İş Bankası Memur Alımı ve Memur Alım Sınavı

İş Bankası Memur Alımı
İş Bankası, Adana, Bursa ve Diyarbakır bölgelerinde bulunan şubelerinde görevlendirilmek üzere İş Bankası Memur Alım Sınavı düzenleyecektir.

İş Bankası memur alımı için sınav açmıştır. İş Bankası İstanbul Memur Alımı iş başvuru koşulları..

İSTANBUL İLİ MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ
(7 MAYIS 2014 VE İZLEYEN TARİHLER)

İş Bankası, İstanbul’da bulunan Şubeleri ve Genel Müdürlük bölümlerinde görevlendirilmek üzere, 7 Mayıs 2014 ve izleyen tarihlerde Memur Alım Sınavı düzenlenecektir. Memur Alım Sınavı ve izleyen aşamalar sonucunda başarılı bulunan adaylarımıza, kadro olanaklarımız doğrultusunda İstanbul’da bulunan Şubeler ve Genel Müdürlük bölümlerimiz için görev teklifi yapılacaktır.

İş Bankası İşe Alım Süreci

Memur alım süreci

 • Başvuru
 • Genel Yetenek Testi
 • Mülakat
 • Belge hazırlama

aşamalarından oluşmaktadır. Tüm aşamalar sonucunda uygun bulunan adaylar, kadro olanaklarımız doğrultusunda, Memur pozisyonunda görevlendirilecektir.

İş Bankası İş Başvurusu.
İş Bankası Memur Alım Sınavı Ne Zaman?

Sınava başvurular 02 Mayıs 2014 Cuma günü saat 09:30’a kadar sadece ik.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Başvuru Formu üzerinden yapılabilecektir. Şubelerimiz veya Genel Müdürlük birimlerimiz aracılığıyla sınav başvurusunda bulunmak mümkün değildir.

İş Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun “Sınava Başvur” bölümü aracılığı ile sınav başvurusu yapılması gerekmektedir. Sistem, sadece aşağıda yer verilen başvuru koşullarını taşıyan adayların başvurusuna imkan vermektedir. Bu nedenle başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle bu koşullara uygunluklarını kontrol etmeleri yararlı olacaktır. Sınava başvuruda bulunan adaylardan sadece uygun bulunanlara sınav daveti gönderilecektir.

Sınav sürecinde adaylarımızla sağlıklı biçimde iletişime geçilebilmesi için başta e-posta adresi olmak üzere iletişim bilgilerinin güncel tutulması önem taşımaktadır.

Başvuru yaparken kendileri hakkında gerçek dışı bilgiler veren adaylar, söz konusu durumun alım sürecinin hangi aşamasında fark edildiğine bakılmaksızın süreç dışında bırakılacaklardır.

İş Bankası Memur Alım Sınavı 

Sınav Yöntemi: Sınavın ilk aşaması Genel Yetenek Testi’dir. İlk aşama sonucunda uygun bulunan adaylar ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek olan mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

Sınav Yeri: Alım sürecinin bütün aşamaları İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Sınav Tarihi : Sınav 07 Mayıs 2014 ve izleyen tarihlerde yapılacaktır.

Sınav Davetleri: Sınav ile ilgili tüm davet ve duyurular 05 Mayıs 2014 Pazartesi günü saat 18:00’den itibaren İş Başvuru Formunda yer alan Başvuru Durum Takip alanından yapılacaktır. Bu tarihten itibaren Başvuru Durum Takip alanının kontrol edilmesi önem taşımaktadır.

Sınav Belgesi Hazırlama

Yukarıda belirtilen işe alım süreci sonucunda uygun bulunan adaylara, Bankamız ihtiyaçları doğrultusunda görev teklifi yapılarak, işe alım aşamasının bir parçası olan belge hazırlama süreci başlatılacaktır. Bu belgeler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan adayların işe alımı gerçekleşecektir.

İş Bankası Memur Alım Başvuru Koşulları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 07 Mayıs 1984 ve sonrasında doğmuş olmak
 • İstanbul’da ikamet ediyor olmak
 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak
 • Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak
 • Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak
 • Erkek adaylar için eylemli askerlik görevini tamamlamış olmak ya da en erken 31 Temmuz 2015 tarihine kadar tecilli ya da muaf olmak
 • Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak, (İşe alım aşamasında tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenecektir.)
 • İş Bankası’nın daha önce düzenlediği Memur, Operasyon Elemanı, Operasyon Destek Elemanı ve Çağrı Merkezi sınavlarından herhangi birinin mülakat ve değerlendirme merkezi aşamasında başarısız sayılmamış olmak
 • 07 Mayıs 2014 tarihi itibariyle, üniversitelerin, 4 yıllık eğitim veren aşağıdaki bölümlerinden mezun olmuş olmak (Aşağıda belirtilen ilgili bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu durumu belgeleyebilen adayların da başvuruları kabul edilmektedir.)


yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...