Browsing Category

Banka İş İlanları

Banka İş İlanları,

Garanti Bankası 3000 personel alacak!

Garanti Bankası İnsan Kaynakları ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Erün, 39 yeni şube açacaklarını ve 3000 yeni personele ihtiyaç olduğunu söyledi.

Türkiye’nin öncü ve yenilikçi bankası olarak; gelişime açık, eğitimli, modern, yaratıcı ve iyi ahlaklı takım arkadaşlarına önem veriyoruz. Üniversite öğrencilerine yönelik etkinliklerimiz, staj programlarımız, yeni mezunlar ve deneyimli çalışanlar için alternatif iş olanaklarımızla Garanti’li bir kariyerin kapılarını açıyoruz.

Garanti Bankası personel alımı 2013 yılı içerisinde Garanti Bankası İnsan Kaynakları ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Erün 39 yeni şube açacaklarını ve 3000 yeni personele ihtiyaç olduğunu söyledi.

Garanti bankası iş başvurusu yaparak bankadaki olmak istediğiniz yeri belli edebilirsiniz.

MÜFETTİŞ YARDIMCISI

Nasıl Başvurulur?

Bankamızın yılda 1 kez açtığı “Müfettiş Yardımcısı” programına dahil olmak için Garantili Kariyer’de özgeçmişinizi oluşturarak, her yıl Mart ayında yayınlayacağımız ilanımıza online başvurmanız gerekmektedir.

Aranan Özellikler Analitik düşünen, Detaycı, Öğrenmeye ve gelişime açık, İletişimi kuvvetli, Takım çalışmasına yatkın, Farklı koşullara kolay uyum sağlayabilen, T.C. vatandaşı olan, 27 yaşını aşmamış, Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış ya da en az 1 yıllık erteletmiş olması, Yurtiçi / yurtdışı seyahat engeli bulunmayan, Sağlığı Türkiye’nin her yerinde ve yurtdışında görev yapmaya elverişli olan, 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin İstatistik bölümleri, Bankacılık ve Sigortacılık bölümü, Endüstri ve İşletme Mühendisliği bölümleri ya da (lisans diploması ayrımı olmaksızın) Ekonomi, İşletme/Finans konulu Yüksek Lisans programları ile bunlara eşdeğer oldukları yetkili makamlarca onaylanmış, Türkiye ve yabancı ülkelerdeki okullardan birini bitirmiş ya da Temmuz 2012′de diplomasını alacak olan, İyi derecede İngilizce bilen, TOEFL’dan min.75 puan almış ve belgesi Temmuz 2012 tarihine kadar geçerli olan adaylar Yabancı Dil sınavına alınmayacaklardır.

Bu adayların başvuru sırasında TOEFL alanını doldurmaları gerekmektedir. TOEFL belgesi olmayan ya da geçerlilik süresi Temmuz 2012 tarihinden önce dolmuş olan adaylar Yabancı Dil sınavına alınacaktır. Önceki dönemlerde açılmış olan Bankamız Müfettiş Yardımcısı / Management Trainee/ Sales Trainee sınavlarına bir kereden fazla katılmamış veya bankamız Müfettiş Yardımcısı alım sürecinde mülakatlardan elenmemiş olan.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı, bankamızın günlük faaliyetlerini bağımsız bir şekilde; banka ilke ve mevzuatlarında uygun olup olmadığını inceleme, izleme ve raporlama yetkisine sahiptir. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın misyonu, Bankamızın ve iştiraklerimizin operasyonel risklerini minumuma indirmektir. Kurul, faaliyetlerini teftiş, soruşturma ve inceleme çalışmaları şeklinde ve risk odaklı denetim anlayışı ile gerçekleştirir.

İşe Alım Süreci Sınav Uygulaması

Müfettiş Yardımcısı alım sınavı İstanbul ve Ankara ve İzmir’de yapılmaktadır ve 3 bölümden oluşmaktadır:
1. Genel Yetenek Sınavı
Genel yetenek sınavı çoktan seçmeli olarak yapılmakta ve aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
Sayısal kavrama testi Sözel kavrama testi
2. Genel Bilgi Sınavı
Genel bilgi sınavı çoktan seçmeli olarak yapılmaktadır.
Ekonomi
Mikro İktisat
Makro İktisat
Türkiye Ekonomisi
Uluslararası İktisat
Para-Banka-Kredi İşletme/Pazarlama
İşletme Ekonomisi
İşletme Finansmanı
Pazarlama Kavramları ve Teknikleri Hukuk
Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku
Ticaret Hukuku İstatistik
Olasılık Hesapları ve Olasılık Dağılımları
Veri Özetleme Yöntemleri
Örnekleme Dağılımları
Tahmin
Hipotez Sınama
Korelasyon ve Regresyon (Eşit Dağılım) Muhasebe/ Maliye
Genel Muhasebe
Banka Muhasebesi
Mali Tablolar Analizi
Maliye Politikası
Finansman Politikası
Kamu Bütçesi ve Türk Bütçe Sistemi
Vergi Sistemi

3. Yabancı Dil Sınavı
Yabancı dil sınavında İngilizce testi uygulanmaktadır. Yabancı dil sınavından alınan sonuç, daha sonra gerçekleştirilecek sözlü sınav aşamasının sonucu ile birlikte Bankamızda verilen yabancı dil tazminat derecesini belirleyecektir.
Mülakat Süreci

Sınav sürecinde başarılı olanlar, en az iki aşamadan oluşan mülakatlara davet edilirler. Son aşama olarak, adaylar Bankamız üst düzey yöneticilerinin katılacağı bir mülakata davet edilecektir.

Görev Teklifi ve Eğitim

Sınav ve mülakat süreçlerinde başarılı olan adaylara görev teklifi yapılır. Görev teklifini kabul eden adaylar, iki aylık yoğun bir eğitim programına katılırlar. Ayrıca, Müfettiş Yardımcıları bu süreç içerisinde birimlerde ve şubelerde kısa süreli staj yaptıktan sonra eğitim sürecinin bitmesi ile birlikte görevlerine atanırlar.

Kariyer Yolları

İki yıl boyunca Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, “Yetki Sınavı” na girerler ve başarılı olanlar “Yetkili Müfettiş Yardımcısı” unvanı alırlar. Yetkili Müfettiş Yardımcıları 1 yıl sonra, performansları doğrultusunda yeterlilik eğitim programına alınırlar. Eğitim sonrasında “Yeterlilik Sınavı”na girerler ve “Müfettiş” ünvanını alırlar. Müfettiş Yardımcıları kariyerlerine Teftiş Kurulu içerisinde veya banka birim ve şubelerinde devam etme şansına sahiptirler.
Ücret ve Haklar

BİLGİ SİSTEMLERİ DENETÇİSİ
Görev Tanımı

BDDK tarafından, düzenlemelerle bankalarda zorunlu hale getirilen Bilgi Sistemleri Denetimi, sektörde hızla gelişen bir iş alanı konumunu almıştır. Ülkemizde faaliyet gösteren bankaların büyük bir kısmında bilgi sistemleri denetim ekipleri bulunmakta ve bilgi sistemleri denetim faaliyetleri söz konusu ekiplerce yürütülmektedir.

Bankalar dışında GSM, otomotiv ve teknoloji şirketleri, finansal gruplar, bağımsız denetim ve danışmanlık şirketlerinin bünyesinde de çok sayıda Bilgi Sistemleri Denetçisi görev yapmaktadır.
Bilgi Sistemleri Denetimi, Bilgi Teknolojilerinde Yazılım, Veritabanı Yönetimi, Network Yönetimi, Güvenlik, İşletim Sistemleri ve benzeri alanlardan b,r veya bir kaçında uzmanlaşma yerine; bilgi teknolojileri alanlarının tamamına geniş bir bakış açısıyla hakim olma fırsatı sunmaktadır. Garanti Bankası genelinde teknolojinin var olduğu her alanda denetim mekanizmasının işletilmesi, Bilgi Sistemleri Denetçileri tarafından gerçekleştirilmektedir.
Garanti Bankası ve yurtiçi / yurtdışı iştiraklerinin genelinde Bankacılık Uygulamaları, Yazılımlar, Veritabanları, Güvenlik Altyapıları, İşletim Sistemleri, Ağ Sistemleri, Mantıksal Erişimler vb teknoloji unsurlarının işlerliği, uyumluluğu ve yeterliliği, Bilgi Sistemleri Denetçileri tarafından uluslararası standartlara uygun olarak denetlenmektedir.

Nasıl Başvurulur?

“Bilgi Sistemleri Denetçi Yardımcısı” programına dahil olmak için Garantili Kariyer’de özgeçmişinizi oluşturarak, ilanımıza başvurmanız gerekmektedir.
Adaylarda Aranan Özellikler: Analitik düşünen, Öğrenmeye ve gelişime açık, İletişimde başarılı, Ekip çalışmasına yatkın, Farklı koşullara kolay uyum sağlayabilen, 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin,
Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) bölümleri ya da (lisans diploması ayrımı olmaksızın) aynı bölümlerde yüksek lisans programları ile bunlara eşdeğer oldukları yetkili makamlarca onaylanmış, Türkiye ve yabancı ülkelerdeki okullardan mezun,
Çok iyi derecede İngilizce bilen, 27 yaşını aşmamış, Askerlik görevini tamamlamış ya da en az bir yıl erteletmiş (erkek adaylar için), Geleceğine önem veren, başarılı bir kariyer için doğru başlangıç isteyen Teftiş Kurulu Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bankamızın günlük faaliyetlerini bağımsız bir şekilde; banka ilke ve mevzuatlarına uygun olup olmadığını inceleme, izleme ve raporlama yetkisine sahiptir. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın misyonu, Bankamızın ve iştiraklerimizin operasyonel risklerini minimuma indirmektir. Kurul, faaliyetlerini teftiş, soruşturma ve inceleme çalışmaları şeklinde ve risk odaklı denetim anlayışıyla gerçekleştirir.
Bilgi Sistemleri Denetçileri de dahil olmak üzere kurul üyelerinin ikamet yeri İstanbul’dur.
İşe Alım Süreci Sınav Uygulaması

Bilgi Sistemleri Denetçi Yardımcısı sınavı İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılmakta ve 2 bölümden oluşmaktadır:
1. Genel Yetenek Sınavı
Genel yetenek sınavı çoktan seçmeli olarak yapılmakta ve aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
Sayısal kavrama testi Sözel kavrama testi
2. Yabancı Dil Sınavı
Yabancı dil sınavında İngilizce testi uygulanmaktadır. Yabancı dil sınavından alınan sonuç, işe girişten sonra yapılacak sözlü sınavın sonucuyla birlikte, bankamızda verilen yabancı dil tazminatının derecesini belirleyecektir.
Mülakat Süreci
Sınav sürecinde başarılı olanlar, iki aşamadan oluşan mülakatlara davet edilir. Adaylar son aşama olarak, Bankamızın üst düzey yöneticilerinin yer alacağı bir mülakata daha katılır.
GİŞE ASİSTANI
Nasıl Başvurulur?
Gişe Asistanı pozisyonu için, internetteki ilanları takip ederek online başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
Aranan Özellikler
Tercihen 4 yıllık üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun, 27 yaşını aşmamış, İyi derecede bilgisayar kullanabilen ve MS Office bilgisine sahip Askerlik görevini tamamlamış ya da 1 yıl tecil ettirmiş (erkek adaylar için) Pazarlama ve satış becerileri gelişmiş, Esnek zamanlı olarak çalışabilecek, İletişim ve ikna becerileri yüksek, İnsan ilişkileri kuvvetli Görev Tanımı
Gişe Asistanı olarak göreve başlayan kişiler Türk Lirası ve yabancı para nakit hareketleri ile servis içinde yürütülen tüm işlemleri kanunlara, banka politika ve prensiplerine uygun olarak eksiksiz ve zamanında yerine getirmekle sorumlu olup, müşterilerle direkt ilişkide bulunurlar. Ayrıca; müşterilerin ihtiyaçları çerçevesinde ürün ve hizmet satışından sorumludurlar. Gişe Asistanı olarak göreve başlayacak kişiler ikamet ettikleri şehirler göz önünde bulundurularak Türkiye çapındaki şubelerimizde görevlendirilirler.
Eğitim Programı
Gişe Asistanları, görevleri için ihtiyaç duyulan temel bankacılık eğitimlerini kapsayan 2 haftalık eğitim sürecine dahil edildikten sonra, göreve başladıkları şubelere atanırlar.
Kariyer Yolları
Gişe Asistanı olarak göreve başlayan kişiler performansları, bilgi, beceri ve yetkinlikleri doğrultusunda şube kadrolarında ilerleme fırsatına sahiptirler.

tepe servis banka temizlik elemanı
Banka İş İlanları,

Tepe Servis Banka Çay Servis ve Temizlik Elemanı İş İlanları

Tepe Servis bankalarda çay servisi hizmeti ve temizlik elemanı olarak görevlendirmek üzere eleman alımı yapmaya devam ediyor. Tepe Servis banka temizlik elemanı ve çay servisi iş ilanları ve iş başvurusu için gerekli şartlar..

Banka temizlik hizmetleri, kolay gibi görünse de hem planlaması hem de gerçekleştirilmesi oldukça zor bir alan. Türkiye’nin her noktasında binlerce ATM’nin temizliği ve her şubede tek bir temizlik personeli ile işlerin yürütülmesi ve bunların denetimi, çok titiz bir planlama ve çalışma gerektiriyor. Tepe Servis, müşteri memnuniyetini her şeyin önünde tutan yaklaşımı, ihtiyaçlara karşı geliştirdiği özel çözümler ve kurumsal yapısıyla sektörde fark yaratıyor.

Tepe Servis, temizlikte üç ana alanda hizmet veriyor. Banka, Hastane ve Genel sektör. Bu üçü içinde beyaz yakalı personel sayısı en kalabalık olan ve koordinasyon işleri en karmaşık olan bölümü bankalar oluşturuyor.

Bunun nedeni hem hizmet verilen her şubede bir personelin görevli olması hem de Türkiye’nin en ücra köşesinde bile bir ATM’nin bulunması ve temizliğinin düzenli aralıklarla yapılma gerekliliği…

banka cam temizliği elemanı

Tepe Servis, Türkiye’de 81 ilde ve Kıbrıs’ta Yapı Kredi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Odeabank, Aktifbank, TEB ve Ziraat Bankası olmak üzere altı bankaya hizmet veriyor. Verdiği hizmetler ise şube ve genel müdürlük lokasyonlarında daimi personeller ile genel temizlik, personel yedekleme, ekstra genel temizlik, ATM, cam ve levha temizliği, danışma personeli hizmeti olarak sınırlanıyor. Bazı bankaların tercihine bağlı olarak çay servisi de sunuluyor.

Tepe Servis Banka Operasyonunda Dev Kadro

Tepe Servis’in banka operasyonları için yapılanması, 21 kişilik koordinasyon, yönetim ve raporlama yürüten ofis personeli, ATM temizliği ve ekstra temizlikler için 30 kişilik mobil ekip ve 2000’i aşkın mavi yakalı personelden oluşuyor.

Banka operasyonları, bankanın çalışma saatlerine bağlı olarak hizmet saatlerinin ve günlerinin belli olması, 7/24 çalışma gerektirmemesi nedeniyle daha avantajlı gibi görünse de hizmet verilen noktaların dağınık yapısı nedeniyle bazı zorluklar barındırıyor.

En zor yönlerinden biri de her şubede tek güvenlik personelinin bulunması nedeniyle hastalık ya da izin gibi durumlarda yerine başka personelin yönlendirilmesi gerekliliği ve bunun tüm Türkiye’ye yayılmış binlerce lokasyon için planlanması. Tepe Servis, bu gibi durumları her bölgeye ait havuz personel bulundurarak çözüyor.

tepe servis atm temizlik elemanı

Bu noktada Tepe Servis, titiz bir iş olan personel planlaması, ayrıca hiçbir koşulda sigortasız işçi çalıştırmamasıya fark yaratıyor. Türkiye’nin ulaşılması en zor bölgelerinde bile ATM temizliği işini yürüten Tepe Servis, sadece birkaç ATM silmekle görevli kişinin bile sigortasız çalışmamalarına büyük özen gösteriyor.

Tepe Servis Bankalar Servis Projeleri Koordinatörü Berna Artuç’a göre işin en kritik noktası tüm Türkiye’ye yayılmış ATM’lerin temizliği yapacak personelin bulunması, sigortalanması, işin planlanması ve kontrolü. Tepe Servis sadece Ziraat Bankası için Türkiye ve Kıbrıs’ta 3338 adet ATM’nin temizliğini yürütüyor.

Temizlik malzemesi seçimi önemli

Tepe Servis şube ve ATM temizliğinde hijyen konusuna büyük önem veriyor. Özellikle ATM’ler açık havada bulunmaları ve çok sayıda insanın kullandığı cihazlar olmalarından dolayı yoğun bakterinin olduğu ve hijyenik temizliğe ihtiyaç duyulan yerler. Tepe Servis bu ihtiyacı gidermek için özel bir ürün kullanıyor. Bakterilerin daha yüksek oranda yok edilmesini sağlayan bu ürün, aynı zamanda yüzeylerin daha az kir tutmasını ve bir sonraki temizliği daha kısa sürede yapılabilmesini sağlıyor. Hijyene önem veren Tepe Servis, çevreye ve sağlığa zarar vermeyecek malzemelerin seçilmesine de dikkat ediyor. Kullanılan temizlik malzemesi, tamamen doğal maddelerden üretilmiş olması, fosfor, toksik madde ve asit içermemesi nedeniyle de tercih ediliyor.

Tepe Servis Banka Temizlik Personelleri

Elbette önemli bir konu da personel seçimi ve eğitimi, Bankalar, yoğun güvenliğin gerektiği özel alanlar. Temizlik personeli ana kasa temizliğinden bile sorumlu olduğundan çalışacak kişilerin seçim aşaması da daha titiz bir çalışma gerektiriyor.

Seçilen personele de düzenli eğitim sağlanıyor. Temizlik personeli, şirketi temsil ediyor. Doğru ya da yanlış her davranışı Tepe Servis markasına yansıyor. Bunun bilincinde olan Tepe Servis, eğitime çok önem veriyor ve müşteri sirkülasyonunun çok olduğu bankalarda özellikle iletişim eğitimleri ön plana çıkıyor. Ayrıca kişisel hijyen, bulunulan ortamla ilgili detaylı temizlik yöntemleri gibi eğitimler de uzmanlar tarafından veriliyor. İlk alınan eğitim de İSG eğitimi. Bunun yanında şirket geneline verilen eğitimler de Tepe Akademi portalı üzerinden çalışanlara sunuluyor.

Tüm bu özelikler, Tepe Servis’i sektörde farklılaştırıyor. Müşterilerinin ihtiyaçlarına değer veren, müşteriye özel ve hızlı çözümler üreten Tepe Servis, yüksek müşteri memnuniyeti sağlıyor.

Tepe Servis’in temizlik hizmeti verdiği Bankalar

tepe servis temizlik hizmeti verdiği bankalarYapı Kredi Bankası: Uzun yıllardır işbirliği bulunan Tepe Servis, 1346 personel ile hizmet veriyor. Şube geneli temizliği ekstra genel temizlik, ATM ve cam levha temizliği bulunuyor.

Ziraat Bankası: Şube temizliği dışında tesis yönetimi hizmeti de sunan Tepe Servis, 4 lokasyon 165 personel ile görev yapıyor. Ziraat Bankası’nın tüm Türkiye ve Kıbrıs’ta bulunan 338 adet ATM’sinin temizliğini yürütüyor.

Türkiye Finans Katılım Bankası: Tepe Servis’ten 297 lokasyonda şube temizliği, ekstra temizlik, ATM temizliği, cam levha temizliği hizmeti alıyor. Türkiye Finans’ta 361 Tepe Servis personeli görev yapıyor.

Odeabank: 58 lokasyonda 58 personelle hizmet veren Tepe Servis, şube temizliği dışında temizliği hizmetleri sunuyor.

Aktif Bank: 25 lokasyonda 165 temizlik personeli ile hizmet veriyor.

TEPE SERVİS İŞ İLANLARI VE İŞ BAŞVURUSU

Tepe Servis temizlik elemanı iş ilanlarına iş başvurusu yapmak isteyen adaylar kariyer sitelerindeki güncel çay servis elemanı ve temizlik personeli iş ilanlarına başvuru şartları doğrultusunda iş başvurusu yapabilirler.

 • tepe servis banka temizlik iş ilanları
Banka İş İlanları,

2018 yılında hangi bankalar kaç personel alacak?

2018 yılında bankalarından hangileri personel alımı yapacak? Yüzbinlerin beklediği personel alımı bankalar cevap verdi. Peki hangi bankalar personel alımı yapacak.

banka personel alımı 2018Personel alımı ilanlarını takip eden vatandaşlar, bankaların personel alımı haberlerini duyunca araştırmaya başladı. 5 banka yüzbinlerce personel alımı yapacağını açıkladı. Peki hangi bankalar kaç personel alacak?  Denizbank, Akbank, Vakıfbank, Garanti, İşbank, Ziraat Bankası ve Halkbank bankalarından hangileri alım yapacak?

PERSONEL ALIMI YAPAN BANKALAR

Aşağıdaki 5 banka kariyer.net internet sitesi üzerinden personel alımı yapacağını duyurdu. İşe alınacak personellerde aranacak özellikleri yine aynı site üzerinden görebilirsiniz.

ING Bank

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)

İş Bankası

Akbank

Denizbank

Banka İş İlanları,

Hangi banka personel alımı yapacak?

Bankalar, katılım bankaları, leasing, faktoring, sigorta ve bireysel emeklilik şirketleri bu yıl ne kadar personel alacak?

Dünyayı kasıp kavuran finansal krize rağmen Türkiye’de bankalar geçen yıl da büyümeyi sürdürdüler. Halen Türkiye’de 180 bini aşkın kişi bankacılık sektöründe çalışıyor. Bu yıl ise söz konusu sektörler, istihdam için daha mütevazı bütçeler oluşturdu. Ancak buna rağmen sektörün sadece büyüklerine bakıldığında bile 10 bin civarında yine eleman alımı bekleniyor.

Halen 48 bankanın faaliyet gösterdiği Türk bankacılık sektörü, eylül sonu itibariyle 2011’de 376 şube açıp yaklaşık 3 bin yeni personel alımı gerçekleştirmişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) son açıkladığı dokuz aylık verilere göre, bankaların toplam şube sayısı böylece 9 bin 841’e çıktı. Yine aynı dönemde toplam çalışan sayısı da 181 bin 277’ye ulaştı.

2010 yılının dokuz aylık verileriyle karşılaştırıldığında, son bir yılda bankaların toplam istihdam sayısının yüzde 2 veya başka bir deyişle 503 kişi arttığı görülüyor.

Yine BDDK verilerine göre, banka çalışanlarının yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Bu sektörde çalışanların yüzde 74’ü üniversite mezunu.

BDDK Başkanı Tevfik Bilgin:  Türk Bankacılık sektörüne yeni banka girişleri olabilir.

BANKALAR 10 BİN YENİ PERSONEL ALACAK

Türkiye bankacılık sektörlerinin liderleri olan bankalar bu yıl da büyümeyi sürdürecekler. Bu alanda yaptığımız araştırmaya göre, finans sektörünün amiral gemileri 2012 yılında 500’ü aşkın şube ve acente açacak. Buna bağlı olarak da yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacaklar.

Hangi bankalar yeni personel alımı gerçekleştirecek?
Bankalara nasıl iş başvurusu yapılır?
Bankaların iş başvurusunda  aradıkları kriterler nelerdir?

Vakıfbank, 2012 yılında 100 yeni personel alımı yapacak

Vakıfbank, 2012 yılında 100 yeni personel alımı yapacak.

Bankalara iş başvurusu yapmak için:

2011 yılında 40’ı aşkın yeni şube açıp bin 500’ün üzerinde yeni personel alan VakıfBank, 2012’de de şube ağını genişletip bin yeni personeli bünyesine katacak.

Vakıfbank bu yıl tarihinde ir ilki gerçekleştirerek işe alımlarda KPSS şartını kaldırdı. Hiç KPSS’ye girmeyi düşünmemiş başarılı ve parlak gençleri banka bünyesine katmak istiyor.

Vakıfbank eleman alım başvurularını internet sitesi üzerinden gerçekleştireceğini açıkladı. Adayları anlaşmalı oldukları üniversitede sınava tabi tutacaklarını ve ardından bankada yapılan mülakatla başarılı olanları işe alacaklar.

Vakıfbank 2012 yılında alınacan personelin yüzde 80′i şubelerde görevlendirecek. İşe alımlarda en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin şu bölümlerinden mezun olanlar işe alınacak;

Maliye, iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, ekonomi, finans, sigortacılık, muhasebe, bankacılık, uluslararası ticaret ve finansman, siyaset bilimi, aktüerya, yönetim ve bilişim sistemleri, endüstri mühendisliği, sermaye piyasası, işletme mühendisliği ve istatistik bölümleri, kamu yönetimi. Vakıf Bankası iş başvuru için tıklayınız

Akbank, 2012 yılında 1.600 yeni personel alımı yapacak

Akbank, 2012 yılında 1.600 yeni personel alımı yapacak

2011 yılında 35 yeni şube açılışı gerçekleştiren Akbank toplam 925 şubeye ulaştı. Geçen yıl 250 bin personel alımı gerçekleştiren banka 2012 yılında 70 yeni şube açmayı olanlayan banka 1.600 yeni personel alımı gerçekleştirme hedefinde.

2012 yılında başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyük illerde şube açmayı planlayan Akbank’ın istihdam politikası şöyle:

Banka personel ihtiyaçları paralelinde Türkiye genelinde işe alımlar yapıyor. Bunun için çeşitli sınav ve mülakatlar düzeleyen banka işe alımlarda dört farklı yöntem kullanıyor. Deneyimsiz adalar için yeni asistanlık, yönetici adaylığı ve müfettiş yardımcılığı pozisyonları için farklı işe alım süreçleri var. Deneyimsiz alımlarda 28 yaşını doldurmuş olmak, üniversitelerin bankacılıkla ilgili bölümlerinden mezun olmak ve askerliğini tamamlamış olmak gerekiyor.

Deneyimli personel alımlarında ise yetkinlik bazlı mülakat yapılıyor. Kişilerin daha yakından tanımaya çalışan banka mülakat aşamasında adayların kişilik yapılarına, yetkinlikleriyle ilgili görevin uyumuna ve güçlü yönlerine odaklanıyor. Akbank iş başvurusu için tıklayınız

Yapı Kredi Bankası, 2012 yılında 60 yeni personel alımı yapacak

Yapı Kredi Bankası, 2012 yılında 60 yeni personel alımı yapacak

2011 yılında 41 şube açılışı gerçekleştiren Yapı Kredi Bankası’nın toplam şube sayısı 959 oldu. Aynı dönemde bankaya 190 bin kişi iş başvurusunda bulundu. 2012 yılında 60 şube açmayı planlıyor. 2012 yılında şube açılışlarına paralel olarak eleman alımı gerçekleştirecek.

Yapı Kredi Bankası iş başvurusu gerçekleştirmek isteyen adayların bankanın internet sitesinin insan kaynakları sayfasından gerçekleştirebilecekler.

İşe başvurusu gerçekleştirmek isteyen adaylar internet sitesinde yayılanan açık pozisyon ilanlarına ve genel başvuru ilanlarına özgeçmişlerini gönderebiliyorlar. Başvuruların yanı sıra hem üniversite öğrencileri hem de profesyoneller için kullanabilirler. İşe alım sürecinde deneyimsiz adaylara genel yetenek testi uygulayan banka pozisyona bağlı olarak da sayılar, algılama, hafıza yeti ve İngilizce testleri kullanıyor.

Yapı Kredi Bankası sınav sonrası başarılı olan adayların işe alım süreçlerini insan kaynakları ve iş birimi mülakatlarıyla devam ediyor. Görüşmeler, pozisyonlara göre bazen birebir olarak yapılıyor. İşe alım projesine göre kişilik envanteri uygulaması da sık kullanılan yöntemler arasında.

Yapı Kredi Bankası, yeni mezun geçleri bünyesine çağrı merkezi, direkt satış, gişe destek, yazılım geliştirme, perakende bankacılık pazarlama ve denetim bölümlerinde işe başlatarak banka bünyesine katıyor.

Garanti Bankası, 2012 yılında 2000 yeni personel alımı yapacak

Garanti Bankası, 2012 yılında 2000 personel alımı yapacak

Garanti Bankası 2011 yılında 68 yeni şube açarak toplam 919 şubeye ulaştı. Yine aynı dönemde 843 bin personel alımı gerçekleştirdi. Banka 2012 yılında 30 şube açarak 2000 yeni personel almayı planlıyor.

Garanti Bankası iş başvuruları internet sitesinin insan kaynakları bölümünden kabul ediyor. Ayrıca kariyet sitelerinden de iş başvurusu yapılabiliyor.

Garanti Bankası işe alımlarda yüzde 70′ini yeni mezunlar seçiyor. Bu kapsamda yönetici adayı, müfettiş yardımcısı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve şube gişe asistanı alımı gerçekleştirmeyi planlıyor. İşe alımlarda herhangi bir deneyim ve bankacılık bilgisi aramayan bankanın üniversite bölümlerine yönelik bir seçme kriteri yok. Garanti Bankası iş başvurusu

Finansbank, 2012 yılında 1000 yeni personel alımı yapacak

Finansbank, 1000 yeni personel alımı yapacak

Finansbank 2011 yılında 19 yeni şube açarak toplam şube sayısını 950′ye yükseltti. 2012 yılında 30 yeni şube açmayı planlıyor. Banka ayrıca 2012 yılında 1000 yeni personel almayı planlayan banka tecrübeli çalışan ihtiyacını içeriden karşılama oranını ise yüzde 75′ten yüzde 80′e taşımayı hedefliyor.

Finansbank iş başvurularını bankanın internet sitesi ve kariyer sitelerinden alıyor.

Finansbank işe alım ihtiyacının yüzde 70′e yakının yeni mezunlardan karşılıyor. Bankanın işe alımlarında ağırlıklı olarak yönetici adayı, ticari-kurumsal şube satış, müfettiş yardımcısı, şube satış/operasyon, çağrı merkezi ve direk satış pozisyonlarını kapsıyor.

Kariyerine bankacılık sektöründe başlamayı planlayan yeni mezunlar ilanlara yoğun ilgi gösterirken banka işe alımlarda çok spesifik bir arayış sergilemiyor. Finansbank iş başvurusu

DenizBank, 2012 yılında 800 yeni personel alımı yapacak

DenizBank, 2012 yılında 800 yeni personel alımı yapacak

DenizBank, 2011 yılında 88 yeni şube açarak toplam şube sayısını 600′ye yükseltti. Bu 600 şubenin 588′i yurtiçinde ve 12′i yurtdışında bulunuyor. Banka 2011 yılında 2600 yeni personele iş imkanı sağladı.

DenizBank, 2012 yılında 35 yeni şube açıp, 800 yeni personel alımı gerçekleştirmeyi planlıyor.

Denizbank iş başvurularını internet sitesinin kariyer bölümünden ve kariyer sitelerinden yapabilecekler. DenizBank banka şubelerinde ağırlıklı olarak satış ve operasyon kadroları, genel müdürlükte ise şubelerdeki büyümeye paralel olarak ihtiyaçlar doğrultusunda alım yapacak.

DenizBank yeni personel alımlarında pozisyonlara bağlı olarak üniversitelerin ağırlıklı olarak iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, fen edebiyat ve Tarım Bankacılığı biri için ziraat fakültesi mezunu adarları değerlendirmeye alacak. Denizbank iş başvurusu

Kuveyt Türk, 2012 yılında 475 yeni personel alımı yapacak
Kuveyt Türk, 2012 yılında 475 yeni personel alımı yapacak

Kuveyt Türk, 2011 yılında 39 şube açtı ve ayrılan personel hariç 400 yeni personeli bünyesine kattı. Banka, 2012 yılında 40 yeni şube açarak 475 personel alacak.

Kuveyt Türk, banka bünyesinde çalışmak isteyen adayların internet sitesi aracılığıyla kısa özgeçmişlerini göndererek başvurabilirler.

Banka şube ağırlıklı büyüdüğü için yeni personel alımının büyük bir bölümünü şube satış ve operasyon kadrosuna yapıyor. Faizsin bankacılık alanında çalışmaya istekli öğretim mezunun iktisat, işletme gibi bölümlerden mezun olanları tercih ediyor. Kuveyt Türk iş başvurusu

Ziraat Bankası 3 bin 265 yeni personel alacak
Ziraat Bankası 3 bin 265 yeni personel alacak

Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ali Toker, bankanın İstanbul Finans Merkezi’ne taşınma projesi ve yeni şubeleşme çalışmaları nedeniyle oluşacak personel ihtiyacının karşılanması amacıyla sınavla, 3 bin 265 yeni personel alacağını bildirdi.

Ali Toker, yazılı açıklamasında bankanın içinde bulunduğu dönüşüm sürecinde yapılan çalışmalara paralel olarak yeni personel alımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dönüşüm sürecinde Ziraat Bankası’nın yeni oluşturulan 5 kurumsal, 27 ticari ve 73 girişimci şubeyle birlikte toplam bin 486 şubeyle hizmet verdiğini belirten Toker, ”Bankamız şubeleşme çalışmaları çerçevesinde, ihtiyaç olan yerlerde yeni şubeler açmaya devam edecektir. Kısa-orta vadede İstanbul’da 100 adet şube, hiçbir bankanın bulunmadığı 36 ilçede ise ‘butik şube’ açmayı planlamaktadır” ifadesini kullandı. Ziraat Bankası iş başvurusu

Bankanın, ”İstanbul Finans Merkezi’ne taşınma projesi ve yeni şubeleşme çalışmaları nedeniyle oluşacak personel ihtiyacının karşılanması amacıyla yeni çalışma arkadaşlarını bünyesine katacağını” belirten Toker, şunları kaydetti:

”Personel alımında 4 yıllık üniversite mezunlarının yanı sıra, bu yıl ilk defa lise ve 2 yıllık yüksekokul mezunlarına da yaşadıkları il ve ilçelerde çalışma imkanı sunulacak. Adaylar yaşadıkları şehirde bulanan şubelerde istihdam edilmek üzere sınava katılacak.

Yapılacak sınavlarla bankamız, 2 bin 500 banko asistanı, 500 servis görevlisi, 200 uzman yardımcısı, 30 iç kontrolör yardımcısı, 35 müfettiş yardımcısı olmak üzere toplam 3 bin 265 genç personeli bankacılık sektörüne kazandırmayı hedeflemektedir.”

 • 2 yıllık mezun alan bankalar
 • ziraat bankas 2011 personel alm
Banka İş İlanları, Gündem, Personel Alımı,

Ziraat Bankası personel alımı ve sınavı ne zaman?

Ziraat Bankası personel alımı 2018 başvuruları başladı. Personel alımı ziraat başvuruları, banka memur personel alımları….

Ziraat BankasıZiraat Bankası memur alacağı söylentileri bugün hızla yayıldı. Ziraat Bankası personel alımı 2014 haziran ayından itibaren gerçekleşecek. Son büyük Ziraat Bankası personel alımı başvurusu 2012 Eylül’de yapılmıştı. Ziraat Bankası personel alımları için yaklaşık 5-6 ay beklenmesi gerekiyor.

Ziraat Bankası Teftiş Kurulu’nda görevlendirilmek üzere 55 Müfettiş Yardımcısı istihdam edilmesi planlanmaktadır.

Görev Tanımı:
Müfettiş Yardımcıları Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görev yapmaktadır. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Banka Üst Yönetimine banka faaliyetlerinin Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile banka içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğü ve iç kontrol – risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği hususunda güvence sağlar. Bu çerçevede, Teftiş Kurulu Başkanlığı yurtiçi ve yurtdışı tüm şubeleri, Genel Müdürlük birimleri ile bağlı ortaklıklar ve iştirakleri mahallinde ve merkezden denetlemektedir.

Genel Hususlar
• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,

• Adayların mezuniyetlerine göre İdari, Hukuk ve Mühendislik olmak üzere 3 farklı alanda yazılı sınav
düzenlenecektir,

• Adaylar Sınav Merkezi (Ankara / İstanbul) seçimi yapabilecektir,

• Banka gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla
değiştirebilecektir,

• Yazılı sınav anadolu üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir,

• Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

Adaylarda Aranan Şartlar:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, İşletme, Bilgi Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin Finans Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak. Yazılı sınava Hukuk alanından katılacak adaylar için; Hukuk Fakültelerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Diğer resmi kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet
borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

6. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

8. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Bankamızda göreve başlayacaklardan, işe başlamaları sırasında talep edilecektir.)

9. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,
10. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.

I.Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması

Müfettiş Yardımcısı unvanı için 4 Mayıs 2014 Pazar günü saat 10:00’da yapılacak olan sınava başvuran adaylardan, sınav maliyeti olarak 25 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak Banka tarafından Anadolu Üniversitesi’nin hesabına aktarılacaktır). Sınav ücreti 17 Mart – 28 Mart 2014 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Şubelerinden ve internet şubesinden Müfettiş Yardımcısı Sınavı belirtilmek suretiyle, TC Kimlik Numarası, Ad Soyad ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır. Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılması gerekmektedir.

II.Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun Doldurulması

Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 17 Mart 2014 tarihinden itibaren 30 Mart 2014 Pazar günü saat 24:00’e kadar Bankamız internet adresinden de (www.ziraatbank.com.tr) erişilebilen Anadolu Üniversitesi’nin internet adresine üye olmak suretiyle yapacaklardır. Başvuru için “Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:

• Başvuru esnasında adayların sınav merkezi olarak Ankara veya İstanbul illerinden birini tercih etmeleri gerekmektedir,

• Başvuru kapsamında adayların yazılı sınavda İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden hangisinden sınava katılacağına ilişkin tercihini yapması gerekmektedir,

• Her aday 4 yıllık lisans diplomasının ait olduğu/olacağı alana göre farklı sınava katılacağı için adaylar başvuru esnasında mezun olduğu/olacağı bölüme uygun sınav alanını (İdari, Hukuk ve Mühendislik Alanları) seçerek başvuru yapacaktır,

• Mühendislik alanından sınava girecek olan adayların aşağıdaki tabloda belirtilen mühendislik gruplarına göre mezun oldukları/olacakları mühendislik bölümüne uygun mühendislik grubundan sınava girmeleri zorunlu olup, başvuru esnasında mezun olunan/olunacak bölüm bilgisi girildikten sonra sistem tarafından ilgili bölümün dahil olduğu mühendislik grubu otomatik olarak seçilecektir,

2014 Ziraat Bankası personel alımı işlemlerinde sınav çok önemli. Bunun için Ziraat Bankası Personel adaylarının bu konuya dikkat etmesi gerekiyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?
Adaylar başvuru aşamasında tercih ettikleri sınav merkezinde sınava girecektir.

• Başvurusu kabul edilen adaylar sınav merkezi ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 28 Nisan 2014 Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin sinav.anadolu.edu.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.

• Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

Yazılı Sınav

• Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 4 Mayıs 2014 Pazar günü saat 10:00’da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

• Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.

• Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

• Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

• Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.

• Yazılı sınav 3 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup, her bir alan için toplam soru sayısı 160 adet ve toplam sınav süresi 180 dakikadır.

• Sınavın 1. bölümü genel kültür-genel yetenek, 2. bölümü yabancı dil, 3. bölümü ise alan konularından oluşmaktadır.

• Sınavın 3. bölümü; İdari Alan, Hukuk Alanı ve Mühendislik Alanı olmak üzere üç alan için ayrı ayrı gerçekleştirilecektir.

• Sınavın 1. ve 2. bölümü (Genel Kültür-Genel Yetenek, Yabancı Dil) her 3 alan için de ortak olarak yapılacaktır.

• Sınavın 2. bölümü (Yabancı Dil), adayların İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri arasından, başvuru esnasında yapmış oldukları tercihe göre gerçekleştirilecektir.

• Sınavın 3. bölümü (Alan Bilgisi) İdari, Hukuk ve Mühendislik Alanı’na göre farklılık arz edecek olup, her bir alan için sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

Ziraat Bankası personel alımı işlemleri için adayların bu adımları eksiksiz izlemesi gerekiyor.

Banka İş İlanları,

Fibabanka Personel Alımı İş Başvurusu

Geçtiğimiz yıl şube sayısını 28’den 62’ye, çalışan sayısını 1144′ çıkaran Fibabanka personel alımı yapmaya devam ediyor. Fibabanka iş başvurusu yapacak adayların iş ilanlarına kariyer siteleri üzerinden iş başvurusu yapabilirler.

fibabanka iş başvurusu

Fibabanka yeni mezunlara özel bir önem veriyor. Hem Fibabank’a işe başvurusu yapan adaylara hem de çalışmaya başlayanlara yönelik ayrı ayrı programlar var. Bunlardan yeni mezun çalışanlara özel takdir programını, İnsan Kaynakları değil, kendisi de yeni mezun olmuş çalışanlar hazırlıyor.

Fibabanka 2014 yılında 100 kişilik işe alım yapacak. Bu rakamın yüzde 15-20’sini yeni mezun alımları oluşturacak. Ağırlıklı olarak Şube Satış kadrolarına personel alımı yapacak.

İşe alım süreci kaç aşamadan oluşuyor?

Fibabanka işe alım yapılacak pozisyonun düzeyine göre farklı aşamalardan oluşuyor. Satış kardoları alımlarında Grup Mülakatı ve Enverter kullanılırken belli düzeyin üstesindeki alımlarda çoklu birebir mülakatlar ile ilerliyor. Ayrıca yeni mezunlara yönelik alımlar daha detaylı olup, başvuru toplama aşamasından sonra yazılı sınav, grup mülakatı, bireysel mülakat ve teklif aşaması şeklinde yapılıyor.

Fibabanka iş başvurusu nasıl yapılır?

Fibabanka iş başvurusu yapmak isteyen adayların, gerek bankanın internet sitesinde yer alan insan kaynakları bölümünden gerekse de kariyer sitelerindeki güncel iş ilanlarını takip ederek iş başvurusu yapabilirler.

 • fibabanka iş başvurusu
Banka İş İlanları,

Vakıfbank Üye İşyeri Satış Temsilcisi İş İlanı

vakıfbank satış temsilcisi iş ilanıVakıfbank Türkiye genelinde görevlendirmek üzere en az lise mezunu üye iş yeri satış temsilcisi alımı yapıyor.

Vakıfbank yayınladığı iş ilanı ile, Adana, Afyon, Ankara, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Gaziantep, Mersin, İstanbul (Avr.), Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Zonguldak, Karaman ve İstanbul (Asya) illerinde görevlendirmek üzere personel alımı yapıyor.

Vakıfbank, yeni işyeri kazandırmak, mevcut işyerleri için utundurma ziyaretleri gerçekleştirmek ve pos cihazı pazarlaması yapmak üzere satış temsilcisi alımı yapıyor. Vakıfbank satış temsilcisi iş ilanına başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar aşağıdaki gibidir.

 • 30 Yaşını aşmamış,
 • Minimum lise mezunu,
 • Sıcak satış ve pazarlama tecrübesine sahip,
 • Dinamik ve seyahat engeli olmayan,
 • İletişim becerisi yüksek,
 • Sorumluluk alabilen,
 • Müşteri ve çözüm odaklı çalışan,
 • Bay adaylar için askerliğini yapmış veya 2 yıl tecilli.

Vakıfbank iş ilanları ve iş başvurusu için kariyer sitelerindeki iş ilanlarını takip edebilir ve iş başvurusu yapabilirsiniz. Vakıfbank satış temsilcisi iş ilanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.kariyer.net/is-ilani/pi2-organisations-uye-is-yeri-satis-temsilcisi-1525547

Banka İş İlanları,

Vakıf Katılım Bankası Personel Alım İlanı

vakıf katılım personel alımıVakıf Katılım Bankası personel alımı yapıyor.

Vakıf Katılım Bankası’nın genel başvuru niteliğinde düzenlenmiş bu ilana yapılan başvurular, Vakıf Katılım Bankası’nın oluşabilecek açık pozisyonlar için değerlendirilecek ve niteliklere uygun pozisyonlar oluşması durumunda sizinle iletişime geçilecektir.

Vakıf Katılım Bankası iş ilanı için genel başvuru şartları

 • Üniversite (Lisans) mezunu,
 • Katılım bankacılığı alanında tecrübeli.
 • İletişim kabiliyeti gelişmiş,
 • Analitik düşünebilen,
 • Katılım bankacılığı prensiplerini benimsemiş,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan,

Tecrübe: 1 – 20 yıl tecrübeli adaylar

Askerlik Durumu: Yapıldı, Muaf, Tecilli

Eğitim Seviyesi: Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)

Şehir: Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Mersin, İstanbul(Avr.), İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon, Şanlıurfa, İstanbul(Asya)

Vakıf Katılım Bankası personel alımı iş ilanına iş başvurusu yapmak isteyen adayların kariyer siteleri üzerinden başvuruda bulunabilirler.

Banka İş İlanları,

Vakıf Katılım Bankası 500 Personel Alımı

vakıf katılım bankasıVakıf Katılım, 30 şube için 500 personel alacak: İşte başvuru yeri ve şartları…

Vakıf Katılım Bankası, Haliç Kongre Merkezi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı lansman ve törenle hizmete açıldı. Vakıfbank Katılım Bankası ön başvuru alıyor.

Kamunun ikinci katılım bankası Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Vakıf Katılımın bu yıl içerisinde 30 şubeye ulaşması ve 500 kişiye iş imkanı sağlamasının planlandığını aktaran Oran, 2023’e kadar Türkiye genelinde 250 şubeye ve 3 bin çalışana ulaşarak sektör lideri olmayı hedeflediklerini de vurguladı.

Vakıf Katılım 2016 yılında 30 şube açıp, 500 personel alımı yapacak.

Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Vakıf Katılım Bankası, Haliç Kongre Merkezi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı lansman ve törenle hizmete açıldı.

GENEL NİTELİKLER
GENEL BAŞVURU niteliğinde düzenlenmiş bu ilana yapılan başvurular, Bankamızda oluşabilecek açık pozisyonlar için değerlendirilecek ve niteliklerinize uygun pozisyonlar oluşması durumunda sizinle iletişime geçilecektir.

Genel Başvuru Şartları:
Asgari Üniversite mezunu.
İletişim kabiliyeti gelişmiş.
Analitik düşünebilen.
Erkekler için 30, bayanlar için 28 yaşını aşmamış. (Bankacılık tecrübesi olan adaylar için geçerli değildir.)
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

Çalışmak istediğiniz bölümü ve ili belirten ön yazı ile başvurunuzu gerçekleştirmenizi rica ederiz.

Aday Kriterleri
Tecrübe: Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar
Askerlik Durumu: Yapıldı, Muaf, Tecilli
Eğitim Seviyesi: Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)
Vakıf Katılım Bankası, Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul(Avr.), İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon, Şanlıurfa, Van, İstanbul(Asya) illerinde personel alımı yapacaktır.

Vakıf Katılım Bankası personel alımı 22 Şubat 2016 tarihinde güncellendi – 21 Nisan 2016 tarihinde kapatılacaktır.

İlk aşamada Mecidiyeköy’de bulunan genel müdürlük binasının girişinde yer alan merkez şube ve 120 personelle çalışmalarını başlatan Vakıf Katılım, kamunun da desteğiyle faiz konusunda hassasiyet taşıyan yurt dışı fonların Türkiye’ye getirilmesi ve Türkiye’nin İslami finansın merkezi olması konusunda öncü rol oynamayı hedefliyor.

Açılış töreninde konuşan Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, katılım bankacılığını diğer bankalardan ayıran en önemli özelliği, “merhametli bankacılık” yaklaşımı olarak tanımladı.

Banka İş İlanları,

Finansbank Türkiye Geneli Personel Alımı İş İlanları

finansbankFinansbank, gelişen Türkiye’nin gelişen finansal ihtiyaçlarına Türkiye’nin finansçısı olarak cevap verme konusuna odaklanırken, her zaman olduğu gibi müşteri merkezli stratejileri ve konusunda uzman, değerlerine bağlı çalışanlarının büyük bir tutku ve enerjiyle gerçekleştirdikleri çalışmalarıyla başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Finansbank Türkiye genelinde görevlendirmek üzere personel alımı yapıyor. Finansbank 647 şube ve 13 bin çalışan sayısı ile faaliyet göstermektedir.

Finansbank bireysel satış temsilcisi ve enpara.com müşteri danışmanı arıyor.

Finansbank en az lise mezunu personel alımı yapıyor. 30 yaşını aşmamış, satış konusunda kariyer yapmayı hedefleyen, iletişim ve ikna becerisi yüksek ve erkek adaylar için askerlik hizmetini yamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli bireyse satış temsilcisi alımı yapıyor.

Finansbank, İstanbul, Trabzon, Konya, Kayseri, Gaziantep, Eskişehir, Bursa, Denizli, Adana, Ankara, İzmir, Antalya illerinde ikamet eden/edebilecek, lisans ve önlisans mezunu, yüz yüze ve telefonla iletişimi kuvvetli, diksiyonu düzgün, 28 yaşını aşmamış ve seyahat engeli olmayan enpara.com müşteri danışmanı arıyor.

Finansbank iş ilanlarına kariyer sitelerindeki iş ilanları üzerinden iş başvurusu yapabilirsiniz. Daha önce Finansbank’a başvurup mülakat aşamasında elenmiş olanların başvuruları kabul edilmiyor.

 • Türkiye İş Bankası Finansal Bankalar İstanbul mail
Banka İş İlanları,

Halkbank’ta işe alım sürecinde değişiklik

halkbank işe alım sürecinde değişiklikHalkbank işe alım sürecinde değişikliğe gittiğini duyurdu.

Halkbank, çalışanlarına gönderdiği e-mailde kadro ve tayin sürecinde değişikliğe gittiğini duyurdu.

Halkbank‘a danışmanlık hizmeti veren KRM Yönetim Danışmanlık A.Ş. tarafından kanal yönetimine ait tüm birimlere gönderilen e-mailde çağrı merkezi biriminde çalışan sözleşmeli personelin mülakatla kadroya alınacağı bildirildi. Öncesinde 18 ayını dolduran sözleşmeli personeli direkt kadroya alan banka, mülakat şartı getirdi.

İŞTE O MAİL:

”Halkbank İnsan Kaynakları’nın almış olduğu karar doğrultusunda Çağrı Merkezi Birimi’nin mevcut kadro süreci ve tayin sürecinde değişiklik olmuştur. Alınan kararlara ilişkin detayları aşağıda bulabilirsiniz:

 • 18 ayını dolduran tüm sözleşmeli personel İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından belirlenecek dönemlerde yapılacak mülakatlarla kadroya alınacaktır. Fakat bankanın o dönemdeki ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek sayı ile sınırlı kalacaktır.
 • Performans düşüklüğü, iş kuralları ve çalışma koşullarına uymama, Halkbank etik ilkelerine aykırı davranışlarda bulunma, müşteri şikayeti vb durumların olması halinde uygulanan yasal uyarılar ve sözleşme feshi her dönem içinde geçerli olabilecektir.
 • Banka şubeleri ve çağrı merkezleri içindeki diğer destek birimlerine geçişler ihtiyaç olmaması durumunda gerçekleşmeyecektir. Genel müdürlük birimlerine İ.K.’dan talep gelmediği sürece tayin talebi alınmayacaktır.”

Ceren Dilekçi / Fortune Türkiye

Banka İş İlanları,

Yapı Kredi Bankası Gişe Destek Yetkilisi İş İlanı

yapı kredi bankası iş ilanıYapı Kredi Bankası personel alımı yapmaya devam ediyor. Yapı Kredi Bankası aşağıdaki şehirlerde görevlendirmek üzere gişe destek yetkilisi iş ilanı yayınladı.

Yapı Kredi Bankası, Ağrı (Merkez), Batman, Diyarbakır (Merkez), Kahramanmaraş (Elbistan), Kocaeli (Gebze), Konya (Kulu), Muğla (Bodrum, Milas), Sakarya, Van (Merkez), Zonguldak (Çaycuma, Ereğli, Karadeniz Ereğli) il ve ilçelerinde görevlendirmek üzere gişe destek yetkilisi alımı yapıyor.

Yapı Kredi Bankası gişe destek yetkilisi iş ilanına iş başvurusu yapmak isteyen adaylarda aranan şartlar aşağıdaki gibidir.

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Lisans seviyesinde mezuniyet sahibi, lisans programlarının 3-4. sınıf öğrencisi veya 2 yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Yüksek Okullarından mezun,
 • 28 yaşından gün almamış,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • MS Office uygulamalarına hakim,

Yapı Kredi Bankası’nda part-time çalışmak isteyenler için fırsat! Yapı Kredi Bankası yeni takım

Yapı Kredi Bankası şubelerinde Pazartesi, Cuma ve yoğun günlerde görevlendirilmek üzere ‘Part Time Gişe Destek Yetkilisi’ adayları aramaktadır.

Yapı Kredi Bankası iş ilanına son başvuru tarihi: 04.12.2015

Banka İş İlanları,

Garanti Bankası Güvenlik Görevlisi İş İlanı

garanti bankası güvenlik görevlisi iş ilanıGaranti Bankası en az lise mezunu güvenlik görevlisi alımı yapıyor.

Garanti Bankası, Zincirlikuyu Genel Müdürlüğü Alarm ve Kontrol Merkezi, Güneşli Genel Müdürlüğü ve Türkiye genelinde bulunan farklı Bölge Müdürlükleri ve şubelerimiz için ”Güvenlik Görevlisi” pozisyonunda çalışabilecek güvenlik görevlisi alımı yapıyor.

GARANTİ BANKASI GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞ İLANI

Aranan Şartlar

 • En az lise mezunuysanız,
 • Güvenlik görevlisi deneyiminiz varsa 28; yoksa 25 yaşını aşmadıysanız,
 • Alarm ve Kontrol Merkezi Güvenlik Görevlisi için en az 1 yıl ilgili görevde deneyim sahibiyseniz ve iyi derecede ofis programları kullanabiliyorsanız,
 • Silahlı güvenlik sertifikasına sahipseniz,
 • Askerlik görevinizi tamamladıysa

Garanti Bankası güvenlik görevlisi iş ilanına başvuru yapmak isteyen adayların kariyer sitelerinden iş başvurusu yapabileceği gibi Garanti Bankası insan kaynakları sitesinden de detaylı bilgi edinebilir ve güvenlik görevlisi iş ilanına iş başvurusu yapabilir.

Banka İş İlanları,

Finansbank Bireysel Satış Temsilcisi Alımı İş İlanı

finansbank personel alımı iş ilanıFinansbank Türkiye genelinde görevlendirmek üzere personel alımı yapıyor. Finansbank bireysel satış temsilcisi iş ilanı hakkında detaylar aşağıdaki gibidir.

Finansbank, kredi kartı ve bireysel bankacılık ürünlerinin sahada aktif satışını gerçekleştirecek, aşağıdaki özelliklere sahip bireysel satış temsilcileri arıyor.

ARANAN NİTELİKLER

 • En az lise mezunu veya devam zorunluluğu olmayan üniversite öğrencisi,
 • Satış konusunda kariyer yapmayı hedefleyen,
 • 30 yaşını aşmamış,
 • İletişim ve ikna becerisi yüksek,
 • Müşteri odaklı ve ekip çalışmasına yatkın,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli,
 • Daha önce benzer pozisyona başvuru yapıp mülakat aşamasında elenmemiş,

İŞ BAŞVURUSU

Finansbank iş ilanlarına iş başvurusu yapmak isteyen adayların kariyer sitelerindeki iş ilanlarını inceleyebileceği gibi Finansbank iş başvurusu yapabilirler.

Banka İş İlanları,

Finansbank Enpara Müşteri Danışmanı Alımı İş İlanı

enpara müşteri danışmanı alımıFinansbank enpara.com müşteri danışmanı alımı yapıyor. Finansbank Türkiye genelinde görevlendirmek üzere enpara.com müşteri danışmanı alımı yapıyor.

Enpara.com, Finansbank’ın sunduğu, Türkiye’nin ilk ve tek dijital bankacılık hizmetidir.

Aranan Nitelikler

İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Trabzon, Tekirdağ illerinde ikamet eden/edebilecek,
Lisans/Ön lisans mezunu veya devam zorunluluğu olmayan 3./4. sınıf öğrencisi,
Esnek çalışma saatlerine uyum gösterebilecek,
Yüz yüze ve telefonla iletişimi kuvvetli,
Pozitif ve güler yüzlü,
Müşteri memnuniyeti ve çözüm odaklı,
Takım çalışmasına yatkın,
Diksiyonu düzgün,
28 yaşını aşmamış,
Tercihen seyahat engeli olmayan,
Tercihen ehliyeti olan ve aktif olarak araç kullanabilen,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli,
Daha önce Finansbank’a başvurup mülakat aşamasında elenmemiş olmak.

Finansbank enpara müşteri danışmanı iş ilanına başvuru yapmak isteyen adayların kariyer sitelerindeki iş ilanlarına iş başvurusu yapabilirler. Ayrıca Finansbank İnsan Kaynakları sitesinden detaylı bilgi edinebileceğiniz gibi enpara iş başvurusu yapabilirsiniz.

Banka İş İlanları,

Kamu Bankası Lise Mezunu Personel Alımı

kamu bankası lise mezunu personel alımıTürkiye’nin yenilikçi kamu bankası personel alımı yapıyor. Pi2 Organisations şirketinin yürüttüğü personel alımında banka ismi gizlenmiş durumdadır.

ARANAN NİTELİKLER

 • 30 Yaşını aşmamış,
 • Minimum lise mezunu,
 • Sıcak satış ve pazarlama tecrübesine sahip,
 • Dinamik ve seyahat engeli olmayan,
 • İletişim becerisi yüksek,
 • Sorumluluk alabilen,
 • Müşteri ve çözüm odaklı çalışan,
 • Bay adaylar için askerliğini yapmış veya 2 yıl tecilli.

İŞİN TANIMI

Müşterimiz olan lider bankaya yeni üye işyeri kazandırmak, mevcut işyerleri için tutundurma ziyaretleri gerçekleştirmek ve Pos cihazı pazarlaması yapmak olacaktır.

MAAŞ

Maaş + Yol Ücreti + Yemek Kartı + Prim + SGK + Agi

Banka İş İlanları,

Akbank Gişe Yetkilisi Alımı İlanı

akbank gişe yetkilisi alımıTürkiye’nin öncü bankalarından Akbank personel alımı yapmaya devam ediyor. Akbank açık pozisyonlarda görevlendirmek üzere gişe yetkilisi alımı yapmaktadır.

Türkiye’nin en değerli markası olan Akbank 2015 yılındaki alımlarına son gaz devam ediyor. Özellikle alımlarını büyük oranda gişe yetkilisi olarak yapmakta olan Akbank birçok ilde bu alımlarını gerçekleştirmektedir. Alımlar hakkında bilgi sahibi olan internet sitemiz, sizler için Akbank alımlarını sürekli takip etmekte ve sizlere anlık olarak bilgi vermektedir.

Akbank gişe yetkilisi alımı kaç kişi ile yapılacak diye baktığımız zaman herhangi bir rakam verilmemiştir. Akbank alımlarını ihtiyacı doğrultusunda yapacak olup, alım işlemini internet üzerinden yapacaktır. Alımlarını hangi illerde ve hangi şekillerde yapacaklarına ise şu şekilde bakabiliriz.

GİŞE YETKİLİSİ ALIMI – İSTANBUL ANADOLU YAKASI

– Türk vatandaşı olmak,
– 1987 sonrasında doğmuş olmak,
– İstanbul Anadolu Yakasında oturuyor olmak,
– Örgün öğretim lisans mezunu olmak,
– Erkek adaylar için askerliğini yapmış,
– Dinamik,
– Daha önce banka sınavlarda başarısız olmamış olmak şartları aranmaktadır.

GİŞE YETKİLİSİ ALIMI – BURSA

– Türk vatandaşı olmak,
– 1987 sonrasında doğmuş olmak,
– Örgün öğretim lisans mezunu olmak,
– Erkek adaylar için askerliğini yapmış,
– Dinamik,
– Daha önce banka sınavlarda başarısız olmamış olmak şartları aranmaktadır.

GİŞE YETKİLİSİ ALIMI – İSTANBUL AVRUPA YAKASI

– Türk vatandaşı olmak,
– 1987 sonrasında doğmuş olmak,
– İstanbul Avrupa Yakasında oturuyor olmak,
– Örgün öğretim lisans mezunu olmak,
– Erkek adaylar için askerliğini yapmış,
– Dinamik,
– Daha önce banka sınavlarda başarısız olmamış olmak şartları aranmaktadır.

GİŞE YETKİLİSİ ALIMI – DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

– Türk vatandaşı olmak,
– 1987 sonrasında doğmuş olmak,
– Örgün öğretim lisans mezunu olmak,
– Erkek adaylar için askerliğini yapmış,
– Dinamik,
– Daha önce banka sınavlarda başarısız olmamış olmak şartları aranmaktadır.

Akbank gişe yetkilisi alımı bu bölgelerde ve bu şartlar yapılacaktır. Bunun haricinde şuanda herhangi bir alım bulunmamaktadır. 4 bölgede alım yapacak olan Akbank’a başvuruda bulunmak için aşağıda yer alan link adresini kullanabilirsiniz.

Banka İş İlanları,

Ziraat Katılım Bankası Personel Alım İlanı

ziraat katılım personel alımıZiraat Katılım Bankası personel alımı yapıyor. Ziraat Katılım Bankası yayınladığı iş ilanları ile 3 farklı pozisyonda görevlendirmek üzere personel alımı yapıyor.

Ziraat Katılım Bankası İş İlanları

 • İş Analisti
 • Veri Yönetim Yetkilisi Alımı
 • İş Zekası ve Raporlama Analisti

Ziraat Katılım Bankası personel alımı iş ilanları şimdilik bu açık iş pozisyonları için duyurulmuştur. Bu ilanların dışında güncel ilanı bulunmamaktadır. Sizlerde bankanın bu 3 iş pozisyonu hakkında bilgi almak, genel niteliklerini ve iş tanımını incelemek için bankanın kariyer internet sitesine gidebilirler.

Ziraat Bankası iş ilanlarına iş başvurusu yapmak isteyen adayların kariyer sitelerindeki iş ilanlarını inceleyebileceği gibi güncel iş ilanlarına da iş başvurusu yapabilirler.

Banka İş İlanları,

Finansbank Personel Eleman Alımı İş İlanları

finansbank personel alımıTürkiye’nin önde gelen bankalarından Finansbank, faaliyetlerine İstanbul, Ankara ve İzmir’de kurulan 4 şube ile 26 Ekim 2987 yılında başladı. 2006 yılının Ağustos ayında Yunanistan’ın en büyük bankası National Bank of Greece (NBG) ile yapmış olduğu anlaşma sonucunda %46 hissesini NBG’ye devretmiştir. Piyasa değeri yaklaşık 16 milyar dolar olan NBG’nin 1999’dan beri hisseleri New York Borsası’nda işlem görmektedir.

Finansbank İş İlanları

Finansbank çeşitli pozisyonlarda görevlendirmek üzere personel alımı yapıyor.

 • Perakende Krediler Merkezi İzleme Görevlisi
 • Tele Satış Görevlisi
 • Erzurum Telefon Bankacılığı Müşteri Danışmanı
 • Çağrı Merkezi Görevlisi (Emekli Adaylar)
 • İstanbul Telefon Bankacılığı Müşteri Danışmanı
 • Enpara Com Müşteri Danışmanı
 • Bireysel Satış Temsilcisi

FİNANSBANK İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Finansbank iş ilanlarına iş başvurusu yapmak isteyen adayların Finansbank internet sitesinde yer alan insan kaynakları bölümünden detaylı bilgi edinebileceği gibi iş başvurusu da yapabilirler. Finansbank iş başvurusu yapmak isteyen adaylar ayrıca kariyer sitelerindeki Finansbank iş ilanlarına iş başvurusu yapabilirler.

Banka İş İlanları,

Garanti Bankası Satış Temsilcisi Alımı

garanti bankası personel alımıTürkiye’nin önde gelen bankalarından Garanti Bankası’nın maaş anlaşması olan kurum ve şirketlere gidere, bankanın ürün ve hizmetlerinin tanıtım ve satışında görevlendirmek üzere satış temsilcisi alımı yapıyor.

GARANTİ BANKASI MERKEZİ SATIŞ TEMSİLCİSİ İŞ İLANI

Garanti Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Birimi’ne bağlı olarak bizimle birlikte çalışabilecek ekip arkadaşları arıyoruz.

ARANAN NİTELİKLER

 • Önlisans/lisans mezunu ya da Açıköğretim Fakültesi öğrencisiyseniz,
 • Henüz 30 yaşını aşmadıysanız,
 • İstanbul’da ikamet ediyorsanız,
 • Askerlik görevinizi tamamlamışsanız ya da en az 1 yıl tecil ettirdiyseniz (erkek adaylar için)
 • Pazarlama ve satışta iyiyim diyorsanız,
 • Kendinizi pozitif, güler yüzlü, iletişim ve ikna becerileri yüksek biri olarak tanımlıyorsanız

Garanti Bankası satış temsilcisi iş ilanına iş başvurusu yapmak isteyen adayların Garanti Bankası Kariyer sayfasındaki iş ilanlarına iş başvurusu yapabileceği gibi kariyer sitelerindeki iş ilanlarını da inceleyebilir ve iş başvurusu yapabilir.

Banka İş İlanları,

Finansbank Bireysel Satış Temsilcisi Alımı

finansbank bireysel satış temsilcisi alımıFinansbank kredi kartı ve bireysel bankacılık ürünlerinin sahada aktif satışını gerçekleştirecek, aşağıdaki özelliklere sahip bireysel satış temsilcisi alımı yapıyor.

FİNANSBANK BİREYSEL SATIŞ TEMSİLCİSİ ALIMI

Aranan nitelikler
 • En az lise mezunu veya devam zorunluluğu olmayan üniversite öğrencisi,
 • Satış konusunda kariyer yapmayı hedefleyen,
 • 30 yaşını aşmamış,
 • İletişim ve ikna becerisi yüksek,
 • Müşteri odaklı ve ekip çalışmasına yatkın,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli,
 • Daha önce Bankamızda benzer pozisyona başvuru yapıp mülakat aşamasında elenmemiş,

Finansbank personel alım ilanlarına Finansbank internet sitesinde yer alan insan kaynakları bölümünden Finansbank iş ilanları ve iş ilanlarına iş başvurusu yapabileceğiniz gibi kariyer sitelerindeki güncel iş ilanlarını takip edebilir ve iş başvurusu yapabilirsiniz.

Banka İş İlanları,

İş Bankası Memur Alım Sınavı

iş bankası memur alımıTürkiye’nin en büyük bankası Türkiye İş Bankası memur alımı yapıyor. Türkiye İş Bankası İstanbul’da ikamet eden ve 14 Ekim 1985 ve sonrası doğumlular için memur alım sınavı düzenliyor.

Sınava;

 • 14 Ekim 1985 ve sonrası doğumlu,
 • İstanbul ilinde ikamet eden,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, muaf veya Şubat 2017 celp dönemine kadar tecilli,
 • Bankamızın daha önce düzenlediği Memur, Operasyon Elemanı, Operasyon Destek Elemanı ve Çağrı Merkezi sınavlarından herhangi birinin mülakat ve değerlendirme merkezi aşamasında başarısız sayılmamış,
 • Kamu haklarından yoksun olmayan,
 • Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olan,
 • Herhangi bir zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımayan,
 • Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olan,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,
 • 14 Ekim 2015 tarihi itibariyle, üniversitelerin Aktüerya, Bankacılık, Ekonometri, Ekonomi, Finans, Halkla İlişkiler, Hukuk, İktisat, İstatistik, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Matematik, Muhasebe, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret alanlarında 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan adaylarımız başvuru yapabilecektir
Banka İş İlanları,

Finansbank Personel Alım İlanı

finansbank personel alımıFinansbank üniversite öğrencileri başta olmak üzere lise mezunu bir çok bankacı adayına yeni bir şans veriyor. 2015 yılında binlerce kişiye iş imkanı sağlamış olan Finansbank personel alımı yapmaya devam ederek yeni alımlarında lise mezunu ve üniversite öğrencilerini unutmuyor.

Lise mezunlarının istihdamı içim önemli bir adım atan Finansbank, bu alım için herhangi bir sayı belirtmemiştir. Finansbank’ın alımları hakkında kısaca bilgi vereceğimiz bu makalemizde lise mezunu alımları için bazı şartlar bulunmaktadır.

Finansbank lise mezunu personel alımı hangi şartlar altında olacak diye baktığımızda birçok şart görebiliyoruz ancak; en büyük avantaj ise illa üniversite mezunu olmasını istememeleridir. Bu sayede üniversite okumayanlarda bu kariyer merkezinde iş sahibi olabilirler.

ARANAN NİTELİKLER

En az lise mezunu veya devam zorunluluğu olmayan üniversite öğrencisi

Satış konusunda kariyer yapmayı hedefleyen

30 yaşını aşmamış

İletişim ve ikna becerisi yüksek

Müşteri odaklı ve ekip çalışmasına yatkın

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli

Ayrıca Finansbank personel alım ilanına iş başvurusu yapmak isteyen adayların daha önce Finansbank’a başvuru yapıp mülakat aşamasında elenmemiş olma şartı da aranmaktadır.

Banka İş İlanları,

Ziraat Katılım Bankası’dan çalışmak ister misiniz?

ziraat katılımZiraat Katılım Bankası’nda çalışmak ister misiniz? İşte Ziraat Katılım Bankası iş başvurusunda aranan şartlar ve iş başvuru şekli…

Ziraat Katılım İnsan Kaynakları Politikası; Kurumsal değerleri, misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri ile uyumlu olarak oluşturulmuştur. Bu politika kapsamında personelin kuruma bağlılığı artırılarak; sürdürülebilir verimlilik, kârlılık ve müşteri odaklılık ilkelerine bağlı çalışması hedeflenir.​​

Ziraat Katılım Bankası personel alımında aranan şartlar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, yabancı uyruklular için Türkiye’de çalışma izni almış olmak.
 • 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak.
 • Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.
 • Banko Asistanı görev pozisyonlarında çalışacak personel hariç, üniversitelerin 2-4 yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullarından veya bunlara denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.​​

Ziraat Katılım Bankası’nın yeni yapılanma içerisinde olduğundan bankacılık tecrübesi olan adaylara öncelik vermektedir. Bankacılık tecrübesi en az 1 yıl olan adaylar özgeçmişlerini ozgecmis@ziraatkatilim.com.tr e-po​sta adresine gönderebilirler.
Bankacılık tecrübesi olmayan adayların başvuruları için ilerleyen tarihlerde web sitemizden bildirim yapılacaktır.

ZİRAAT KATILIM BANKASI ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

​​​Ücret

U​nvan ücreti, görev pozisyon ücreti ve ek ödemelerden oluşmaktadır.

Ek Ödemeler​

İkramiye + Y. Dil Tazminatı + Performans Primi + Görev Yeri Tazminatından​ oluşmaktadır.

Banka İş İlanları,

İş Bankası Personel Alımı

İş Bankası personel alım ilanıTürkiye İş Bankası personel alımı yapıyor. İş Bankası İstanbul’da bulunan Genel Müdürlük bölümleriyle kurumsal şubelerinde görevlendirmek üzere tecrübeli ya da tecrübesiz personel alımı yapacaktır.

Türkiye İş Bankası İstanbul’da bulunan Genel Müdürlük bölümleriyle kurumsal şubelerinde görevlendirmek üzere Uzman Yardımcısı alım sınavı düzenleyecektir. Sınava katılmak isteyen adayların 31 Ağustos 2015 Pazartesi gününe kadar başvurmaları gerekmektedir.

İş Bankası Uzman Yardımcısı alımı sınavına iş başvurusu yapmak isteyen adayların ik.isbank.com.tr adresindeki ilgili iş ilanlarına iş başvurusu yapabilirler.

BAŞVURU KOŞULLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede bilmek, aşağıda yer alan yabancı dil seviye tespit sınavlarından asgari olarak belirtilen sonuçları elde etmiş ve söz konusu durumu 01.02.2016 tarihine kadar geçerliliğini koruyan bir sınav sonuç belgesi ile belgeleyebilecek durumda olmak, (Yabancı dil sertifikaları değerlendirme merkezi aktiviteleri aşamasında ibraz edilmelidir.)

c. Yazılı sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (7 Eylül 1985 ve sonrasında doğanlar başvurabilecektir), d. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da en erken Şubat 2017 celp dönemine kadar tecilli ya da muaf olmak (Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 2015 Eylül ayı içinde terhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir.), e. Üniversitelerin, 4 yıllık eğitim verilen aşağıdaki bölümlerinden mezun olmak (İlgili bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu durumu belgeleyebilen adayların da başvuruları kabul edilmektedir). Lisans son sınıf öğrencilerinin en geç 2015 Eylül ayı içinde mezun olup, bu durumu aynı tarih itibarıyla belgeleyebilmeleri gerekmektedir.

f. Daha önce, Bankamızın yaptığı sınavların herhangi birinin mülakat aşamasında ya da Bankamız uzman yardımcılığı ve müfettiş yardımcılığı sınavlarının değerlendirme merkezi aktiviteleri aşamasında başarısız sayılmamış olmak,

g. Daha önce yapılan Uzman Yardımcılığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak, h. Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak (Bu durum, evrak hazırlama aşamasında adaylardan istenecek tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir),

i. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

j. Affa uğramış olsa bile herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak,

k. Resmi dairelere, kurum ya da kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak.

Banka İş İlanları,

Ziraat Katılım Bankası’ndan personel alımı hamlesi!

ziraat katılım bankasıYeni kurulmuş olmasına rağmen çoğu yerde şube açan ve birçok kişinin tercih ettiği Ziraat Katılım Bankası 2015 yılı bitmeden personel alımlarına devam ediyor. Birçok kişiye iş imkanı vermiş olan firma 2016 yılına girmeden daha çok personel alımı yapmayı hedefliyor.

Banka İş İlanları,

Şekerbank Personel Alımı 2015

şekerbankTürkiye’de oldukça geniş bir yelpazesi olan Şekerbank 2015 yılında bir çok alım yaptı. Alımlarına devam eden Şekerbank yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Şekerbank Personel Alımı 2015 ile ilgili ayrıntıları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Şekerbank personel alımını bir çok alanda yapacak. Hangi bölümlere kaç kişi alacağını bilmiyoruz fakat ilan detaylarına göre Şekerbank Personel Alımını şu bölümlerde yapacak.

– Operasyon Destek Görevlisi
– Sigorta Ürün Yönetimi Yetkilisi
– Bireysel Kredi Teminat ve Kullanım Yetkili Yardımcısı
– Yabancı Para Operasyonları Yetkili Yardımcısı
– Mekanik Bakım Sorumlusu
– Dış İşlemler Yetkili / Yönetmen Yardımcısı

Şekerbank personel alım ilanlarına iş başvurusu yapmak için Şekerbank İnsan Kaynakları sitesindeki iş başvuru formunu kullanabileceğiniz gibi Kariyer sitelerindeki iş ilanlarına da göz atabilirsiniz.

Banka İş İlanları,

Garanti Bankası Personel Alımı

garanti bankasıTürkiye’nin önde gelen bankalarından Garanti Bankası çeşitli pozisyonlarda görevlendirmek üzere personel alımı yapıyor.

1946 yılında Doğuş Grubu bünyesinde kurulan Garanti Bankası, 18 milyar dolara ulaşan aktif büyüklüğüyle, Türkiye’nin en büyük üçüncü özel bankası konumundadır. Garanti Bankası 9000’e yaklaşan çalışanıyla, yurtiçinde 372 şubesiyle faaliyet göstermeye devam etmektedir.

GARANTİ BANKASI İŞ İLANLARI

GARANTİ BANKASI ŞUBESİZ KANALLAR İŞLEM ANALİZ ASİSTANI ALIMI

Garanti Bankası, dış dolandırılık eylemlerini izlemek, tespit etmek, kontrol atlına almak ve engellemek için stratejiler geliştirmek, konu ile ilgili gerekli incelemeleri ve araştırma yapmak, dolandırıcılık eylemlerine maruz kalan müşteriler ile iletişime geçilerek yönlendirme yapmak amacıyla şubesiz kanallar işlem analiz asistanı arıyor.

Garanti Bankası şubesiz kanallar işlem analizi asistanı iş ilanına iş başvurusu yapmak isteyen adayların, en az ön lisans mezunu, 27 yaşını aşmamış ve İstanbul’da ikamet ediyor olması şartları aranmaktadır.

GARANTİ BANKASI MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ ALIMI

Garanti Bankası, müşterilerin telefon yolu ile ilettikleri banka ürün ve hizmetleri ile ilgili sorun/şikayet/öneri mesajlarını değerlendirmeye alarak veri tabanına girişini yapmak, işlemlerin yapılması için ilgili taraflara iletip takini yaparak sonuçları hakkında müşteriyi bilgilendirmek üzere müşteri memnuniyeti müşteri temsilcisi alımı yapacaktır.

Garanti Bankası, en az önlisans mezunu, 30 yaşını aşmamış, İstanbul’da ikamet eden, erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecil ettirmiş müşteri memnuniyeti müşteri temsilcisi olarak görevlendirmek üzere personel alımı yapacaktır.

GARANTİ BANKASI GİŞE ASİSTANI ALIMI

Garanti Bankası, Aksaray ve Burdur illerinde görevlendirmek üzere, gişeye gelen müşterilerin nakit işlemlerini ve talimatlarını gerçekleştirmek ve aynı zamanda gişeden işlem yapmaya gelen müşterilere ürün satışı ve yönlendirmesi yapmak üzere gişe asistanı alımı yapacaktır.

Garanti Bankası gişe asistanı iş ilanına iş başvurusu yapmak isteyen adaylarda aranan şartlar; En az önlisans mezunu (tercihen de lisans mezunu), 27 yaşını aşmamış, Burdur ve Aksaray’da ikamet eden, erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecil ettirmiş, ve pazarlama ve satış konusunda deneyimli olma şartları aranmaktadır.

Garanti Bankası personel eleman alımı iş ilanlarına iş başvurusu yapmak için Garanti Bankası İnsan Kaynakları sitesindeki iş ilanlarına iş başvurusu yapabileceğiniz gibi daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Banka İş İlanları,

Akbank Gişe Yetkilisi Alımı

Akbank birçok ilde şubelerinde görevlendirmek üzere gişe yetkilisi alımı yapıyor.

akbankAkbank gişe yetkilisi alımında aranan şartlar: Üniversitelerin ilgili örgün lisans bölümlerinden mezun, belirtilen yerlerde ikamet eden ve 1987 doğumlu erkek adaylar için askerliğini yapmış olma şartları aranmaktadır. Akbank 2015 yılı içinde yapılmış başka bir işe alım sınavına katılmamış ve daha önce düzenlenmiş işe alım sınavlarının sözlü aşamasından başarısız kabul edilmemiş olmak gerekmektedir.

Akbank gişe yetkilisi alımı yapılacak iller:

Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Afyon, Bilecik, Kütahya, Kayser, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Aksaray, Isparta, Karaman ve Konya.

Akbank gişe yetkilisi alımına iş başvurusu yapmak isteyen adayların kariyer sitelerindeki iş ilanlarına iş başvurusu yapabileceği gibi Akbank İnsan Kaynakları sitesinden de ayrıntılı bilgi edinebilirler.

Banka İş İlanları,

Ziraat Katılım Bankası’na iş başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Katılım Bankası’nda çalışmak ister misiniz? İşte Ziraat Katılım Bankası iş başvurusunda aranan şartlar ve iş başvuru şekli…

ziraat katılım bankasıZiraat Katılım İnsan Kaynakları Politikası; B​ankamız kurumsal değerleri, misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri ile uyumlu olarak oluşturulmuştur. Bu politika kapsamında personelin kuruma bağlılığı artırılarak; sürdürülebilir verimlilik, kârlılık ve müşteri odaklılık ilkelerine bağlı çalışması hedeflenir.​​

Ziraat Katılım Bankası iş başvurularında şu özellikler aranmaktadır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, yabancı uyruklular için Türkiye’de çalışma izni almış olmak.
 • 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak.
 • Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.
 • Banko Asistanı görev pozisyonlarında çalışacak personel hariç, üniversitelerin 2-4 yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullarından veya bunlara denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.​​

Ziraat Katılım Bankası’nın yeni yapılanma içerisinde olduğundan bankacılık tecrübesi olan adaylara öncelik vermektedir. Bankacılık tecrübesi en az 1 yıl olan adaylar özgeçmişlerini ozgecmis@ziraatkatilim.com.tr e-po​sta adresine gönderebilirler.

Bankacılık tecrübesi olmayan adayların başvuruları için ilerleyen tarihlerde web sitemizden bildirim yapılacaktır.

ZİRAAT KATILIM BANKASI ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

​​​Ücret

U​nvan ücreti, görev pozisyon ücreti ve ek ödemelerden oluşmaktadır.

Ek Ödemeler​

İkramiye + Y. Dil Tazminatı + Performans Primi + Görev Yeri Tazminatından​ oluşmaktadır.

Banka İş İlanları,

Yapı Kredi Bankası Personel Alım İlanı

yapı krediTürkiye’nin en büyük bankalarından olan Yapı Kredi Bankası 2015 yılında birçok kişiyi işe almış ve almaya da devam edecektir. Alımlarını profesyonel bir şekilde yapan ve alımlarında kaliteli elemana çok dikkat eden Yapı Kredi Bankası şuan açıkta pozisyonları birçok internet sitesine vermiş durumdadır.

Yapı Kredi Bankası personel eleman alımı iş ilanları 2016 yılında kaç kişi ile yapılacak bilemiyoruz ancak; internet üzerinde 60’a yakın ilan bulunmaktadır. Bu ilanların her birini her gün güncelleyen ve yenilerini ekleyen Yapı Kredi Bankası en kaliteli elemanları almak için ilanlarına birçok şart eklemektedir.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası personel eleman alımı iş ilanları 2016 yılında hangi pozisyonlar için verildi diye merak ediyorsanız aşağıda yer alan ilanlara bakabilirsiniz.

– Ticari Kredi Tahsis Uzmanı,
– Finansal Analiz Uzmanı,
– Yazılım Geliştirmeci -Kredi Kartları,
– CRM Yazılım Geliştirmeci,
– Fon Kontrol Uzmanı,
– Tutundurma Programı Yetkilisi/Uzmanı,
– Saklama Hizmetleri Uzmanı,
– Planlama Koordinasyon Outsource Hizmet Yönetim Uzmanı.

Banka İş İlanları,

Finansbank Personel Alımı

finansbank personel alımıTürkiye’nin önde gelen bankalarından Finansbank, 20 yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir. Özellikle son iki yıldır hızlanan şubeleşme çalışmaları sonucu şube sayısını artırmaya devam etmektedir. Bununla birlikte doğan personel ihtiyacını karşılamak üzere birçok farklı pozisyonda görevlendirmek üzere personel alımı yapmaktadır. Finansbank Personel Alımı 2015 ile ilgili ayrıntıları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Türkiye’nin saygın bir bankası olan Finansbank 2015 yılında bir çok alım yaptı. Alımlarına devam eden Finansbank yeni personel alımı yapacağını duyurdu.

Aranan Nitelikler

-En az lise mezunu veya devam zorunluluğu olmayan üniversite öğrencisi,

-Satış konusunda kariyer yapmayı hedefleyen,

-30 yaşını aşmamış,

-İletişim ve ikna becerisi yüksek,

-Müşteri odaklı ve ekip çalışmasına yatkın,

-Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli,

-Daha önce Bankamızda benzer pozisyona başvuru yapıp mülakat aşamasında elenmemiş,

Bireysel satış temsilcisi alımı yapmaktadır.

Finansbank Bireysel satış temsilcisi alımı iş ilanına iş başvurusu yapmak isteyen adaylar kariyer sitelerindeki iş ilanlarına başvuru yapabileceği gibi Finansbank İnsan Kaynakları sitesindeki iş ilanlarını inceleyebilir ve iş başvurusu yapabilirler.

Banka İş İlanları,

İş Bankası Özel Güvenlik Görevlisi Alımı

iş bankasıİş Bankası özel güvenlik görevlisi alımı yapıyor. Özel güvenlik görevlisi alımı için 19 Haziran 2015 tarihinde sınav düzenlenecektir.

İŞ BANKASI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

İş Bankası İstanbul Anadolu yakasında yer alan Şube ve Genel Müdürlük Birimlerinde görevlendirmek üzere erkek özel güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirecektir.

Özel güvenlik görevlisi yazılı sınavı 19 Haziran 2015 Cuma günü yapılacak olup sürecin tüm aşamaları sonucunda başarılı bulunan adaylara, kadro olanakları doğrultusunda görev teklifi yapılacaktır.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞE ALIM SÜRECE

Özel Güvenlik Görevlisi alım süreci; Başvuru, yazılı sınav, mülakat, belge hazırlama aşamalarından oluşmaktadır.

Sınava başvurular 15 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar sadece ik.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Başvuru Formu üzerinden yapılabilecektir. Şubelerimiz veya Genel Müdürlük birimlerimiz aracılığıyla sınav başvurusunda bulunmak mümkün değildir.

İş Bankası Özel Güvenlik Görevlisi alımı hakkında daha fazla bilgi ve başvuru şartları için tıklayın.

Banka İş İlanları,

İş Bankası Özel Güvenlik Görevlisi Alımı

İş Bankası İstanbul’daki Şube ve Genel Müdürlük Birimlerinde görevlendirmek üzere erkek güvenlik görevlisi alımı sınavı düzenleyecektir.

iş bankası güvenlik görevlisi alımıİş Bankası Özel Güvenlik Görevlisi Alımı

İş Bankası güvenlik görevlisi alımı sınavı 6 Mayıs 2015 Çarşamba ve izleyen günlerde yapılacak olup alım sürecinin tüm aşamaları sonucunda başarılı bulunan adaylarımıza, kadro olanaklarımız doğrultusunda aşağıda yer alan şubelerimiz için görev teklifi yapılacaktır.

İş Bankası Özel Güvenlik Görevlisi alım süreci

 • Başvuru
 • Dikkat Testi ve Çalışma Stilleri Envanteri
 • Mülakat
 • Belge hazırlama aşamalarından oluşmaktadır.

Tüm aşamalar sonucunda uygun bulunan adaylar, kadro olanaklarımız doğrultusunda, Özel Güvenlik Görevlisi pozisyonunda görevlendirilecektir.

Başvuru

Sınava başvurular 28 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar sadece ik.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Başvuru Formu üzerinden yapılabilecektir. İş Bankası şubeleri veya Genel Müdürlük birimleri aracılığıyla sınav başvurusunda bulunmak mümkün değildir.

İş Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun “Sınava Başvur” bölümü aracılığı ile sınav başvurusu yapılması gerekmektedir. Sistem, sadece aşağıda yer verilen başvuru koşullarını taşıyan adayların başvurusuna imkan vermektedir. Bu nedenle başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle bu koşullara uygunluklarını kontrol etmeleri yararlı olacaktır. Sınava başvuruda bulunan adaylardan sadece uygun bulunanlara sınav daveti gönderilecektir.

Sınav sürecinde adaylarımızla sağlıklı biçimde iletişime geçilebilmesi için başta e-posta adresi olmak üzere iletişim bilgilerinin güncel tutulması önem taşımaktadır.

Başvuru yaparken kendileri hakkında gerçek dışı bilgiler veren adaylar, söz konusu durumun alım sürecinin hangi aşamasında fark edildiğine bakılmaksızın süreç dışında bırakılacaklardır.

Başvuru Koşulları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 6 Mayıs 1987 ve sonrasında doğmuş olmak.
 • Askerlik görevini tamamlamış olmak.
 • Geçerlilik süresi 6 Mayıs 2016 ve sonrası bir tarih olan Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikasına sahip olmak
 • Daha önce Bankamızca yapılan Özel Güvenlik Görevlisi, Şoför, Takip Memuru veya Operasyon Elemanı (Operasyon Destek Elemanı) Alım Sınavlarından birinin mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak.
 • En az lise veya ticaret meslek lisesi mezunu olmak
 • Boyu en az 175 cm. olmak
 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak, affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak.
 • Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak
 • Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak. (İşe alım aşamasında tam teşekküllü
 • Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenecektir.)
Banka İş İlanları,

ZİRAAT BANKASI MEMUR PERSONEL ALIMI 2015

Ziraat Bankası personel alımı yapıyor. Ziraat Bankası bünyesinde görevlendirilmek üzere müfettiş yardımcısı alımı, uzman yardımcısı alımı ve avukat alımı yapıyor.

Ziraat Bankası

ZİRAAT BANKASI MEMUR PERSONEL ALIMI

Yurtiçinde 1.693 şubesi ve 24.096 çalışanıyla, aktif büyüklük ve karlılık açısından 1. sırada bulunan Ziraat Bankası personel alımı yapıyor. Ziraat bankası personel alımı için son başvuru tarihi 27 Mart 2015 sınav tarihi ise 25 Nisan 2015.

Ziraat Bankası personel alımı

Ziraat Bankası personel alımı Müfettiş yardımcısı alımı, uzman yardımcısı alımı, avukat alınmı

 

ZİRAAT BANKASI MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI

Ziraat Bankası Teftiş Kurulu’nda görevlendirmek üzere 35 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

Ziraat Bankası Müfettiş Alımında aranan şatlar

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1985 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin Finans Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.

Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

4. Diğer resmi kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan ve kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

7. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Bankamızda göreve başlayacaklardan, işe başlamaları sırasında talep edilecektir.)

8. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

9. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.

ZİRAAT BANKASI UZMAN YARDIMCISI ALIMI

Ziraat Bankası İstanbul Genel Müdürlük Birimleri ile Kurumsal Girişimci Şubelerinde görevlendirmek üzere 100 uzman yardımcısı alımı yapacak.

Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı Alımında Aranan şartlar

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1985 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bütün bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında diploma/öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır.)

4. Diğer resmi kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan ve kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç 2 kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

7. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir)
8. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

ZİRAAT BANKASI AVUKAT ALIMI

Ziraat Bankası Hukuk Müşavirliği ve Kredi Risk Tasfiye Bölümü Başkanlığı’nda görevlendirmek üzere 15 avukat alımı yapıyor.

Ziraat Bankası Avukat Alımında Aranan Şartlar

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1985 ve sonrası doğumlu olmak,

3.  Yurt içinde dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk Fakülteleri ile denkliği sağlanmış yabancı ülkelerdeki Hukuk Fakültelerinden mezun olmak ve Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Avukatlık Ruhsatnamesi almış veya işe başlama tarihinde alabilecek durumda olmak,

4. Diğer resmi kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan ve kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

7. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Bankamızda göreve başlayacaklardan, işe başlamaları sırasında talep edilecektir.)

8. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

Ziraat Bankası iş başvurusu

Ziraat Bankası iş başvurusu için son başvuru tarihi 27 Mart 2015 Ziraat Bankası ilanlarına iş başvurusu için www.ziraat.com.tr

 

Detaylı bilgi için tıklayınız

Banka İş İlanları,

Halkbank 1500 personel alımı yapacak!

Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Halk Bankası 2015 yılına ilişkin personel alımları hakkında bilgi verdi.

halkbank-personel-alımı

Halkbank 2015 yılında 1500 personel alımı yapacak

Halkbank, 2014 yılı bilançosunu açıkladı. Geçen yılı 2.2 milyar TL net kâr ile tamamlayan banka, toplam kredilerini 2013’e göre yüzde 20 artırarak 134.5 milyar TL’ye çıkardı. Bankanın nakdi kredileri yüzde 20 artışla 102 milyar TL’ye ulaştı.

Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 2014’te bankacılık sektörünün kârlılık oranlarında düşüş yaşandığını ancak Halkbank’ın hedefleriyle uyumlu sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Halkbank’ın marka ve piyasa değerini artırmak için 2015-2020 yılları arası için yeni bir yol haritası belirlediklerini vurgulayan Taşkesenlioğlu, bankanın bilanço büyüklüğünü 5 yılda 100 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Taşkesenlioğlu, “Bu doğrultuda ilk adımları 2015’te atacağız. Bu yıl aktif toplamda ve mevduatta yüzde 13-15 büyüme hedefliyoruz. 2015’te özkaynak kârlılığımızın yüzde 20’nin üzerinde gerçekleşmesini planlıyoruz” diye konuştu. 2014’te 23 şube açıp 900 şubeye yükselten bankanın, 17 bin 300 çalışanı var. Taşkesenlioğlu, “2015’te 50 yeni şube açacağız. Bin 500 kişiyi istihdam edeceğiz” dedi.