Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Uzman Tabip Alımı

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MUVAZZAF UZMAN TABİP SUBAY BAŞVURU KILAVUZU

TEMİN YAPILACAK İHTİSASLAR

İç Hastalıkları Uzmanı

Kardiyoloji Uzmanı

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Radyoloji Uzmanı

Üroloji Uzmanı

Kulak Burun Boğaz Uzmanı

Göz Hastalıkları Uzmanı

2013 YILI MUVAZZAF UZMAN TABİP SUBAY TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ (*)

S.Nu . Faaliyet Adı Yeri Tarihi
1. Başvuruların yapılması. İnternet ( www.tekok.edu.tr ) 28 Ekim 2013 –

02 Aralık 2013 08:00

2. Başvuruları kabul edilen adayların Yayımlanması. İnternet ( www.tekok.edu.tr ) 11 Aralık 2013
3. Yazılı Sınav. Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR 22 Aralık 2013 09:00
4. Yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve seçim aşamalarına çağrı tarihlerinin yayımlanması. İnternet ( www.tekok.edu.tr ) 02 Ocak 2014
5. Seçim Aşamaları. (**) (ön sağlık, fiziki yetenek değerlendirme testi, mülakat, nihai karar) Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR 21 Ocak 2014 23 Ocak 2014
6. Seçim aşamalarında başarılı olan adayların hastane muayene işlemleri. Hava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBUL 28 Ocak 2014

* Hava Kuvvetleri Komutanlığı, faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

**Her bir aday için bir gün sürecektir.

1. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

b. Hv.K.K.lığının ihtiyacı olan tıpta uzmanlık dallarından (İç Hastalıkları Uzmanı, Kardiyoloji Uzmanı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Radyoloji Uzmanı, Üroloji Uzmanı, Kulak Burun Boğaz Uzmanı, Göz Hastalıkları Uzmanı) birini, kendi nam ve hesabına bitirmiş olmak (03 Mart 2014 tarihine kadar uzmanlık eğitimini tamamlayacakların başvuruları da kabul edilecektir),

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 32 (01 Ocak 1981 ve daha sonra doğanlar) yaşından büyük olmamak,

ç. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi kanunda belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,

ç. Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilecekler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun %85 veya daha üstünde olması şarttır. Halen bu görevde bulunanlar ile askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenlerin ayrıca sıralı üstlerinden muvazzaf subay olmaya layık olduklarına dair yönetmelikte belirtilen olumlu nitelik belgesi (İndirmek için tıklayınız.) almış olmak,

d. Hakkında “Yedek Subay Olamaz.” kararı bulunmamak,

e. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

f. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

ğ. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak,

g. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği sağlık kriterlerini karşılamak ve boyu en az 168 cm. olmak.

2. BAŞVURU SEKLİ VE TARİHİ:

a. Nitelikleri uygun olan adayların başvurularını sadece internet yolu ile www.tekok.edu.tr adresine en geç 02 Aralık 2013 saat: 08.00’a kadar yapmaları gerekmektedir.

b. Başvuru tarihini geçiren ve nitelikleri uygun olmayanların müracaatlarına kesinlikle işlem yapılmayacaktır.

c. Sınav ve seçim aşamaları tarihleri faaliyet takviminde bildirilmiş olup, adayların adreslerine çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Bu sebeple internet adresimizi takip etmeniz mağduriyetinizi engelleyecektir.

ç. Başvuru, sınav, seçim aşamaları ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.tekok.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

3. SINAV VE SEÇİM AŞAMALARI:

Genel kültür ve genel yetenek yazılı sınavları 22 Aralık 2013 Pazar günü saat 09:00’da Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR’de yapılacak olup, tespit edilen baraj notu ve üzerinde not alan adaylar, 21 – 23 Ocak 2014 tarihleri arasında bir gün süreyle yapılacak olan seçim aşamalarına (ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik değerlendirme testi, mülakat ve nihai karar komisyonu) katılabileceklerdir.

Adaylar daha sonra, sevk edilecekleri Hava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBUL hastanesinden “Tabip Sınıfında Muvazzaf Subay Olur” kurul kararlı sağlık raporu aldıkları ve haklarında yapılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanması halinde asıl/yedek listede kendilerine yer bulabileceklerdir.

NOT: Adayların ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlar (KPDS,ÜDS, vb.) ile 2011 ve 2012 yılı Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) ve 2013 yılı YDS ingilizce yabancı dil notları performans puanı hesaplamasında dikkate alınacaktır.

Bu kılavuz genel bilgi amaçlı hazırlanmış olup Hava Kuvvetleri Komutanlığının her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...