İş kurmak ve başarılı olmak için en önemli unsur nedir?

Kendini işinizi kurmak mı istiyorsunuz. Peki bir iş kurmak ve bu işte başarılı olmak için en önemli unsurlar hangileridir? İşte iş kurmak istiyorum diyenlerin kendine sorması gereken 10 soru.

iş kurmak istiyorum diyenlerin kendine sorması gereken 10 soru

Bir iş kurmak ve başarılı olmak için önemli bir unsurdur fakat en önemli unsur değildir. Müşteri kitlesine sahip olmak, iyi bir iş fikrine sahip olmak ve motivasyon ile sıkı çalışıyor olmakta çok önemlidir. İş kurmak için önce iş fikri belirlenir. İş fikri belirlendikten sonra yapılabilir mi durumu değerlendirilir. Daha sonra iş kurmak istediğiniz iş fikri konusunda pazar araştırması yapılır. İş fikrinin yapılabilir olup olmadığı bu aşamada belirlenir. Pazar araştırmasından çıkan sonuçlara göre üretim kapasitesi belirlenir. Tüm bu aşamalar netleştikten sonra gerekli olan sermaye belirlenir ve üretime geçilir.

Bir iş kurmak ve bu işte başarılı olmak için en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

SERMAYE

Bir işi kurmak ve işte başarılı olmak için sermaye önemli bir unsurdur; ancak en önemli unsur değildir. Sermayesi olduğu halde, pazarda kendine müşteri bulamadığından, her gün onlarca firma kepenk indirmek zorunda kalmaktadır. Müşteri bulunamayınca, elde avuçta ne varsa günden güne eriyip gitmekte ve birikimleri sayesinde işini kurmuş insanlar başarısız olarak birikimlerini kaybetmektedir. Sermaye, ülkenin gelişen ekonomik koşullarına paralel olarak, kredi veya risk sermayesi gibi mekanizmalarla oluşturulabilmektedir. Müşterinin oluşturulması ise dışsal değil, içsel bir faktör olarak girişimcinin kendisine ve iş fikrine bağlıdır.

MÜŞTERİ VE PAZAR

Müşteri kitlesine sahip olmak veya müşteri kitlesi oluşturabilmek bir iş kurmanın ön şartıdır. Müşterisi ve pazarı olmayan işler, bir hobi olmanın ötesine gitmezler. Bu nedenle de bir iş kurmadan önce üzerinde dikkatle çalışılması gereken konuların en başında pazar araştırması ve müşteri analizleri gelmektedir. ‘İş Planı‘ hazırlanırken de pazar araştırması, bir lokomotif gibi iş planının diğer modüllerinin gideceği yönün belirlenmesinde rol oynar. Bu nedenle, bir işe başlamadan önce, teferruatlı bir pazar araştırması yapılmalı, potansiyel müşterilerle ilgili analizlere girişilmeli ve yenilikçi bir iş fikir söz konusuysa kurulacak işin kendi pazarının nasıl oluşturulacağı tasarlanmalıdır.

İŞ FİKRİ VE ÜRÜN

İş fikri, bir işin kurulmasında en önemli unsurlardan bir tanesidir; ancak en önemlisi değildir. Günde onlarca iş fikriyle ortaya çıkan insanlar, diğer faktörleri bir araya getiremedikleri için işlerini kurma aşamasına bile gelememektedir. Ayrıca iş fikrine sahip olmak, işin kurulmasını garanti etmediği gibi başarıyı da yalnız başına sağlayamaz. İş fikrinin en başta piyasada bir alıcıya (müşteriye) ihtiyacı vardır. Aksi takdirde, iş fikirleri birer ‘Zihni Sinir Procesi’ olarak kalmaya mahkumdur.

MOTİVASYON VE SIKI ÇALIŞMA

Motivasyon ve sıkı çalışma, girişimcilik özelliklerindendir. Ancak ne bir iş kurmaya yeterlidir ne de bu işi başarıyla yürütmeye. Arı gibi çalışmak girişimcinin nihaî hedefi değildir. Girişimci bal yapmalıdır. Bal yapmak için de, bir girişimcinin çiçeklere yani müşterilere ihtiyacı vardır.

Bir yapılabilirlik (fizibilite) raporu hazırlamaktaki temel amaç size göre aşağıdakilerden hangisidir?

Sistemli çalışmayı sağlamak

Bir yapılabilirlik raporunun amaçlarından bir tanesi de sistemli çalışabilmeyi sağlamaktır. Ancak temel amaç olarak ortaya konamaz. Zira yapılabilirlik raporu, birkaç amaca birden aynı anda hizmet edebildiği ölçüde faydalıdır.

Gerekli araştırmaları yaparak alternatifli senaryolar hazırlamak

Yapılabilirlik raporu hazırlamanın faydalarından bir tanesi de gerekli araştırmaları yaparak alternatifli senaryolar hazırlamaktır. Bu sayede girişimci, çeşitli makaslarda ray değiştirebilecek ve sonuç olarak istediği hedefe her şeye rağmen varabilecektir. Ancak bunu temel amaç olarak değerlendiremeyiz. Zira yapılabilirlik raporu, birkaç amaca birden aynı anda hizmet edebildiği ölçüde faydalıdır.

İş fikrinin gerçekçi öngörülere dayanıp dayanmadığını test etmek

Yapılabilirlik raporu sayesinde iş fikrinin gerçekçi öngörülere dayanıp dayanmadığı test edilebilir. Böylece maddî ve manevî herhangi bir kayba uğramadan önce çeşitli iş fikirlerinizi kağıt üstünde veya çeşitli araştırma teknikleriyle test edebilirsiniz. Bir anlamda kuracağınız işin bir simülasyonunu oluşturup öngörülerde bulunabilirsiniz. Fakat bu, yapılabilirlik raporunun faydalarından sadece biridir. Yapılabilirlik raporundan bundan fazlasını beklemelisiniz. Zira yapılabilirlik raporu, birkaç amaca birden aynı anda hizmet edebildiği ölçüde faydalıdır.

Yukarıdakilerin hepsi

Yukarıdakilerin hepsi seçeneği doğrudur; ancak yapılabilirlik raporu bundan daha fazlasını da verebilir. Bu nedenle de, bir yapılabilirlik raporu hazırlamadan önce, bu raporun amaçlarını ve size sağlayacağı faydaları belirlemelisiniz. Yapılabilirlik raporlarında tek bir amaç söz konusu değildir. O size gerektiğinde bir harita olur, gerektiğinde de arkası ‘hâmilî kart yakınımdır’ yazılı bir kartvizit. Size kapılar açar, deniz aşırı köprüler kurar.

Aşağıdakilerden hangisinde bilgi sahibi olmamak kuracağınız işinizi en az etkiler?

İlgili pazara dair bilgi

İlgili pazara dair bilgi sahibi olmamak bir girişimci için ölümcüldür. Pazarı bilmeyen, müşterisini analiz etmeyen bir girişimcinin tez elden jübilesini yapması gerekir. Pazarın hangi kurallara göre işlediği, rekabetin düzeyi ve şartları, müşterilerin beklentileri gibi faktörler ihtimamla araştırılmalı ve burada ulaşılacak sonuçlar bir rehber olarak kullanılmalıdır. Bunların yapılmaması durumunda girişimci attığı her adımda bunların eksikliğini en derinden hisseder.

Genel muhasebe ve enflasyon muhasebesi

Muhasebenin girişimci tarafından bilinmesi elbette ki çok faydalıdır. Kayıt tutma ve hesabını bilme iş kuranlar açısından çok önemlidir. Ancak bu konuda bir kişinin istihdamı, etkinin minimuma indirilmesini sağlayabilecektir. Girişimci her halükarda hesabını bilmelidir ancak muhasebeyi de teknik bir konu olarak o işin ehline devredip kendisi denetim görevini üstlenebilir.

 Üretilen ürünle veya hizmetle ilgili bilgi

Üretilen ürün veya hizmete dair bilgi sahibi olmak girişimci için kaçınılmazdır. Girişimci, o ürün veya hizmeti, çocuğu gibi görmeli ve iyi tanımalıdır. İyi tanımaması durumunda malın üretiminden pazarlamasına kadar birçok sorunla karşılaşma riski yüksektir. Zira üretim ve pazarlama, profesyonellere devredilse bile, girişimcinin kendisini yalıtamayacağı alanlardır. Ürünün ortaya konmasından, geliştirilmesine, ürünün/hizmetin özelliklerinden üstünlüklerine kadar birçok şeyi bilmelidir girişimci. Aksi takdirde, yüzme bilmeyen bir kaptan gibi, okyanusta işlerin sarpa sarmasına tanık olabilir.

Müzakere teknikleri

Müzakere teknikleri de müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler bakımından bir hayli önemlidir. Doğru iletişim kurulmadan doğru işler üretmek mümkün değildir. Bir konuda anlaşmak için de, bunun nasıl yapılacağının iyi bilinmesi ve bu konuda tecrübe sahibi olunması gerekmektedir. Bu tip müzakereler de doğrudan girişimcinin uhdesindedir.

Sizce aşağıdakilerden hangisi iş planın en önemli bölümüdür?

Pazar araştırması

‘İş Planı’nın en önemli bölümü pazar araştırmasıdır. Pazar araştırması, o işi kurmanızın doğru olup olmayacağından üretim miktarına, ürün veya hizmetin özelliklerinden üretim planına, finansal tabloları öngörebilmenizden edeceğiniz kâra kadar ‘İş Planı’nın bütün bölümlerini doğrudan etkiler. Pazar araştırmasını doğru bir şekilde yapmayan girişimci, ürünü/hizmeti, üretim kapasitesini, satış tahminlerini, fiyatlamayı, pazarlama politikasını ve bunlarla ilgili bütün aşamaları rastgele yapmak durumunda kalacaktır. Bu durumda da hata yapma riski bir hayli artacaktır. Pazar araştırmasında yapılacak herhangi bir değişikliğin ‘İş Planı’nda doğrudan etkilemeyeceği hiçbir bölüm yoktur. Unutulmamalıdır ki, son tahlilde patron müşterilerin oluşturduğu piyasadır.

Finansal tabloların hazırlanması

Finansal tablolar da ‘İş Planı’nın diğer bölümleri gibi önem arz etmektedir. Ancak doğru bir finansal tablo ancak doğru bir Pazar araştırması ile mümkündür. Aksi takdirde, girişimci, yeni bir başlangıcın verdiği aşırı iyimserlikle yüksekten uçabileceği gibi çok kâr getirebilecek bir işten de eksik veriler nedeniyle vazgeçebilir. Ayrıca pazar araştırmasında ki bir değişiklik üretim planını, satış tahminlerini ve nihaî olarak da finansal tabloları etkiler.

Üretim planının hazırlanması

Üretim belli bir plana göre gerçekleştirilir ve bunun da ‘İş Planı’nda yer alması kaçınılmazdır. Ancak üretim planı da tıpkı diğer bölümler gibi pazar araştırmasına bağlıdır ve bu nedenle de en önemli bölüm olarak değerlendirilemez. Kimi sektörlerde önemi artabilir ama yine de pazar araştırmasından bağımsız düşünülemez.

Organizasyonel yapının hazırlanması

Organizasyonel yapının hazırlanması, bir ‘İş Planı’nda yer almalıdır. Zaten bir iş kurulurken ilk akla gelen kısımlardan bir tanesidir. Ancak pazara göre şekillenmemiş bir organizasyonel yapı da değişmeye mahkumdur. Bu değişiklik ihtiyacı satış tahminlerindeki sapmayla bağlantılı olarak büyüklükte olabileceği gibi şekilde de değişikliklere ihtiyaç duyulabilir.

Günümüzde bir girişimci için en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Cesaret

Cesur olmak, bir girişimcide bulunması gereken özelliklerden bir tanesidir. Girişimciye hesaplı bir cesaret gereklidir. Yüzmeyi bilen ve havanın olağanüstü fırtınalı olmadığını gören bir insanın denize açılma cesareti kadar bir cesaret girişimcilikte de şarttır. Ancak günümüzün girişimcilerden beklediği en önemli özellik, yenilikçiliktir. Piyasa, devamlı bir surette, üründe/hizmette, üretim şekillerinde, organizasyonda, pazarlamada bir yenilik beklentisi içerisindedir. Ayrıca yapılacak yeniliklerle girişimci, işin katma değerini yükseltebilir ve rekabette bir adım öne geçebilir.

Liderlik

Girişimcinin liderlik özelliklerine sahip olması bir balığın yüzme bilmesi gibidir. Girişimci, liderlik özellikleriyle üstün bir performans sergilemek zorundadır. Ancak günümüzün girişimcilerden beklediği en önemli özellik, yenilikçiliktir. Piyasa, devamlı bir surette, üründe/hizmette, üretim şekillerinde, organizasyonda, pazarlamada bir yenilik beklentisi içerisindedir. Ayrıca yapılacak yeniliklerle girişimci, işin katma değerini yükseltebilir ve rekabette bir adım öne geçebilir.

Yenilikçilik

Günümüzün girişimcilerden beklediği en önemli özellik, yenilikçiliktir. Piyasa, devamlı bir surette, üründe/hizmette, üretim şekillerinde, organizasyonda, pazarlamada bir yenilik beklentisi içerisindedir. Ayrıca yapılacak yeniliklerle girişimci, işin katma değerini yükseltebilir ve rekabette bir adım öne geçebilir.

Rekabetçilik

Rekabet edebilmek, varlığını sürdürmek isteyen bir girişimci için elzem özelliklerdendir. Her sektör er veya geç yıkıcı denebilecek bir rekabet ortamının içine sürüklenmektedir. Bundan kaçınabilmenin en işe yarar yöntemi ise yenilikçiliktir. Bu nedenle de, günümüzün girişimcilerden beklediği en önemli özellik, yenilikçiliktir. Piyasa, devamlı bir surette, üründe/hizmette, üretim şekillerinde, organizasyonda, pazarlamada bir yenilik beklentisi içerisindedir. Ayrıca yapılacak yeniliklerle girişimci, işin katma değerini yükseltebilir ve rekabette bir adım öne geçebilir.

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik için kilit becerilerden biri değildir?

Pazarlama ve satış

Pazarlama ve satış, girişimcilik için temel konulardan bir tanesidir. Üretmeye odaklanmanın zaman içerisinde yükselen stoklar neticesinde yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Üretmekten daha önemli olan bir kısım vardır ki; bu da ürün/hizmetleri pazarlayabilmektir. Bu yüzden bir girişimcinin ya pazarlama becerilerine sahip olması ya da bu alanda görevlendireceği personeli yönetebilecek kapasitede olması gerekmektedir. Yönetebilme kapasitesi de o işi en az personel kadar bilmeyi gerektirdiğinden her iki durumda aslında aynı kapıya çıkmaktadır.

Yönetim

Yönetim, girişimciler için zor ancak kaçınılmaz görevlerden bir tanesidir. Yönetim işlevi, tamamen girişimci üzerinde yoğunlaşmıştır. Profesyonelleri görevlendirme durumunda bile girişimcinin onları da yönetmesi gerekmektedir ki; bu da, aslında, yükü tamamıyla ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle de, girişimcinin yönetim becerilerine sahip olması gerekmektedir.

Tek başına işletmenin işlerini yürütme

Girişimciden tek kişilik bir gösteri sunması beklenmemektedir. Onun yapması gereken en ufaktan en büyüğe kadar bütün işlere koşturmak değil; yapılması gereken işlerle onları kimin yapacağı konusunda bir planlama yapmasıdır. Girişimci bütün bunları yaptığında bile üstün bir efor sarf etmiş olacaktır. ancak tek başına bütün işleri yürütme gibi bir yıpranmanın içine kendisini sokmamış olacaktır. Girişimci a’dan z’ye her şeyi bilmeli, haberdar olmalı ancak her işi de ehline yaptırmalıdır.

İletişim

Girişimci elindeki kaynaklarla yapmayı düşündüğü işi nasıl yapacağını ortaya koyabilmek için organizasyon becerilerine muhtaçtır. Bir organizma gibi çalışması beklenen işletmede, bu organizmayı bir araya getirecek ve onlardan bir uyum elde edecek olan kişi girişimcinin kendisidir. Girişimci, hem bu organizasyonu oluşturma becerisine hem de bu organizmanın bir ferdi olarak çalışma becerisine sahip olmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi yapmak istediğiniz bir işten vazgeçmenize sebep olacak güçtedir?

Çok uzun ve yoğun çalışma saatleri

Gözünüzü korkutmak istemeyiz ama zaman zaman çok uzun ve yoğun çalışma saatleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ücretli olarak da karşılaşabileceğiniz bu durumda, eğer iş sahibi siz iseniz, üzerinizdeki sorumlulukla doğru orantılı olarak ayırmanız gereken zamanın uzunluğu ve yoğunluğu artacaktır. Eğer iyi bir sistem kurmaya muvaffak olursanız bu risk azalacaktır ancak siz yine de hazırlıklı olun ve kolay pes etmeyin.

Başarısız olma riski

Her işte olduğu gibi kendi işinizi kurarken de başarısız olma riskiniz mevcut. Bunu çok büyütmemek lazım. Eğer iş fikrinizle ilgili gerekli araştırmaları yapar, iyi bir iş planı hazırlar ve üzerinize düşen görevleri yerine getirirseniz başarısız olma riskinizin bir hayli azalacağını söyleyebiliriz.

Plan ve program yapmak için uzun hazırlıklar yapmak

Bir işi kurarken iyi bir planlama devresinin geçirilmesi gerekir. İyi bir plan yapmadan alelacele bir işe girişmek akılcı olmadığı gibi büyük mahzurlar da ortaya çıkarabilir.Nasıl ki, bir bebek doğumdan önce aylarca, bir tohum ağaç olmadan önce toprak altında günlerce, bir civciv yumurtayı çatlatmadan önce kuluçkada saatlerce sabrediyorsa siz de bir iş kurmadan önce gerekli planlamaları ve hazırlıkları yapana kadar sabretmelisiniz. İşinizi kurmadan önce, İş Planı hazırlamak için harcayacağınız zamana değeceğine şüpheniz olmasın.

Hiçbirisi

Sizi iş kurmak istediğiniz işten bunların hiçbirisi vazgeçirememeli. Hedeflerini belirlerken gerçekçi olan, hedeflerini gerçekleştirmek için planlamasını ve hazırlıklarını iyi yapan, ne istediğini bilen, azimli, çalışkan, kararlı ve cesur birinin bunlar yüzünden vazgeçmesi söz konusu bile olamaz.

Bundan on yıl sonrası için hedefleriniz var mı?

Uzun dönem için hedeflerim var ama oraya nasıl ulaşacağımı bilmiyorum

Uzun dönem için hedefler belirlemek önemlidir ancak yeterli değildir. Bu hedeflere hangi yöntemlerle ve hangi adımlarla gidileceğinin de tesbiti yapılmalıdır. Aksi takdirde sakin bir havada rüzgara göre yönünü belirleyen fakat dümeni kullanmadığı için hedeflediğinden bambaşka bir limana varan bir gemi gibi başarısızlığa mahkum olabilirsiniz.

Sadece kısa dönem için hedef belirlerim, on yıl sonrası için hiçbir fikrim yok

Kısa dönem için hedeflere sahip olmak hiç yoktan iyidir ancak bu hedeflerin daha uzun vadeli bir başka hedefe veya hedeflere hizmet etmemesi durumunda gereksiz yere zaman kaybedebilirsiniz. Ayrıca kısa vadede hedeflere ulaşmanın verdiği tatmin duygusunun uzun vadede sizi bir yere götürememesi yüzünden içinden çıkılması mümkün olmayabilecek bir mutsuzluğa sebep olabileceğini de göz önünde bulundurmalısınız.

Nereye nasıl varacağımı belirledim ancak yeni seçeneklere de kapım açık

Nereye nasıl varılacağını hem uzun vadede belirlemek gereklidir. Uzun vadeli hedefler aynı zamanda kısa vadeli küçük hedefleri içinde barındırır. Ancak unutulmaması gereken bir unsur vardır ki; o da, insanların önüne çıkabilecek sayısız fırsat ve zorluklardır. Bu nedenle belirlenen hedeflerin sık sık gözden geçirilmesi ve gerektiği noktalarda değişikliklerin yapılabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Yoksa fırtınalı bir zamanda da sırf gideceği yöne sadık kalmak için dalgaları yandan karşılayarak batmaya mahkum bir geminin kaderine ortak olursunuz.

Hayatımı günlük programlarım

Aslında hayatın günlük yaşanması insanlar için mümkün olmamaktadır. Az veya çok hepimizin gelecek kaygısı ve geleceğe yönelik planları vardır. Ama bu planlar üzerinde düşünülmez ve bu planlara ilişkin yöntemler, faaliyetler ve taktikler belirlenmezse günden güne değişen koşulların peşinde koşturarak ömrümüzü geçiririz.

Üzerinizde beş tane görev olduğunda en önce hangisinden başlarsınız?

Gözümü en çok korkutandan

Bir iş kurduğunuzda üzerinizde beşten daha fazla görev olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Ancak iyi bir sistem kurarsanız bütün hepsini iyi bir şekilde yürütebilirsiniz. Gözünüzü en çok korkutandan başlamak gibi geçici rahatlamalarla vakit kaybetmemelisiniz. Sistemler üzerinde yoğunlaşmalı ve işiniz için en iyi sistemi kurmalısınız. Siz, gözünüzü en çok korkutanla uğraşırken en önemli işlerin vakti geçebilir

En kolay görünenden

Bir iş kurduğunuzda üzerinizde beşten daha fazla görev olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Ancak iyi bir sistem kurarsanız bütün hepsini iyi bir şekilde yürütebilirsiniz. En kolay görünenden başlamak gibi geçici rahatlamalarla vakit kaybetmemelisiniz. Sistemler üzerinde yoğunlaşmalı ve işiniz için en iyi sistemi kurmalısınız. Siz, en kolay görünenle uğraşırken en önemli işlerin vakti geçebilir.

Görevleri yapabilecek kişilere havale eder ve koordinasyonu yürütürüm

Bir iş kurduğunuzda bütün işlere koşturmaktan vazgeçmelisiniz. İyi bir patron kimi, nasıl, ne amaçla çalıştırabileceğini bilendir. Bu da iyi bir sistemin kurulmasını ve bu sisteme uygun elemanların istihdamını gerektirir. Artık sadece çalışmayı değil, çalıştırmayı da bilmelisiniz.

En kısa zamanda bitirilebilecek gibi görünenden

Bir iş kurduğunuzda üzerinizde beşten daha fazla görev olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Ancak iyi bir sistem kurarsanız bütün hepsini iyi bir şekilde yürütebilirsiniz. En kısa zamanda bitirilecek olandan başlamak gibi geçici rahatlamalarla vakit kaybetmemelisiniz. Sistemler üzerinde yoğunlaşmalı ve işiniz için en iyi sistemi kurmalısınız. Siz kısa zamanda bitebileceklerle uğraşırken en önemli işlerin vakti geçebilir.

Bir iş kurmak söz konusu olduğunda, yukarıdaki aşamalar şu şekilde sıraya dizilir:

Öncelikle bir iş fikri belirlenir.
Birçok iş fikri söz konusu olsa bile, bunlardan birinin üstünde odaklanılır.
Daha sonra iş fikrinin yapılabilir bulunmaması durumunda diğer iş fikirleri de değerlendirilir.
İş fikri belirlendikten sonra, iş fikri ile ilgili pazar araştırmasına girişilir.
Pazar araştırması en önemli kısımdır. İş fikrinin yapılabilir olup olmadığı bu aşamada bile belirlenebilir.
Üretim kapasitesi, pazar araştırmasından çıkacak sonuçlara göre belirlenir.
Üretim kapasitesinin belirlenmesi ile de gerekli sermaye belirlenir ve bunun teminine çalışılır.
Son olarak da üretime geçilir.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...