İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alımı

TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) faaliyet gösteren İpekyolu

Kalkınma Ajansı’na (İKA) “5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve

Görevleri Hakkında Kanun” ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan

“Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde; TRC1 Düzey 2

Bölgesinin (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik,

analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi,

üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli

olmayan, 5 (beş) Uzman alımı yapılacaktır.

İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Gaziantep ili olup, Ajans’ın faaliyet alanını

Gaziantep, Adıyaman, Kilis illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olan uzmanlar, her

üç ilde de görev yapmayı peşinen kabul etmiş sayılır.

25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 22.

Maddesi “Personelin görev yeri Ajans içinde Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek

benzer işleri yürütmek için muvafakati aranmaksızın unvan ve müktesep hak ücreti saklı

kalmak kaydıyla Genel Sekreter tarafından değiştirilebilir.” hükmü uyarınca personelin

görev yeri muvafakati aranmaksızın değiştirilebilir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ 22.08.2012
SON BAŞVURU TARİHİ 05.09.2012
SINAVA KATILMAYA HAK

KAZANAN ADAYLARIN İLANI

07.09.2012
SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI

TARİHİ

10-11 Eylül 2012
BAŞVURU YERİ İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy

Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:3

Şehitkamil/GAZİANTEP/27060

 

Sınava ilişkin detaylı bilgi  Ajansımızın web sitesi olan  www.ika.org.tr  adresinden temin edilebilir.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...