İçişleri Bakanlığı Personel Memur Alımı

Kamuda en çok personel memur alımı yapan bakanlıkların 2013 iş ilanları kapsamında yapılan personel alımları devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından sözlü sınav yapılarak il planlama yardımcısı alımı yapılacaktır. Toplam 50 uzman yardımcısı kadrosunun yapılacağı personel alımı ile ilgili kamu iş ilanı ve başvuru koşulları aşağıdaki gibidir.

İçişleri Bakanlığından:

İL PLANLAMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 50 adet İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrolarına Giriş (Sözlü) Sınavı ile personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1 – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2 – Ekonomi, Maliye, Hukuk, İdari Bilimler, İşletme ve İstatistik alanlarında dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak,

3 – Giriş (Sözlü) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak (06/06/1978 tarihinden sonra doğanlar),

4 – ÖSYM tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP31” bölümünde en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (200 üncü aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1 – Adaylar; “turkiye.gov.tr” adresi üzerinden e-Devlet şifre numarası ile Bakanlığımızın (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde yer alan “2013 yılı İl Planlama Uzman Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formunu” elektronik ortamda doldurarak, 15-19 Nisan 2013 tarihleri arasında elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.

2 – Başvurular “turkiye.gov.tr” adresi üzerinden yapılacağından, adayların “turkiye.gov.tr” hesabının bulunması gerekmektedir. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

3 – Adaylar, İş Talep formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıncaya kadar müracaat süresi içerisinde İş talep Formu üzerinde değişiklik yapabileceklerdir.

4 – “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonuna basarak İş Talep Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; “Hatalı Kayıt Bildirim” dilekçesi ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 60-61-63-64-65) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş yapabilmek için, güncellenebilir duruma getirilmesini 19 Nisan 2013 Cuma günü saat 16:00’a kadar talep edebilecektir.

5 – İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara, 19 Nisan 2013 Cuma günü saat 17:30’a kadar elektronik başvuru formuna yeniden giriş yapabilme imkanı verilecektir. Sistemden müracaatlar aynı gün saat 17:30 itibari ile sona erecektir.

6 – Müracaatlar tamamlandıktan sonra adayların İş Talep Formundaki beyanları kontrol edilecektir.

7 – KPSSP31 başarı puan sıralamasına göre kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 22 Nisan 2013 tarihinde Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

8 – KPSSP31 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuç listesine itirazlar 24 Nisan 2013 tarihinde ilgili sınav kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 24 Nisan 2013 tarihinden sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

9 – Sınav kurulunca itiraz üzerine yeniden yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir.

10 – KPSSP31 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının dört katı (200) adaya ait kesin sonuç listesi, 26 Nisan 2013 tarihinde Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

11 – Adaylar, Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek istenilecek diğer belgeler ile birlikte İş Talep Formunun çıktısını imzalayıp, resim yapıştırılmış olarak 06-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir. İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacak olup, bu adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

12 – Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan istenilen evrakları 06-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında teslim eden adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına alınacaktır. Bu adaylara, Giriş (Sözlü) Sınavının günü, saati ve yeri Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde 20 Mayıs 2013 tarihinden itibaren ilan edilerek duyurulacaktır. Ayrıca, sözlü sınava alınacak adayların İş Talep Formunda belirttikleri yazışma adreslerine de tebligat yapılarak bildirilecektir.

13 – Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar İl Planlama Uzman Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

14 – Müracaatlar; elektronik ortamdaki iş talep formu ile alınacağından, posta ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş Sınavı; Ekonomi, Maliye, İstatistik, Hukuk, İdari Bilimler, Türkçe, İnkılap Tarihi ve Yabancı dil konularında sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş (Sözlü) Sınavda adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Giriş (Sözlü) Sınavda başarılı olabilmek için alınan notun 70’den aşağı olmaması gerekir. Sınav kurulu tarafından, adaylar en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak, Giriş (Sözlü) Sınav kesin başarı listesi oluşturulur. 70 ve üzeri puan alan adaylar arasından, kesin başarı puan sıralaması, kadro durumu ve ihtiyaca göre asil ve yeteri kadar yedek liste düzenlenecektir.

Asil olarak Giriş (Sözlü) Sınavı kazanan adayların atamaları, adayların tercihleri ve başarı sırası esas alınarak Bakanlıkça yapılacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Giriş (Sözlü) Sınavını kazananlar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asil ve yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanır. Başarılı olan adayların listesi, sınav kurulunca Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ve Bakanlığımızın doğu ve batı kapılarında bulunan ilan panolarında asılarak duyurulacaktır.  • senol eser79
yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...