Hazine Müsteşarlığı Stajer Hazine Kontrolörlüğü Alımı

hazine müsteşarlığıHazine Müsteşarlığı hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler ve işletme mezunu 10 stajyer hazine kontrolörü alacak.

STJ. HAZİNE KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere en fazla 10 Stajyer Hazine Kontrolörünün alımı amacıyla Giriş Sınavı yapılacaktır. Giriş Sınavı; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’nca yapılacak “Yazılı” ve “Sözlü” sınavlardan oluşmaktadır. Giriş Sınavının yazılı aşaması 2 – 3 Kasım 2013 tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları dört ayrı bölümde yapılacaktır.

Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya dört yıllık yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

c) ÖSYM tarafından 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına göre KPSS P-40 puan türünden 80 (Seksen) ve üstünde puan almış olmak ile KPSS sınavında yabancı dilden (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az 60’ta 42 (%70) soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı KPDS’den (Kasım 2011, Mayıs 2012 ve Kasım 2012) ve YDS’den (Nisan 2013 ve Eylül 2013) aynı diller için en az (C) düzeyinde puan almak,

d) 01/01/2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

e) Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,

f) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,

g) Süresi içinde başvurmuş olmak.

Sınav Komisyonunca, başvuranlar arasından KPSS P-40 puan türüne göre puanı en yüksek 200 aday belirlenecek ve bu adaylar tebligat yoluyla ve/veya Hazine Müsteşarlığı internet sitesinde ilan edilmek suretiyle sınav yeri ve saatleri de belirtilerek Yazılı Sınava çağrılacaklardır.

Giriş Sınavına katılmak isteyenler; yükseköğrenim belgesi veya bitirme belgesinin, KPSS Sınav Sonuç Belgesinin, KPDS yada YDS Sınav Sonuç Belgesinin (yabancı dil seviyesini belgelemek için gerekiyorsa), T.C. Kimlik Numarasını içeren geçerli Kimlik Belgesinin asılları veya Kurulca onaylı suretleri ve fotoğraflı Aday Başvuru Formu ile Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’na müracaat edeceklerdir.

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına iki kez girip de kazanamamış olanlar, bir daha bu sınava katılamazlar.

Kurul ve sınav hakkında ayrıntılı bilgileri içeren Giriş Sınavı Broşürü ile Aday Başvuru Formu;

– Ankara’da “İnönü Bulvarı No:36, Kat:19 Emek/ANKARA” adresindeki Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’ndan,

– İstanbul’da “İstiklal Cad. Balo Sokak, Oyal Han No:2, Kat:7 Beyoğlu/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Grup Başkanlığı’ndan,

– (http://www.hazine.gov.tr) internet adresinden temin edilebilir.

– Ayrıca, sınav ile ilgili her türlü bilgi temini için (0312) 204 69 97 ve (0312) 204 66 07 no.lu telefonlar aranabilir.

Adayların, başvuru ve kayıt işlemleri için en son 11 Ekim 2013 Cuma günü Saat 18:00’e kadar “İnönü Bulvarı No:36, Kat:19 Emek/ANKARA” adresindeki Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Buna ilaveten isteyen adaylar 30 Eylül-11 Ekim 2013 tarihleri arasında http://www.hazine.gov.tr internet adresinden de elektronik ortamda başvuru yapabilirler. Her adayın iki başvuru yönteminden birini tercih etmeleri tavsiye olunur.  ilan.memurlaryurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...