Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Astsubayı Alımı

Türk Hava KuvvetleriHava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Bando Astsubay Alım İlanı. Sözleşmeli Bando Astsubayı ilanına başvuru yapmadan önce lütfen başvuru kılavuzunu okuyunuz.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLI’ĞINDAN SÖZLEŞMELİ BANDO ASTSUBAYI BAŞVURU KILAVUZU 2014

Başvurular: 12 Mart – 12 Mayıs 2014 (08.00)

DİKKAT! Bu kılavuzu okumadan başvuru işleminizi yapmayınız.

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur.

İÇİNDEKİLER

Sıra Nu. Başlık Sayfa Nu.
1. Faaliyet Takvimi 3
2. Başvuru İçin Adaylarda Aranacak Nitelikler 3
3. Başvuru Şekli ve Tarihi 4
4. Yazılı Sınav 5-6
5. Seçim Aşamaları 7-11
a. Ön Sağlık Muayenesi 9
b. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi 10
c. Kişilik Testi 10
ç. Mülakat 10-11
d. Nihai Karar Mülakatı 11
e. Hastane Sevk 11
f. Değerlendirme 11
g. Sonuçlarının İlanı ve Astsubaylığa Kabul İşlemleri 11
6. Uyarılar 12
7. Bando Astsubay Mülakat Tanıtım Kartı 13
8. Yükümlülük Belgesi 14
9. Nitelik belgesi 15-17
10. Boy Kilo Tablosu 18
11. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi Tablosu 19
12. Ulaşım Bilgileri 20

1. FAALİYET TAKVİMİ (*):

S.Nu. Faaliyet Adı Yeri Tarihi
1. Başvuruların yapılması. İnternet (www.tekok.edu.tr) 12 Mart 2014 12 Mayıs 2014 Saat 08.00’e kadar
2. Başvurusu kabul edilen adayların ilanı edilmesi. İnternet (www.tekok.edu.tr) 28 Mayıs 2014 Saat 17:00’dan sonra
3. Yazılı Sınav Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR 11 Haziran 2014
4. Yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve seçim aşamalarına çağrı yapılması. İnternet (www.tekok.edu.tr) 11 Haziran 2014
5. Seçim Aşamaları Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR 12 Haziran 2014
6. Seçim aşamalarında başarılı olan adayların hastane muayene işlemlerinin yapılması. Hava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBUL 13 Haziran 2014
7. Asil ve yedek aday isim listelerinin duyurulması. İnternet (www.tekok.edu.tr) 15 Eylül 2014
8. Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitiminin başlaması. Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR Aralık 2014

* Hava Kuvvetleri Komutanlığı, başvuru kılavuzunda ve faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

b. Kaynak olarak belirtilen en az dört yıl süreli konservatuar, güzel sanatlar fakülteleri ve eğitim fakültelerinin müzik ile ilgili fakülte/yüksekokullardan birini kendi nam ve hesabına bitirmiş olmak (01 Aralık 2014 tarihine kadar mezun olacakların başvuruları da kabul edilecektir),

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi yedi yaşını (01 Ocak 1987 ve daha sonra doğanlar) bitirmemiş olmak,

ç. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi kanunda belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,

d. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

e. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

f. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak,

g. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği sağlık kriterlerini karşılamak ve boyu en az 168 cm. olmak.

3. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:

a. Nitelikleri uygun olan adayların başvurularını, www.tekok.edu.tr internet adresi kanalı ile ve en geç 12 Mayıs 2014 saat 08.00’a kadar yapmaları gerekmektedir.

b. Başvuru tarihini geçiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına kesinlikle işlem yapılmayacaktır.

c. Sınav ve seçim aşamaları tarihleri faaliyet takviminde bildirilmiş olup, adayların adreslerine, ayrıca bir çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Bu sebeple internet adresimizi takip etmeniz mağduriyetinizi engelleyecektir.

ç. Başvuru, sınav, seçim aşamaları ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.tekok.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

4. YAZILI SINAV:

Hv.Tek.Okl.K.lığı tarafından; adayların başvuruları incelenir ve başvuru kriterlerini sağlayan adaylara, genel kültür, genel yetenek yazılı sınavları ile uygulamalı meslek bilgisi sınavına katılmak üzere www.tekok.edu.tr internet üzerinden çağrı yapılır.

Başvurusu kabul edilen ve kendilerine internet kanalıyla bildirilen adayların yazılı sınavları; 11 Haziran 2014 Çarşamba günü Hava Teknik Okullar Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)’nda, bir günde tamamlanacak şekilde toplu olarak icra edilir.

Genel Kültür ve Genel Yetenek Yazılı (Çoktan Seçmeli Test) ve Meslek Bilgisi Uygulama Sınavları ile İlgili Esaslar:

Genel kültür bilgisi yazılı sınav soruları çoktan seçmeli (elli soru) olacak şekilde hazırlanmaktadır.

a. Genel kültür yazılı sınav soruları;

(1) Atatürkçülük,

(2) Türk devlet hayatı,

(3) Fikir hayatı,

(4) Ekonomik hayatı,

(5) Atatürk İlke ve İnkılâpları,

(6) İnkılâp Tarihi,

(7) T.C. Anayasası,

(8) Uluslararası kurumlar ve antlaşmalar (NATO, AB, Birleşmiş Milletler, vb.),

(9) Türkiye Coğrafyası,

(10) Türkiye ve dünya ile ilgili güncel konular,

(11) Devletler Hukuku konularından oluşmaktadır

b. Genel yetenek sınavı, sözel ve sayısal yetenek olmak üzere iki bölüm hâlinde yirmi beşer sorudan oluşarak, her iki yetenek bölümünde de adayların sözel, sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerileri ölçülür. Genel yetenek yazılı sınav soruları;

(1) Sözel Yetenek (yirmi beş soru),

(2) Sayısal Yetenek (yirmi beş soru) konularından oluşmaktadır.

c. Meslek bilgisi uygulama sınavı ise adayların uygulamalı olarak (adaylar kendi müzik aletlerini yanlarında getirebileceklerdir) meslek bilgilerini ölçecek şekilde icra edilecektir.

Meslek bilgisi uygulama sınavları adayların tercih edecekleri;

(1) Klarnet (Mib-Sib-Bas),

(2) Fagot,

(3) Kornet-Trompet-Büğlü,

(4) Trombon-Bas Trombon,

(5) Piano,

(6) Bateri,

(7) Gitar, Kontrbas bölümleri ile ilgili olarak yapılır.

Adaylar şu eserleri başarı ile icra etmelidir;

1) Kendi seçecekleri bir etüt,

2) Kendi seçecekleri bir sonat, konçerto veya parça,

3) Gam,

4) Deşifre (Sınav komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek)

5. SEÇİM AŞAMALARI:

a. Yapılan sınavlar sonrasında her bir sınav için ayrı ayrı olmak üzere, tespit edilen baraj notu ve üzerinde not alan adaylar12 Haziran 2014 Perşembe günü yapılacak olan seçim aşamalarına katılabileceklerdir.

Bando Astsubay seçim aşamaları:

(1) Ön sağlık muayenesi,

(2) Fiziki yeterlilik değerlendirme testi (FYDT),

(3) Kişilik değerlendirme testi,

(4) Mülakat,

(5) Nihai Karar Kurulu,

(6) Değerlendirme işlemlerinden oluşmaktadır.

b. Seçim aşamalarına gelirken beraberinizde;

(1) Mülakat Tanıtım Kartı (Kendi el yazınız ve mavi tükenmez kalem ile okunaklı bir şekilde doldurulacaktır.),

(2) Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi,

(3) Üniversitede okuduğunuz süre ve dersleri gösteren, onaylı not durum belgesi/transkript (4’lük sisteme çevrilmiş örnek: 3.56),

(4) Mezun olduğunuz üniversiteden alınan diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi (öğrenimini yurt dışında bitirenler için, bu okullara ait denklik belgesi),

Diplomanız bulunmuyor ise mezun olduğunuz üniversiteden alınan geçici mezuniyet belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi,

Diploma ve geçici mezuniyet belgeniz de bulunmuyor ise mezun olacağınız üniversite tarafından onaylı ve 01 Aralık 2014 tarihine kadar mezun olacağınızı gösteren öğrenim durum belgesi ve bir adet fotokopisi,

(5) Son üç ay içerisinde çektirdiğiniz 4.5 x 6 cm. ebadında, arkasında kırmızı zemin bulunan sekiz adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların bir adedi yüzün tamamı görünecek şekilde (en 2,5 x boy 3 cm boyutlarında) kesilecektir. Fotoğrafların arkasına adayın T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı tükenmez kalem ile yazılacak ve bir mektup zarfının içerisine konularak, poşet (şeffaf plastik cep) dosya içerisinde, ağzı üste gelecek şekilde kenarından telli dosyaya takılacaktır.),

(6) Askerlik yükümlülüğünü tamamlayanlar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi,

(7) Askerliğini yapmakta olanlar için nitelik belgesi ve görev yazısı (sicil amiri tarafından onaylanmış görev yerini ve rütbesini belirten resmi belge),

(8) ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen, 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait, yabancı dil sınav (KPDS,ÜDS, vb.) sonucunu gösterir belgenizin aslı veya internet çıktısı,

(9) Varsa bir yıldan az olmamak kaydıyla çalıştığınız işyerini ve görevinizi belirten belge (Staj hariç olmak üzere, çalışmış olduğunuz özel ya da kamu kurumundan çalışma süresini ve görevini gösterir SGK internet çıktısıdır.),

(10) Yükümlülük belgesi,

(11) Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi sırasında kullanmanız için spor şortu, spor ayakkabısı, havlu ve ıslak mendil getirmeniz gerekmektedir.

c. Belgeleriniz, bir adet mavi renkli plastik telli (şeffaf plastik cep) dosya içerisine, b maddesinde belirtilen sıra ile takılacaktır.

ç. Belgelerinizin eksik olması veya durumunuzun giriş koşullarına uygun olmaması halinde, seçim aşamalarına katılmanız mümkün olmayacaktır. Seçim aşamalarına gelmeden önce başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığınızı, internetten yapılan uyarıları ve belgelerinizi bir kez daha kontrol ediniz. Belgelerinizin asıllarının yanında fotokopilerini de getirirseniz belgelerinizin asılları size iade edilecektir.

d. Yukarıda yazılı olanlar haricinde farklı bir malzemeye ihtiyacınız olmayacaktır.

e. Hastane sevk aşamasından sonra yapılacak olan güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması büyük önem arz etmektedir.

6. ÖN SAĞLIK MUAYENESİ:

Ön sağlık muayenesi; seçim aşamalarına katılan adayların fiziki muayene ve basit tetkiklerle kolayca tespit edilebilen fiziksel veya diğer sağlık problemlerini belirlemek ve FYDT aşamasında adayın herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmaması için yapılan genel bir sağlık kontrolüdür. Ön sağlık muayenesinde adayların beş temel konuda değerlendirilmesi yapılmaktadır:

a. Boy ve Kilo Ölçüm İstasyonu:

Bu istasyonda adayların boy ve kiloları ölçülür. Boy alt ve üst sınırları TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince (TABLO-1’e bakınız.) ilan edilir. Bu sınırlara göre adayların boy-kilo oranları, değerlendirilir ve sağlıklı bir boy-kilo oranına sahip olup olmadıkları tespit edilir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız olarak, sadece şort ve tişört ile yapılır.

b. Tansiyon Ölçüm İstasyonu:

Bu istasyonda adayların tansiyonları ölçülür. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince standartlar dışındaki adaylar elenir. Tansiyonu ilk ölçümde, standarttan yüksek veya düşük olan adaylar, ölçümün yapıldığı salonda belirli bir süre (en fazla 30 dk.) istirahat ettirilir. İstirahat sonunda yapılan ölçümde standart içinde kalan adaylar diğer istasyonlara devam eder, diğerleri ise elenirler.

c. Renk Ayırt Etme/Renk Körlüğü Kusuru (Dischromatopsi) Tespit İstasyonu:

Bu istasyonda adayların renk ayırt etme kusurlarının olup olmadığı tespit edilir. Görevli uzman tabip tarafından renk ayırt etme ve renk körlüğü kusuru tespit edilen adaylar elenir.

ç. Ağız, Diş ve Çene Yapısını Kontrol İstasyonu:

Bu istasyonda diş tabibi tarafından adayların ağız, diş ve çene yapıları incelenir. Adayların fonasyon, konjenital anomaliler (doğuşsal eksiklik ve bozukluklar), ön dişlerde diestema (dişler arası boşluk), ortodontik anomaliler (açık kapanış, derin kapanış, sınıf 2, sınıf 3 kapanış, çapraşıklık vb.), diş eti hastalıkları, çene eklemi bozuklukları, diş yüzeyinde kalıcı renk değişiklikleri, ağız içi dokularda hijyen bozukluğu ve enfeksiyon odakları (apikal lapse, apikal fistül, kist vb.), diş noksanlığı (konjenital veya diş çekimine bağlı) ve diş çürükleri (estetik, fonasyon ve hijyen açısından değerlendirilir.) olup olmadığı değerlendirilmektedir.

d. Genel Fiziki Muayene İstasyonu:

Bu istasyonda adayların; genel fiziki yapıları, fıtık, ameliyat izi, çiçek bozuklukları, ciltte bulunan lekeleri, çil, yanık izleri gibi genel görünümdeki anormallikleri, göğüs kafesi veya omurgasında şekil bozukluğu, iskelet bozukluğu, vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici tatuaj, göz estetiğini bozucu yara, kellik, cilt hastalığı, düztabanlık ve vücut yapısının TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenmiş standartlar içinde olup olmadığı incelenir.

Ön sağlık muayenesi sonuçları İKDSY K.lığı temsilcilerinden oluşan “Sonuç Tebliğ Komisyonu” tarafından adaylara sözlü olarak bildirilir. Elenen adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden, ön sağlık muayenesi itiraz dilekçesi ile sonuç tebliğ komisyonuna iletir. Ön Sağlık Muayenesi İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu itiraz taleplerini inceler ve aynı gün içerisinde kararını verir. İtiraz talepleri uygun görüldüğü takdirde tekrar incelenmek üzere, ilgili istasyona gönderilir. İtiraz muayenesi sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

Adayların diğer Kuv.K.lıkları adına sevk edildikleri muayene merkezleri veya askerî hastanelerden son altı ay içinde almış oldukları olumlu sağlık raporlarının, Ön Sağlık Muayene Komisyonu Başkanı tarafından, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Sınıflandırma Çizelgelerinde bulunan koşulları sağlayıp sağlamadığı değerlendirilir. Adayın sınıfındaki koşulları taşıdığı takdirde tekrar hastaneye sevk edilmeyerek almış olduğu rapor kabul edilir.

7. FYDT:

FYDT, bando sınıfı sözleşmeli astsubay adayları için şınav, mekik ve 400 m. koşu branşlarında yapılır. Branşlara göre derece, puan ve barajlar adaylar için TABLO-2’de gösterilmiştir. Değerlendirmede her bir branştan 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılırlar. Herhangi bir branştan 40’ın altında puan alan adaylar, diğer istasyonlara devam edemeyerek elenirler. Değerlendirme puanı, anılan üç branştan elde edilen puanların aritmetik ortalamasıdır.

Adayların, FYDT için yanlarında spor malzemeleri bulundurmaları gerekmektedir (spor şortu, spor ayakkabısı, spor fanilası, ıslak havlu vs.). FYDT’ye katılacak adaylar, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle tüm seçim aşamaları süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

FYDT sonuçları İKDSY K.lığı temsilcilerinden oluşan “Sonuç Tebliğ Komisyonu” tarafından adaylara sözlü olarak bildirilir. Elenen adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden, “Astsubay Adayı FYDT İtiraz Dilekçesi” ile sonuç tebliğ komisyonuna iletir. FYDT İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu itiraz taleplerini inceler ve aynı gün içerisinde kararını verir. İtiraz talepleri uygun görüldüğü takdirde tekrar incelenmek üzere aday, ilgili istasyona gönderilir. İtiraz muayenesi sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

8. KİŞİLİK TESTİ:

Kişilik değerlendirme testi, seçim aşamalarına katılan tüm adaylara uygulanmaktadır. Kişilik değerlendirme testi sonuçlarına göre aday hakkında başarılı ya da başarısız değerlendirmesi yapılmaz. Mülakat sırasında kişilik değerlendirme testi sonuçlarının doğrulanmasına yönelik olarak adaya sorular yöneltilerek, adayın kişilik yapısı değerlendirilir.

9. MÜLAKAT:

Mülakat; astsubay adayının test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, önceden planlanmış, yüz yüze ve sözlü iletişim gerektiren, farklı ve öznel bilgileri edinmek üzere soru cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

Mülakat komisyonları, mülakat teknikleri konusunda eğitim/kurs almış, konusunda uzman ve tecrübeli personelden oluşturulmaktadır. Adayların duyuşsal alanlarına ait niteliklerin değerlendirildiği bir aşamadır. Kurul üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirmekte olup, yapılan değerlendirme sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve yukarısında puan alanlar başarılı olmuş sayılırlar.

Mülakat komisyonu sonuçları İKDSY K.lığı temsilcilerinden oluşan “Sonuç Tebliğ Komisyonu” tarafından adaylara sözlü olarak bildirilir. Elenen adaylardan itiraz etmek isteyenlerin talepleri, aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden astsubay adayı, mülakat itiraz dilekçesi ile sonuç tebliğ komisyonuna iletir. Mülakat İtiraz İnceleme Komisyonu itiraz taleplerini inceler ve aynı gün içerisinde kararını verir. İtiraz talepleri uygun görülen adaylar Nihai Karar Kurulu Komisyonuna sevk edilir.

10. NİHAİ KARAR KURULU:

Nihai Karar Kurulu; seçim aşamalarında başarılı olanlar ile mülakat kararına yapılan itirazı Mülakat İtiraz İnceleme Komisyonu tarafından uygun görülen adayların, Hv.K.K.lığına uygun bir personel olup olamayacağının değerlendirmesinin yapılarak, aday hakkında nihai kararın verildiği komisyondur. Nihai Karar Kurulu Komisyonunun kararı kesindir, itiraz edilemez.

Nihai Karar Kurulu Komisyonu sonuçları, İKDSY K.lığı temsilcilerinden oluşan “Sonuç Tebliğ Komisyonu” tarafından adaylara sözlü olarak bildirilir. Haklarında “Uygundur.” kararı verilen adayların, güvenlik soruşturması için gerekli formları doldurulur ve hastaneye sevk işlemleri yapılır. Haklarında “Uygun Değildir.” kararı verilen adayların, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeden ayrılmaları sağlanır.

11. HASTANE SEVK:

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar daha sonra, sevk edilecekleri Hava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBUL muayene merkezinden “Bando Sınıfında Sözleşmeli Astsubay Olur” kurul kararlı sağlık raporu aldıkları ve haklarında yapılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanması halinde asıl/yedek listede kendilerine yer bulabileceklerdir.

12. DEĞERLENDİRME:

Adaylar; Öğrenim Durum Puanı, Askerlik Durumu, Mesleki Tecrübe, Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi Puanı, KPDS/YDS notu, Genel Kültür ve Mesleki Uygulama Sınavı Puanları ve Mülakat Puanının, belirlenen katsayılar ile çarpımının toplamı sonucunda elde edilen performans puanına göre değerlendirilmektedirler.

13. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE ASTSUBAYLIĞA KABUL İŞLEMLERİ:

Olumlu sağlık raporu alan adaylar, performans puanına göre asıl ve yedek olarak sıralanmakta ve Hava Kuvvetleri Komutanının onayına arz edilmektedir. Onayı müteakip değerlendirme sonuçları www.tekok.edu.tr internet sitesinden açıklanmaktadır.

Sözleşmeli astsubay adayları arasından güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlanan asıl adaylara katılış yapmak ve ön sözleşme imzalamak üzere Hava Teknik Okullar Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)’nda icra edilen “Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi”ne katılmak üzere www.tekok.edu.tr internet sitemiz üzerinden çağrı yapılmaktadır.

14. UYARILAR:

Başvuruda bulunan adayların, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin işlemlerinin hangi aşamasında olursa olsun, işlemleri iptal edilecektir.

NOT 1: Adayların ÖSYM tarafından yabancı dil bilgisi açısından eş değerliği kabul edilen sınavlar (KPDS,ÜDS, vb.) ile 2012 yılı Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) ve 2013, 2014 yılları YDS yabancı dil notları, performans puanı hesaplamasında dikkate alınacaktır.

NOT 2: Başvurularda adayların vereceği beyanlar esas olup, bu beyanların eksik ya da hatalı bilgi içermesi durumunda, adaylık işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uygulanacaktır.

NOT 3: Sınav sonuçları ile ilgili tüm duyurular www.tekok.edu.tr internet sitemizden yapılmakta olup, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmamaktadır. Bu nedenle temin sürecinin tüm aşamalarında internet sitemizi takip etmeniz mağdur olmanızı engelleyecektir.

BANDO ASTSUBAY MÜLAKAT TANITIM KARTI

BANDO ASTSUBAY MÜLAKAT TANITIM KARTI

ADAYA AİT BİLGİLER

AİLESİNE AİT BİLGİLER
Adı ve Soyadı : T.C. Kimlik Numarası : Doğum Yeri ve Tarihi : Terhis Tarihi : Medeni Hali : Boyu, Kilosu : Halen Oturduğu Adres : Askerlik Yaptı İse Birliği : Ask. Baş. Tarihi, Sınıf, Dönem : Fotoğraf Adı ve Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri Mesleği
Babası
Annesi
Eşi
Kardeşleri 1
Kardeşleri 2
Kardeşleri 3
HAKKINDA BİLGİ VEREBİLECEK KİMSELER
OKUL DURUMU Adı ve Soyadı Mesleği Adresi Telefon Nu.
Bitirdiği Okulların Adı Bitirdiği Tarih Derecesi Kaybı Olup Olmadığı
1.
2. Özel Notlar (Kısa Özgeçmiş Kişisel Özellikleri Hobileri, Son Okuduğu Kitap vb.)
3.
4.
Lisansüstü Öğrenim Durumu: Bitirdiği Yabancı Diller ve Derecesi: Görülen Kurs ve İlave Eğitimler:
Öğrenim Devresinde Sivil ve Askerî Okullardan İlişiğinin Kesilip Kesilmediği
Askerlik İşlemleri Sırasında “Bakaya” veya “Yoklama Kaçağı”’ Olup Olmadığı
Adli Sicil Kaydı, Mahkûmiyet veya Beraatla Sonuçlanan Davası Olup Olmadığı
Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Olup Olmadığı
Geçirdiği Önemli Hastalıklar ve Ameliyatlar
Varsa Çalıştığı İş Yeri Bu tabloda yer alan bilgilerim eksiksiz ve doğrudur. Bilgilerimin eksik ya da yanlış olmasının ortaya çıkması halinde kazanılmış tüm haklarımı kaybedeceğimi kabul ediyorum . İMZA.

* NOT: Tablo aday tarafından kendi el yazısı ile okunaklı bir şekilde doldurulacak ve yer kalmadığı takdirde kartın arkası da kullanılabilecektir. Kardeşler 18 yaşından büyükse bilgileri yazılacaktır.

TARİH:12/06/2014

HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞINA

GAZİEMİR/İZMİR

(İNSAN KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME SEÇME VE YERLEŞTİRME KOMUTANLIĞI DİKKATİNE)

Hv.K.K.lığı bando astsubay temin faaliyetleri ile ilgili olarak; seçim aşamaları süresince karşılaşacağım herhangi bir olumsuz olayda (sağlık sorunu, kaza, düşme vb.) her türlü sorumluluğun şahsıma ait olduğunu, Hava Teknik Okullar Komutanlığı başta olmak üzere ilgili devlet kurum ve kuruluşlarından herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı arz ederim.

ADAYIN

İmzası :

Adı Soyadı :

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY OLMAYA İSTEKLİ UZMAN ERBAŞLAR İLE KISA DÖNEM ERBAŞ VE ERLER İÇİN DÜZENLENECEK NİTELİK BELGESİ

Evli ise Eşinin Fotoğrafı Resmî Mühür ve İmza
Kendisinin Fotoğrafı Resmî Mühür ve İmza

Adı ve Soyadı : Sınıf ve Rütbesi : Görev Yeri : Dönemi veya Tertibi : Sicil Numarası : Nasbı :

SIRA NU. NİTELİKLER SİCİL ÜSTLERİ
1’İNCİ ÜST 2’NCİ ÜST 3’ÜNCÜ ÜST
1 Genel görünüşü, temizliği, kılık kıyafeti, tavır ve hareketleri
2 Ahlak, seciye ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hâl sahibi olması
3 Askerî ruhu, disiplini ve itaati, her türlü tesire rağmen muhafaza edecek şekilde benimsemesi
4 Uzman erbaşların hizmet süresi içinde almış olduğu sicil ortalamasının sicil tam notunun % 85 ve üzerinde olup olmadığı
5 Çalışkanlığı, azim ve iradesi, soğukkanlılığı ve durumlara uyma yeteneği
6 Güvenilme ve sadakati
7 Görevindeki titizliği ve sorumluluğu benimsemesi
8 Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü
9 Mesleki bilgisi, genel kültür ve terbiyesi
10 Zekâ, kavrama ve anlayış (muhakeme) yeteneği
11 İrade, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneği
12 Muhite intibak, arkadaş edinme, kendini sevdirme ve kabul ettirme yeteneği
13 Eşinin ve ailesinin sosyal yapısı
14 Yıkıcı, bölücü ve ideolojik faaliyetlere eğiliminin olup olmadığı
15 “Atatürk İlkeleri”ne bağlılığı
16 Sözleşmeli astsubay olmasını engelleyecek hususlar
17 Komutanlık ve amirlik yapabilme, astsubay olabilme niteliği
18 Sözleşmeli astsubaylığa alınmasının uygun olup olmadığı
SİCİL ÜSTELRİNİN İmza ve Resmî Mühür : Adı ve Soyadı : Sınıf ve Rütbesi : Sicil Numarası : Görevi :

NOT : Niteliklerin doldurulması aşağıdaki doldurma talimatına uygun olarak yapılacaktır.

SÖZLEŞMELİ SUBAY VEYA ASTSUBAY OLMAYA İSTEKLİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREVLİ SİVİL MEMUR VE İŞÇİLER İÇİN DÜZENLENECEK NİTELİK BELGESİ

Kendisinin Fotoğrafı Resmî Mühür ve İmza
Evli ise Eşinin Fotoğrafı Resmî Mühür ve İmza

Adı ve Soyadı : Sınıf ve Rütbesi : Görev Yeri : Dönemi veya Tertibi : Sicil Numarası : Nasbı :

SIRA NU. NİTELİKLER SİCİL ÜSTLERİ
1’İNCİ ÜST 2’NCİ ÜST 3’ÜNCÜ ÜST
1 Genel görünüşü, temizliği kılık kıyafeti, tavır ve hareketleri
2 Ahlâk, seciye ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hâl sahibi olması
3 Askerî ruhu, disiplini ve itaati, her türlü tesire rağmen muhafaza edecek şekilde benimsemesi
4 Sivil memur veya işçi olarak görev yaptığı süre içinde, almış olduğu sicillerin ortalamasının, sicil tam notunun %85 ve üzerinde olup olmadığı
5 Çalışkanlığı, azim ve iradesi, soğukkanlılığı ve durumlara uyma yeteneği
6 Güvenilme ve sadakati
7 Görevinde titizliği ve sorumluluğu benimsemesi
8 Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü
9 Mesleki bilgisi, genel kültür ve terbiyesi
10 Zekâ, kavrama ve anlayış (muhakeme) yeteneği
11 İradesi, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneği
12 Muhite intibak, arkadaş edinme, kendini sevdirme ve kabul ettirme yeteneği
13 Eşinin ve ailesinin sosyal yapısı
14 Yıkıcı, bölücü ve ideolojik faaliyetlere eğiliminin olup olmadığı
15 “Atatürk ilkeleri”ne bağlılığı
16 Sözleşmeli subay veya astsubay olmasını engelleyecek hususlar
17 Komutanlık ve amirlik yapabilme, subay veya astsubay olabilme niteliği
18 Sözleşmeli subaylığa veya astsubaylığa alınmasının uygun olup olmadığı
SİCİL ÜSTELRİNİN İmza ve Resmî Mühür : Adı ve Soyadı : Sınıf ve Rütbesi : Sicil Numarası : Görevi :

NOT : Niteliklerin doldurulması aşağıdaki doldurma talimatına uygun olarak yapılacaktır.

NİTELİK BELGESİ DOLDURMA TALİMATI

1. Sorular; birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri tarafından “Evet”, “Hayır”, “Çok İyi”, “İyi”, “Orta”, “Zayıf”, “Vardır.”, “Yoktur.” şeklinde açık olarak cevaplandırılacak, varsa not düşülerek gerekli belgeler eklenecektir.

2. “Sözleşmeli astsubaylığa alınmasının uygun olup olmadığı” hanesi (18’inci hane) “Uygundur.” veya “Uygun değildir.” şeklinde doldurulacaktır.

3. Doldurulduğunda “ÖZEL” gizlilik derecesi verilecek ve MY 75-1(B) esaslarına uygun olarak zarflanacaktır.

TABLO – 1 Sözleşmeli Astsubay Adayları İçin Boy ve Kilo Oranları

Boy Ağırlık Üst Sınırı Ağırlık Alt Sınırı Boy Ağırlık Üst Sınırı Ağırlık Alt Sınırı
168 cm. 73 kg. 54 cm. 190 cm. 94 kg. 69 kg.
169 cm. 74 kg. 54 cm. 191 cm. 95 kg. 70 kg.
170 cm. 75 kg. 55 cm. 192 cm. 96 kg. 70 kg.
171 cm. 76 kg. 56 cm. 193 cm. 97 kg. 71 kg.
172 cm. 77 kg. 56 cm. 194 cm. 98 kg. 72 kg.
173 cm. 78 kg. 57 cm. 195 cm. 99 kg. 72 kg.
174 cm. 79 kg. 58 cm. 196 cm. 100 kg. 73 kg.
175 cm. 80 kg. 58 kg. 197 cm. 101 kg. 74 kg.
176 cm. 81 kg. 59 kg. 198 cm. 102 kg. 75 kg.
177 cm. 81 kg. 60 kg. 199 cm. 103 kg. 75 kg.
178 cm. 82 kg. 60 kg. 200 cm. 104 kg. 76 kg.
179 cm. 83 kg. 61 kg. 201 cm. 105 kg. 77 kg.
180 cm. 84 kg. 62 kg. 202 cm. 106 kg. 78 kg.
181 cm. 85 kg. 62 kg. 203 cm. 107 kg. 78 kg.
182 cm. 86 kg. 63 kg. 204 cm. 108 kg. 79 kg.
183 cm. 87 kg. 64 kg. 205 cm. 109 kg. 80 kg.
184 cm. 88 kg. 64 kg. 206 cm. 110 kg. 81 kg.
185 cm. 89 kg. 65 kg. 207 cm. 111 kg. 81 kg.
186 cm . 90 kg. 66 kg. 208 cm. 112 kg. 82 kg.
187 cm. 91 kg. 66 kg. 209 cm. 114 kg. 83 kg.
188 cm. 92 kg. 67 kg. 210 cm. 115 kg. 84 kg.
189 cm. 93 kg. 68 kg.

TABLO – 2 Sözleşmeli Astsubay Adayı Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi Kriterleri

Şınav (60 sn.) Yardımlı Mekik (60 sn.) 400 M. Koşu (sn.)
Tekrar 1 2 3 Tekrar 1 2 3 Derece Puan
40 100 50 100 70 100
39 98 49 98 71 95
38 96 48 96 72 90
37 94 47 94 73 85
36 92 46 92 74 80
35 90 100 45 90 75 75
34 88 97 44 88 76 70
33 86 94 43 86 100 77 65
32 84 92 42 84 99 78 60
31 82 90 41 82 97 79 55
30 80 88 40 80 95 80 50
29 78 86 39 78 93 81 45
28 76 84 38 76 91 82 40
27 74 82 37 74 89 83 35
26 72 80 36 72 87 84 30
25 70 78 100 35 70 85 85 25
24 68 76 97 34 68 83 86 20
23 66 74 94 33 66 79 87 15
22 64 72 91 32 64 77 88 10
21 62 70 88 31 62 75 89 5
20 60 68 85 30 60 73 90 0
19 58 66 82 29 58 71 100
18 56 64 80 28 56 69 98 NOT1: Değerlendirmede her bir branştan 40 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar. Herhangi bir branştan 40 altında puan alan adaylar diğer notlarına bakılmaksızın elenecektir. NOT 2: Değerlendirme puanı, anılan üç branştan elde edilen puanların aritmetik ortalaması olup, alacağınız her yüksek not, değerlendirme esnasında üst sıralarda yer almanızı sağlayacaktır.
17 54 62 77 27 54 67 96
16 52 60 74 26 52 65 93
15 50 58 72 25 50 63 90
14 47 56 70 24 48 61 87
13 44 54 68 23 46 59 84
12 41 50 66 22 44 57 81
11 38 48 64 21 42 55 78
10 35 46 62 20 40 53 75
9 32 44 60 19 38 51 72
8 29 40 55 18 36 49 70
7 26 35 50 17 34 47 67
6 23 30 45 16 32 45 64
5 20 25 40 15 30 43 62
4 15 20 30 14 27 41 60
3 10 15 20 13 24 39 58
2 5 8 10 12 21 35 56
1 1 1 1 11 18 33 54
10 15 31 52
9 12 29 50
17-25 YAŞ ARASI 1’İNCİ GRUP
26-30 YAŞ ARASI 2’NCİ GRUP
31- YAŞ ÜZERİ 3’ÜNCÜ GRUP
8 9 25 45
7 6 20 40
6 3 15 35
5 0 10 30
4 5 20
3 0 10

12. ULAŞIM BİLGİLERİ:

a. Seçim aşamaları için otobüsle İzmir’e gelen adaylar, otogardan Yeni Garaj–Gaziemir minibüslerine ya da belediye otobüslerine binerek, Gaziemir TANSAŞ durağında veya KİPA AVM durağında inebilirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İZBAN demiryolunun diğer istikametinde bulunan İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.

b. Hava yolu ile İzmir’e gelen adaylar ise, hava alanı içerisinde bulunan İZBAN metro trenine binip bir durak sonraki Sarnıç istasyonunda inerek STARWOOD yapı market tarafına ilerlemelidirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.

c. Adaylar taksi kullanmaları durumunda ise, Gaziemir KİPA AVM yanındaki Sarnıç köprüsünün hemen bitiminde sola dönülerek İZBAN metro treni Sarnıç istasyon durağı ve STARWOOD yapı market tarafına ilerlemelidirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.

ç. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, Gaziemir TANSAŞ veya KİPA AVM bölgesinden yaklaşık 1.500 metre uzaklıkta olup ulaşım krokisi aşağıda belirtilmiştir.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...