İşsizlik maaşı alma hakkım var mı ne kadar alabilirim?

İşsizlik maaşı alma hakkım var mıdır ve varsa ne kadar alabilirim? 18 aylık kıdemim bulunan işyerimden, işverenimin fazla mesailerimizi ödemiyor olması sebebi ile istifa etmek istiyorum.

Maaş

İşsizlik maaşı

İşsizlik maaşı alma hakkım var mı ne kadar alabilirim?

Soru: 18 aylık kıdemim bulunan işyerimden, işverenimin fazla mesailerimizi ödemiyor olması sebebi ile istifa etmek istiyorum.

Bu şartlar altında istifa edersem işsizlik maaşı alma hakkım var mıdır ve varsa ne kadar alabilirim?

İşsizlik maaşına başvurmak için ne yapmam gerekli?

Cevap:

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. Maddesi‘ne göre ücretin kanuna veya sözleşmeye göre ödenmemesi halinde işçinin, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınması için 20 gün beklemesine gerek olmaksızın, iş sözleşmesini haklı sebeplerle feshederek kıdem tazminatına hak kazanması mümkündür. İspat yükümlülüğü tarafınıza aittir. Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır. İşçinin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih etmesi durumunda işsizlik ödeneği hakkı vardır.

İşsizlik Maaşı Almak İçin;

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre;

  • İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler,
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmalıdır,
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunulmalıdır. Başvuruda gecikilmesi halinde geçen her gün için işsizlik ödeneğinden faydalanılamayacaktır.

Bu şartların sağlanması halinde işsizlik maaşından yararlanılmaktadır.

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

  1. 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
  2. 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
  3. 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,süre ile işsizlik ödeneğine hak kazanmaktadırlar.


yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...