İşsizlik maaşı nasıl alır, işsizlik maaşı almanın şartları nelerdir?

İşsizlik maaşı nasıl alır, işsizlik maaşı almanın şartları nelerdir, istifa eden işsizlik maaşı alabilir mi, kaç gün içinde işsizlik maaşı için başvurulabilir? Bu soruların cevabını Sosyal Güvenlik Uzmanı Bünyamin Esen veriyor…

İşsizlik maaşı nasıl alır, işsizlik maaşı almanın şartları nelerdir

İşsizlik maaşı nasıl alır, işsizlik maaşı almanın şartları nelerdir?

İpucu 1: İstifa Eden İşsizlik Maaşı Alamaz

Kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalan kişi, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması ve son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması şartıyla işsizlik maaşına hak kazanır.

Burada işten ayrılışın “kendi isteği ve kusuru dışında” olması çok önemlidir.

Kendisi isteyerek işten ayrılan kişi (başka bir deyişle istifa eden kişi) işsizlik maaşı alamaz. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işçinin haklı ve /veya geçerli bir nedenle derhal fesih hakları saklıdır. İşsizlik maaşı kendi isteğiyle işsiz kalanlara değil, ekonomik kriz yahut işverenin tasarrufu ile işsiz kalan kişilere yönelik destek içeren bir düzenlemedir.

İpucu 2: 30 Gün İçin İŞKUR’a Başvurmalısınız İşsizlik maaşı almak için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. İş-Kur’un size en yakın birimini öğrenmek için www.iskur.gov.tr adresini kullanabilirsiniz.

Otur günlük süre içerisinde başvurulması halinde İş-Kur gerekli işlemleri başlatarak yararlanma süresi içerisinde işsizlik ödeneğini bağlayacaktır.

İpucu3: SGK’ya Bildirilen Maaş Yüksekse İşsizlik Maaşı da Fazla Olur

Sigortalılar durumlarına göre 6 ay ile 10 ay arasında işsizlik maaşı alabilmektedir.

Bu maaş tutarı çalışanın işten ayrılmadan önceki maaş ortalamasına göre 391,44 TL ile 782,88 TL arasında değişmektedir.

Bu tutar asgari ücrete gelen zam oranında her yılbaşında ve Temmuz ayında artmaktadır.

SGK’ya bildirilen resmi ücret ne kadar yüksekse alınacak işsizlik maaşı da o kadar yüksek olur.

İpucu 4: On Aya Kadar Maaş Alınabilir

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün.

İpucu 5: İşsizlik Maaşı Döneminde Hastaneden Yararlanılır

İşsizlik ödeneğinin önemli bir avantajı da ödenek süresince sağlıktan yararlanarak hastaneye gitmenizi de sağlamasıdır. İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

İşsizlik ödeneği ödenirken, ilgililer adına Çalışma ve İş Kurumu’nca SGK’ya sadece genel sağlık sigortası primleri yatırıldığı için, emeklilik yönünden dikkate alınmamaktadır.

İşsizlik Maaşı Ödemeleri PTT İle Yapılıyor

İşsizlik ödenekleri Çalışma ve İş Kurumu tarafından yapılmaktadır. İlk işsizlik maaşı ödemesi, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılmaktadır.

Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

Belirtelim ki bu ödemeler garantili bir ödemedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir; nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...