İşsizlikte artış eğilimi devam ediyor

Mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlar, tarım dışı işsizliğin Eylül 2012 döneminde yüzde 11,7 ‘den Ekim 2012 döneminde yüzde 11,5 seviyesine gerilediğini gösteriyor. Son bir yıl içerisinde tarım dışı işsizlikte kayda değer bir artış gözlemlenmiyor. Ancak tarım dışı istihdamdaki artışın hemen hepsi hizmetler sektöründe gerçekleşmiş. Alt sektörler incelendiğinde hizmetlerdeki artışın yarısının idari ve destek hizmet faaliyetleri, kamu yönetimi ve savunma, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri alt sektörlerinde olduğu görülüyor.

Mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlar, tarım dışı işsizliğin Eylül 2012 döneminde yüzde 11,7 ‘den Ekim 2012 döneminde yüzde 11,5 seviyesine gerilediğini gösteriyor. Son bir yıl içerisinde tarım dışı işsizlikte kayda değer bir artış gözlemlenmiyor. Ancak tarım dışı istihdamdaki artışın hemen hepsi hizmetler sektöründe gerçekleşmiş. Alt sektörler incelendiğinde hizmetlerdeki artışın yarısının idari ve destek hizmet faaliyetleri, kamu yönetimi ve savunma, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri alt sektörlerinde olduğu görülüyor.

Tarım dışı işgücü ve istihdamda kuvvetli artışlar var

TÜİK’in açıkladığı işgücü verilerine göre Ekim 2012 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre tarım dışı işgücü 1 milyon 74 bin (yüzde 5,2), tarım dışı istihdam 993 bin kişi (yüzde 5,5) artmış, tarım dışı işsiz sayısı 81 bin artarak 2 milyon 469 bine ulaşmıştırç

Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik yüzde 11,5

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Ekim döneminde Eylül dönemiyle kıyaslandığında tarım dışı işgücü 176 bin artarak 21 milyon 598 bine yükseldi (Şekil 2,Tablo 1). Tarım dışı istihdam ise 201 binlik bir artışla 19 milyon 107 bine ulaşmıştır. Bu gelişmeler sonucunda tarım dışı işsiz sayısı 25 bin azalmış, tarım dışı işsizlik oranı yüzde 11,7’den yüzde 11,5’e gerilemiştir.

Kariyer.net verilerine göre işsizlikte artış eğilimi devam ediyor

Kariyer.net tarafından açıklanan açık pozisyon başına başvuru sayısı (1) verileri önümüzdeki dönemde tarım dışı işsizlikte yavaş da olsa artış eğiliminin devam etmekte olduğunu göstermektedir.


(1) Betam son bir yıldır Kariyer.net tarafından sağlanan verilerden açık bulunan iş pozisyonu başına yapılan iş başvurusu sayısını hesaplıyor. Bu seri hem mevsim hem takvim etkilerinden arındırılmıştır. İlan başına başvuru sayısının azalması bir yandan münhal işlerin artmasına diğer yandan da başvuru sayısının azalmasına bağlıdır. Münhal işlerin artması büyümenin hızlanmasına bağlanırken, başvuruların azalması iş arayan sayısının azalmasına bağlı olacaktır.

Hizmetlerde istihdam artışı devam ediyor

Mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlar Eylül 2012’ye kıyasla Ekim 2012 döneminde hizmetler sektöründe toplam 160 binlik istihdam artışına işaret ediyor (Şekil 4 ve Tablo 2). Aynı dönemde sanayide sadece 9 bin, inşaatta ise 8 binlik istihdam artışları var.

Son bir yıl içerisinde istihdam toplam 1 milyon 19 bin artmış görünüyor. Bu artışın yaklaşık 800 bini hizmetler sektöründeki istihdam artışlarından kaynaklanıyor. Bu artışla ilgili daha fazla bilgi edinebilmek için hizmetlerde alt sektörlerin istihdam seviyelerini de mevsim etkilerinden arındırdık (Tablo 3).  Hizmetlerdeki istihdam artışı bazı alt sektörlerde yoğunlaşmış gibi duruyor. İdari ve destek hizmet faaliyetleri (N), kamu yönetimi ve savunma (O), eğitim (P), insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri (Q) alt sektörlerini grupladık (Tablo 4). Bu grup son bir yılda hizmetlerde yaratılan 820 binlik istihdamın 652 binini (yüzde 80) yaratmış. Eylül’den Ekim’e gerçekleşen 148 binlik istihdam artışının ise 72 bini bu alt sektörlerde görünüyor.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmetler istihdamı serileri bu grubun (idari ve destek hizmet faaliyetleri, kamu yönetimi ve savunma, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri) toplam hizmetler istihdamı içerisindeki payını düzenli olarak artırdığını gösteriyor. Ocak 2009’da bu grubun payı yüzde 31,1 iken Ekim 2012’de yüzde 36,4’e yükselmiş. Diğer bir deyişle bu alt grupta, diğer alt sektörlere kıyasla daha fazla istihdam yaratıldığı görülüyor.

BETAM / Seyfettin Gürse, Gökçe Uysal ve Ayşenur Acaryurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...