiye Cumhuriyeti namına verilecek pasaport ve bunların yerini tutmaya mahsus vesikalar 5 çeşit olarak düzenlenmiştir. Hususi(yeşil) pasaportlara ilişkin 14 üncü maddesinin A bendinin 1 inci fıkrasında ise “Hususi damgalı pasaportlar;

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.” hükmü yer almaktadır.
-Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri,
-Eski bakanlar,
-1, 2 ve 3 üncü kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine “Yeşil Pasaport” verileceği düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;

 1. Yeşil pasaport alabilmek için torba kadro bile olsa 1, 2 ve 3 üncü dereceli memur kadrolarında çalışan memurlara ve bu dereceli kadrolardan emekli olan memurlara verilmektedir.
 2. Atandığınız kadronun derecesi 1, 2 ve 3 olması halinde yeşil pasaport (hususi damgalı) almanız mümkün bulunmaktadır.
 3. Yıllık izin kullanmada statüsüne bakılmaksızın (memur, sözleşmeli, işçi ve geçici personel)kamu kurumlarında çalışılan süreler ile ve askerlik süresi göz önüne alınarak yıllık izin kullanmanız mümkündür.
 4. 27/06/2004 çalışmaya başlayan askerlik dahil ara vermeden çalışan kişinin 27/10/2013 (hiç boşluk olmadığı kabul edilirse )tarihi itibariyle toplam çalışma süresi 9 yıl 5 ay eder. Bu sebeple 30 günlük yıllık izin hakkı doğmamıştır.
 5. 2013 yılı izninizi kullanmamış olmanız ve yılsonuna kadarda kullanmamış olmanız halinde kullanmadığınız yıllık izninizi 2014 yılında kullanmanız mümkün bulunmaktadır.

Yeşil pasaportun hukuki dayanağı nedir?

Yeşil pasaportun hukuki dayanağı 5682 sayılı Pasaport Kanunu”nun 14 ve ek 4″üncü maddesidir. 5682 sayılı Kanun”un “Hususi Pasaportlar” başlıklı 14″üncü maddesinde; “Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; Diplomatik Pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir…” hükmüne yer verilmiştir.

Bu kanuna göre hususi pasaport verilmesinde kadro derecesinin 1, 2 ve 3 olması oldukça önemlidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”na göre üniversite mezunu memurların 1″inci dereceye kadar yükselmesine herhangi bir engel bulunmamakla beraber, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince 1, 2, 3 ve 4″üncü dereceli memur unvanlı kadro ihdas edilmemiştir. Yani, her ne kadar üniversite mezunu olan memurların kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri, 657 sayılı Kanun”un 67″nci maddesine göre 1″inci dereceye kadar yükselebilse de kadro dereceleri 5″inci dereceden yukarıya çıkamamaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümde kadro derecesinin 1, 2 ve 3 olması gerektiği belirtildiğinden, kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin 1″inci derece olması nedeniyle Hususi Damgalı Pasaport(yeşil pasaport) alınması mümkün değildir.

Emekli memurlar yeşil pasaport alabilir mi?

5682 sayılı Kanun”un Ek 4″üncü maddesinde emekli olanlar ile görevden ayrılanların yeşil pasaport karşısındaki durumu izah edilmiştir.

Buna göre bu kanunun ek 4″üncü maddesinde; “Devlet memuru olarak 1″inci, 2″nci ve 3″üncü derece kadrolarda bulunup da Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı olan devlet memurları ile subay ve astsubayların taşıdıkları unvan ve/veya rütbeleri taşımakla beraber 1″inci, 2″nci ve 3″üncü derece kadroları almadan emekli olan veya ayrılanlardan devlet memuriyetindeki hizmet süreleri, taşıdığı unvan ve/veya rütbeleri itibariyle bugün Hususi Damgalı Pasaport almaya hak kazananlar emsal alınmak suretiyle bunlara da Hususi Pasaport verilir” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre ilkokul mezunu olup ta emekli olanlardan unvan itibarıyla emsalleri 1, 2 veya 3″üncü dereceli kadrolara atanlar dikkate alınarak ilkokul mezunu emeklilerin yeşil pasaport alma imkanı vardır diyebilir miyiz?

Madde dikkatli bir şekilde incelendiğinde olumlu cevap vermemiz mümkün değildir. Çünkü, bunların hiçbir şekilde 3″üncü dereceli kadroya atanma imkanı yoktur. Bunlar göreve 15″inci dereceden başlayıp, 7″nci dereceye kadar yükselebilirler. 657 sayılı Kanun”un 37″nci maddesi çerçevesinde ise 6″ncı dereceli kadroya yükselebilirler. Dolayısıyla maddenin unvan, hizmet süresi ve eğitim durumu olarak dikkate alınarak yorumlanması gerekmektedir. • yeşil pasaport kimlere verilir
 • yeşil pasaport şartları
 • yeşil pasaport kimler alabilir
yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...
Hangi memurlar ne zaman yeşil pasaport alabilir? yazısına yapılan yorumlar
 1. Anonim dedi ki:

  Babam emekli yeşil pasaport alabilir mi?

 2. SEVGİ BAKIRLI dedi ki:

  İstanbul Avcılar da oturuyorum Emekli sandığı EMEKLİSİYİM (KURUMUM TEDAŞ MANİSA / SOMA) YEŞİL PASAPORT İÇİN KIDEM YAZISINI NERDEN ALMALIYIM? YARDIMINIZA TEŞEKKÜR EDERİM.

 3. aydın keskin dedi ki:

  11 yıl kamuda çalıştım. kendi isteğimle ayrıldım. şu anda ”yapı denetim firmasında kontrol mühendisiyim”
  yeşil pasaport alabilir miyim?

 4. Anonim dedi ki:

  Merhabalar bi sorum olacak kiz kardesim ögretmenlik okudu su an atanmayi bekliyo nasil almanyaya getirebilirim basvuracagim yerler ve ne gibi seyler gerekli tesekkürler

 5. Mehmet dedi ki:

  Arkadaşlar merhaba, yeşil pasaport almak için hangi şartları taşımam gerekiyor? Ayrıca yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler hangileridir?

 6. m.alper dedi ki:

  halen memur olarak çalışmaktayım 2/2 derecesine geldim yeşil pasaport alabilirmiyim.?

 7. leyla hızel akdağ dedi ki:

  babam emekli yüksek okul üniversite mezunu 34 sene 6 ay 9 ün vazifeden sonra emekli olmuştur yeşil pasaport alabilirmiyiz

 8. hasan üstün dedi ki:

  alamazsınız yok size yeşil pasaport felan ne işiniz var. :)))

 9. bakiye derse eşim belediye demimar olarak çalışıyor pasaport için evraklarımızla gereken bilgilerimizi önce eşime sonrahanımı olarak bana tahsil durumumu sordukllarında eşimin zannederek ünüveste diye söyledim eşlerede verilen yeşil pas dedi ki:

  Bakiye derse

 10. ertretre dedi ki:

  yukarıda nasıl alınacağı yazılmış ne hikmetse herkes tekrar nasıl alacağını sormuş komik 🙂

 11. Cumhur Ilgaz dedi ki:

  Kamu Kurumundan (SSK) 1/3 den emekli oldum.
  Tüm SGK aynı çatı altında toplandığına göre yeşil pasaport almamız mümkün mü.?

 12. Samiye dedi ki:

  Rahmetli babam yeşil pasaport sahibi idi. Ben ssk emeklisiyim . Babamdanda yetim aylığı alıyorum.Bu durumda yeşil pasaport alabilirmiyim..?

 13. şeref HÜSREV dedi ki:

  24 Şubat1998 yılında Bursa Valiliğinden almış olduğum 13-1192-98 sayılı yeşil pasaportumu son olarak tarihten beş ay önce uzatmak üzere Rize İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne tarihten beş ay önce yaptığım müracaatta ortaokul mezunu olduğum için pasaportumun iptal olduğunu uzatma imkanı olmadığını sölediler acak bugüne kadar internet üzerinden yaptığım takıpte orta okul mezunlarına önceden verlmiş pasaportların uzatılmayacağına dair bir bilgiye ulaşamadım konu ile ilgili 05322082726 nolu telefonuma veya cafecisem70@hotmail adresime bilgi aktarılmasını saygı ile arz ederim

 14. hakan dedi ki:

  Ben sözleşmeli jandarma uzman çavuşum yeşil pasaport ala biliyormuyum bilgiai olan bana yaza bilirmi tesekürler

 15. cemil dedi ki:

  2005 yılında 1/1.dereceden emekli oldum.göstergem 1600 yeşil pasaport alabilir miyim.Yardımcı olursanız sevinirim.

 16. Ulker dedi ki:

  Rahmetli babam yeşil pasaport sahibi idi. Ben calismiyorum .annemle yasiyorum Babamdanda yetim aylığı alıyorum.Bu durumda yeşil pasaport alabilirmiyim..?

 17. Hüseyin AYDIN dedi ki:

  Kadrom 5 derecem 2/4 den emekli oldum yeşil pasaport alabilirmiyim

 18. Ahmet artanlar dedi ki:

  Ortaokul mezunuyum 32 yıl devlet memurluğu yaptım 5 derecenin 9 kademesinde emekli oldum yeşil pasaport alabilirmiyim

 19. nurten dedi ki:

  merhabalar emekli devlet memmuruyum fakat ünvan olarak yardımcı hizmetler yazıyor 3/3 yüm bu durumda yeşil pasaport almaya hak kazanıyormıyum