İş Bankası Memur Alım Sınavı

Türkiye İş Bankası, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde faaliyet göstermekte olan şubelerinde Memur olarak görevlendirilecek çalışma arkadaşlarımızı seçmek üzere, 18 Eylül 2011 Pazar günü Memur Alım Sınavı düzenlenecektir.

Sınava başvurular 12 Eylül 2011 Pazartesi günü saat 09:00’a kadar kabul edilecektir.

İşe alım süreci:

 • Başvuru
 • Genel Yetenek Testi ve Mesleki Kişilik Envanteri
 • Mülakat
 • Belge hazırlama

aşamalarından oluşmaktadır. Tüm aşamalar sonucunda uygun bulunan adaylar, kadro olanaklarımız doğrultusunda, Memur pozisyonunda görevlendirilecektir.

Başvuru
Sınava başvurular 12 Eylül 2011 Pazartesi günü saat 09:00’a kadar sadece İnsan Kaynakları sayfamızın “Başvuru” bölümünde yer alan İş Başvuru Formu üzerinden yapılabilir. Şubelerimiz veya Genel Müdürlük birimlerimiz aracılığıyla sınav başvurusunda bulunmak mümkün değildir.

Başvuru için, İş Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun “Sınava Başvur” bölümü aracılığı ile sınav başvurusu yapılması gerekmektedir. Sistem, sadece aşağıda yer verilen başvuru koşullarını taşıyan adayların başvurusuna imkan vermektedir. Bu nedenle başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle başvuru koşullarına uygunluklarını tespit etmeleri yararlı olacaktır. Sınava başvuruda bulunan adaylardan durumları uygun bulunanlara sınav daveti gönderilecektir.

Devam etmekte olan diğer Memur alım süreçlerimizde;

 • Yazılı sınav aşamasında başarılı olup, mülakat daveti bekleyen,
 • Mülakat uygulamasına katılmış ve değerlendirme süreci devam eden,
 • Mülakat sonucu olumlu açıklanmış olup görev teklifi bekleyen
 • adaylarımızın bu sınavımıza başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sınav
Sınav Yöntemi
İki bölümden oluşan sınavın ilk aşamasını Genel Yetenek Testi ve Mesleki Kişilik Envanteri, ikinci aşamasını ise Mülakat oluşturmaktadır. Genel Yetenek Testi ve Mesleki Kişilik Envanteri sonucunda uygun bulunan adaylar ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek olan mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

Sınav Yeri
Sınavın Genel Yetenek Testi ve Mesleki Kişilik Envanteri aşaması Diyarbakır ve Erzurum’da gerçekleştirilecektir.

Sınav Tarihi
Sınav 18 Eylül 2011 Pazar günü yapılacaktır.

Sınav Davetleri
Sınav ile ilgili tüm davet ve duyurular, 13 Eylül 2011 Salı gününden itibaren İş Başvuru Formunda yer alan Başvuru Durum Takip alanına yansıtılacak ve adayların sisteme kayıtlı e-posta adreslerine gönderilecektir. Bu nedenle İş Başvuru Formuna geçerli ve kullanımda olan bir e-posta adresinin kaydedilmesi ve 13 Eylül 2011 tarihinden itibaren Başvuru Durum Takip alanının ve e-posta adreslerinin sık sık kontrol edilmesi önem taşımaktadır.

Belge Hazırlama
Elektronik sınav ve mülakat aşamalarından oluşan alım süreci sonucunda uygun bulunan adaylara, Bankamız ihtiyaçları doğrultusunda görev teklifi yapılarak, işe alım aşamasının bir parçası olan belge hazırlama süreci başlatılacaktır. Hazırlanan belgeler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda da uygun bulunan adayların işe alımı gerçekleşecektir.
Başvuru Koşulları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 1 Ocak 1982 ve sonrasında doğmuş olmak
 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak
 • Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak
 • Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak
 • Erkek adaylar için eylemli askerlik görevini tamamlamış olmak ya da en erken 30 Haziran 2012 tarihine kadar tecilli ya da muaf olmak, (Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle terhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir)
 • Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak, (İşe giriş aşamasında tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenecektir.)
 • Bankamızın daha önce düzenlediği Memur, Operasyon Elemanı, Operasyon Destek Elemanı ve Çağrı Merkezi sınavlarından herhangi birinin mülakat aşamasında veya Çağrı Merkezi Sınavınınölçme ve değerlendirme merkezi uygulaması aşamasında başarısız sayılmamış olmak.

Üniversitelerin, 4 yıllık eğitim veren aşağıdaki bölümlerinden mezun olmak (İlgili bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu durumu belgeleyebilen adayların da başvuruları kabul edilmektedir.) • i bankas memur alm 2011
yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...